59. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

28 Sty 2014, Kultura i Edukacja

Dom Kultury w Tuchowie informuje, że przejmuje rolę organizatora tarnowskich eliminacji miejskich i powiatowych 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

Wspomniane eliminacje odbędą się 18 marca (wtorek) 2014 r. sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury o godz. 9.00. Zgłoszenia do 8 marca 2014 r.

OKR jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych i obejmuje cztery odrębne turnieje:

Turniej Recytatorski
1. Uczestnicy występują w dwóch kategoriach wiekowych:
– młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
– dorosłych
2. Repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach – dwa utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza dwa utwory: prozę i utwór poetycki (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej Poezji Śpiewanej
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe.
Uwaga! Zmiana regulaminu
2. Repertuar obejmuje: 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany. Wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej, przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę, uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
3. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci śpiewany utwór z własnym tekstem. Do prezentacji wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa.
4. Do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument muzyczny, mały zespół muzyczny do trzech osób lub dokonane nagranie – półplayback (czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.).

Turniej Teatrów Jednego Aktora
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
2. Spektakl przygotowują w oparciu o dowolny materiał literacki (czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 min.).

Wywiedzione ze Słowa
1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie
2. Repertuar i forma prezentacji – dowolne( czas prezentacji do 7min.).
Komitet organizacyjny ustalił, że do udziału w eliminacjach miejskich – powiatowych (łącznie we wszystkich turniejach konkursu) zakwalifikowanych zostać może nie więcej niż 10 reprezentantów z jednej szkoły, instytucji kultury.

Przypominamy, że zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego, czytelnie wypełnione zgłoszenia należy przesłać wyłącznie na kartach uczestnictwa wraz z kopią protokołu eliminacji szkolnych, środowiskowych (jeżeli takie się odbyły) pod adres organizatora eliminacji: Dom Kultury w Tuchowie, ul. Chopina 10, 33 – 170 Tuchów, tel.14 6525 436 lub e- mailem: a.jagoda@tuchow.plw nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2014 r.

Karty uczestnika w/w turniejów wraz z regulaminem są do pobrania na stronie internetowej Domu Kultury w Tuchowie www.dk.tuchow.pl oraz Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl.

Prosimy o rozpropagowanie konkursu wśród nauczycieli i uczniów Waszej szkoły, instytucji.

Dodatkowych informacji dotyczących eliminacji miejskich i powiatowych 59.OKR udziela koordynator eliminacji w Tuchowie – Andrzej Jagoda.

* Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji w mediach danych personalnych oraz wizerunku uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w celach promocyjnych i kronikarskich

Dokumenty do pobrania:
Karta uczestnika turnieju poezji śpiewanej
Karta uczestnika turnieju teatrów jednego aktora
Karta uczestnika turnieju recytatorskiego oraz „Wywiedzione ze słowa”
Regulamin 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.