Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Miesiąc: Grudzień 2009

Zbiórka eksponatów

Komitet obchodów jubileuszu 670 lecia miasta Tuchowa ogłasza rozpoczęcie zbiórki eksponatów do mającego powstać w Tuchowie muzeum. Poprzez eksponaty należy rozumieć: (więcej…)

Ogłoszenie konkursów

Burmistrz Tuchowa, Rada Miejska w Tuchowie oraz Komitet Obchodów 670-lecia Tuchowa informują o ogłoszeniu konkursów w ramach obchodów 670 lecia miasta Tuchowa.
(więcej…)

Elektroniczne dzienniki urzędowe

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2009 r., Nr 190, poz. 1473), której podstawowym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych wersji dzienników urzędowych. (więcej…)

670 lat miasta – kalendarium styczniowe

>> Powitanie nowego roku 2010 i roku jubileuszowego – 670 lat miasta. >> I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego. >> Wydanie publikacji – Kronika obchodów 650 lecia miasta. >> Koncert jubileuszowy. >> Małopolski Przegląd Zespołów Kolędniczych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej.

Środki unijne dla przedsiębiorców

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych; Schemat B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R – MRPO.
(więcej…)

Bazylika Mniejsza w Tuchowie

Jak podaje strona internetowa www.klasztor.tuchow.pl Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej wystąpiło na drogę prawno – urzędową, aby zostało podniesione do tytułu Bazyliki Mniejszej. Starania się powiodły i obecnie postępowanie w tej sprawie zostało pozytywnie zaopiniowane na płaszczyźnie Episkopatu Polski.
(więcej…)

Tuchowski Informator Samorządowy

Ukazał się właśnie kolejny numer Tuchowskiego Informatora Samorządowego, który podsumowuje tegoroczne osiągnięcia inwestycyjne, pozyskane środki oraz zawiera kalendarium wydarzeń. Przeczytać także można o innych realizowanych projektach. Zapraszamy do zaglądnięcia do wersji elektronicznej.

Kalendarz 2010

W związku z jubileuszem miasta wydany został kalendarz na 2010. Jest to wydawnictwo kolorowe formatu A-3, które prezentuje Tuchów współczesny i historyczny. Zapraszamy do zapoznania się z jego elektroniczną wersją.

Skip to content