Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Miesiąc: Wrzesień 2016

Wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”. Organizacje producentów i producenci indywidualni, którzy chcą uczestniczyć w tym mechanizmie mogą składać od dnia 30 września br. powiadomienia na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej. (więcej…)

Rozmowa z Bogusławem Harańczykiem

W siedemdziesiątą rocznicę istnienia szkoły zapraszamy do przeczytania rozmowy Elżbiety Moździerz z mgr. inż. Bogusławem Harańczykiem – dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, które powstało z przekształcenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. (więcej…)

Prace nad Gminnym program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Tuchów na 2017 rok” oraz nad „Gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2019”. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie gminy do wnoszenia propozycji i uwag w terminie do dnia 15 października 2016 r. (więcej…)

Wesprzyj Stowarzyszenie „Nadzieja”

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w planowanej budowie ośrodka opiekuńczo – mieszkalnego tak potrzebnego w Tuchowie. (więcej…)

Różaniec na Brzyzku

Rada Osiedlowa Garbek zaprasza wszystkich chętnych do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej na Garbku przy ul. Rolniczej. (więcej…)

Przerwa w dostawie wody do godzin wieczornych

Ze względu na skomplikowany proces usuwania awarii magistrali wodociągowej w Dąbrówce Tuchowskiej, przerwa w dostawie wody wydłużyła się do dnia dzisiejszego tj. 29.09.2016 r. i potrwa do godzin wieczornych. W związku z tym prowadzona jest akcja dowożenia wody dla mieszkańców przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” oraz strażaków.

Więcej informacji: http://www.dorzeczebialej.pl/awaria-2/

Oferta na realizację zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, że w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Miejski Klub Sportowy Tuchovia z siedzibą w Tuchowie, ul. Żeromskiego 3 w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (więcej…)

Przerwa w dostawie wody

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.09.2016 r. od 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców: Tuchowa, Zabłędzy, Piotrkowic, Karwodrzy, Trzemesnej, Burzyna oraz gminy Ryglice. (więcej…)

Skip to content