229 tysięcy zł dla szkół na zajęcia dodatkowe

25 Kwi 2012, Kultura i Edukacja

Wniosek gminy Tuchów do Porgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych został rozpatrzony pozytywnie i tym samym przyznano dotację w wysokości 229 120 zł.

Zajęcia pozalekcyjne Projekt pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” będzie realizowany od września 2012 do czerwca 2013 roku i w całości będzie finansowany ze środków unijnych. Wezmą w nim udział uczniowie klas I-III z następujących placówek: Szkoły Podstawowej w Burzynie, Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej, Szkoły Podstawowej w Siedliskach, Szkoły Podstawowej w Tuchowie oraz Szkoły Podstawowej w Zabłędzy. W sumie w zajęciach dodatkowych weźmie udział 407 uczniów. Będą to m.in. zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Poza tym odbędą się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania (artystyczne, plastyczne, matematyczno-przyrodnicze, muzyczne). W sumie we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie zostanie przeprowadzonych 2700 godzin lekcyjnych dodatkowych zajęć!
Zajęcia pozalekcyjne Oprócz zajęć lekcyjnych szkoły zostaną dopasożone w pomoce dydaktyczne za kwotę 22 884 zł. Zakupione zostaną m.in. laptopy, programy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, przyrządy gimnastyczne, piłki, instrumenty muzyczne, farby i gips, gry i puzzle, zestawy konstrukcyjne, kompasy, dystansomierze, wagi z odważnikami, laboratoria wiedzy, przyrządy do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, mikroskopy, lupy, książki, pomoce logopedyczne, łamigłówki, materiały biurowe oraz wiele innych.
Projekt zapewni każdemu dziecku, objętemu wsparciem, dostęp do oferty edyukacyjnej zgodnej z indywidualnymi potrzebami oraz przyczyni się do zminimalizowania specyficznych trudności w uczeniu się.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.