Pozyskane fundusze 1997-2006

Zestawiono tu inwestycje zrealizowane w latach 1997-2006, dla których uzyskano środki finansowe w formie dotacji (głównie z Unii Europejskiej oraz środków krajowych – „Kontrakt Wojewódzki”) lub pożyczek preferencyjnych (z WFOŚiGW w Krakowie i NFOŚiGW w Warszawie – częściowo umarzanych, od 30 do 40%).

Wartość wszystkich inwestycji z zestawienia wyniosła 21 128 335 zł, w tym finansowanie ze źródeł zewnętrznych 11 632 366 zł.

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów, sieć kanalizacyjna z przyłączami i przepompownią P1
271 437 zł (PHARE – Inred),
– projekt realizowany w latach 1999-2000

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów, sieć kanalizacyjna z przyłączami i przepompownią P1- etap II
153 624 zł (PHARE – Inred),
– projekt realizowany w latach 1999-2000

Rozbudowa SP w Siedliskach wraz z salą gimnastyczną
75 000 zł (Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego na lata 2001-2002),
– projekt realizowany w 2001 r.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Siedliskach
179 660 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w 2001 r.

Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w SP w Tuchowie
130 655 zł (WFOŚiGW w Krakowie),
– projekt realizowany w 2001 r.

Wodociąg Łowczów
147 155 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w latach 2001-2002

Budowa hali sportowo-widowiskowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Tuchowie
1 539 000 zł (Urząd Kultury Fizycznej i Sportu),
– projekt realizowany w latach 1997-2002

Usuwanie szkód powodziowych na ujęciu wody pitnej w Lubaszowej
97 460 zł (NFOŚiGW w Warszawie),
– projekt realizowany w 2002 r.

Usuwanie skutków powodzi na oczyszczalni ścieków w Tuchowie
92 604 zł (PHARE Odbudowa 2001),
– projekt realizowany w latach 2002-2003,

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów
1 472 346 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w 2003 r.

Kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów- etap II
4 964 983 zł (NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Krakowie),
– projekt realizowany w latach 2001-2003

Realizacja zadań szkoleniowo-dydaktycznych dla nauczycieli i dyrektorów szkół Gminy Tuchów
40 930 zł (PAOW – Bank Światowy),
– projekt realizowany w latach 2003-2004

Budowa kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów – ulice: Leśna, Okólna, Ryglicka
678 464 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Budowa kanalizacja dla miasta i gminy Tuchów- miejscowości: Dąbrówka Tuchowska, Siedliska
685 879 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Budowa sieci wodociągowej dla miasta i gminy Tuchów- Piotrkowice, Tuchów, Kielanowice
617 996 zł (SAPARD),
– projekt realizowany w latach 2004-2005

Platforma widokowa w Jodłówce Tuchowskiej
146 676 zł (SPO ROL),
– projekt realizowany w latach 2005-2006

Rewitalizacja centrum miasta Tuchowa – przebudowa i modernizacja Rynku oraz ulicy Zielonej, Wróblewskiego, Chopina w Tuchowie
338 497 zł (Bank Rozwoju Rady Europy – ZPŁSRGHiWSCh w Województwie Małopolskim),
– projekt realizowany w latach 2005-2006 r.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.