Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

4,5 mln złotych dotacji na rewitalizację Tuchowa

Wniosek Gminy Tuchów pn. „Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej”, który dotyczy rewitalizacji części naszego miasta został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 603 613,70 zł.

Wniosek został oceniony bardzo wysoko i uplasował się na 3 pozycji w Małopolsce. To jedyny podmiot z powiatu tarnowskiego, którego wniosek został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Dofinansowanie uzyskało zaledwie 28 podmiotów (dokumenty aplikacyjne złożyło 92 podmioty).

Projekt będzie realizowany w ramach Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast małych i średnich, które jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Wartość projektu: 6 138 151,68 zł
Wartość dotacja: 4 603 613,70 zł

Projekt Gminy Tuchów obejmuje bardzo szeroki zakres inwestycji, który składa się z czterech części.
Zmodernizowany zostanie zarówno stadion Tuchovii, wybudowany zostanie nowy budynek z siłownią, salą fitness oraz kilkoma szatniami i sanitariatami. Powstanie pierwsze w gminie Tuchów i tak bardzo oczekiwane oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią (boisko typu Orlik). Ponadto zrewitalizowany zostanie teren „Skałki”, powstanie aleja spacerowa i drewniana altana. Poprawiona zostanie także komunikacja – poszerzona i zmodernizowana zostanie ulica Szpitalna, a remont nawierzchni i chodnika czeka ulicę Żeromskiego.
To szerokie zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2020 roku.

Szczegółowy zakres przedstawia poniższe zestawienie:
Zadanie nr 1 – „Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem działek nr 1832/2 i 1833 położonych w Tuchowie” obejmuje następujący zakres:
– rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku technicznego wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
– budowę boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią,
– przebudowę sieci podziemnych i nadziemnych,
– budowę boiska do piłki siatkówki plażowej,
– budowę ogrodzenia i muru oporowego,
– rozbiórkę i budowę piłko chwytu,
– budowę miejsc parkingowych, chodników i dojazdu,
– przebudowę części istniejącego ogrodzenia o wysokości 4 m.

Zadanie nr 2 – „Rewitalizacja ścieżek rekreacyjnych z przebudową na ścieżki dydaktyczne w Tuchowie” – dz. nr 1815/2, 1815/6, 1817 obejmuje następujący zakres:
– przebudowę ścieżek rekreacyjnych na ścieżki dydaktyczne,
– przebudowę istniejącego obiektu na ściankę z suchą fontanną,
– budowę murów oporowych,
– budowę altanki drewnianej,
– budowę oświetlenia terenu,
– zagospodarowanie terenu poprzez montaż elementów małej architektury.

Zadanie nr 3 – „Przebudowa i rozbudowa ulicy Szpitalnej w Tuchowie” obejmuje następujący zakres:
– wycinkę istniejącego drzewostanu,
– frezowanie istniejącej nawierzchni,
– rozbiórkę istniejącego chodnika,
– wykonanie kanalizacji deszczowej,
– poszerzenie istniejącej ulicy o miejsca parkingowe,
– budowę odcinka ulicy w kierunku „Skałki”,
– wykonanej nowej nawierzchni asfaltowej.

Zadanie nr 4 – „Przebudowa poprzez ulepszenie wartości użytkowej ulicy Żeromskiego w Tuchowie” obejmuje następujący zakres:
– frezowanie nawierzchni istniejącej ulicy,
– roboty rozbiórkowe,
– przebudowę istniejącego chodnika z kostki betonowej,
– wymiana istniejących krawężników,
– wykonanej nowej nawierzchni asfaltowej.

Skip to content