Pozyskane fundusze 2014-2017

2017
Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
1 773 717 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe
1 141 116 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
1 186 321 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie Gminy Tuchów
934 964 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
387 335 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
208 576 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
129 967 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
155 464 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie
100 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (2017-2019)
92 176 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)
85 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Remont dróg transportu rolnego
84 480 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dostawa zestawów medycznych oraz defibrylatorów AED dla Gminy Tuchów
56 900 zł
Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017
30 000 zł
Instytut Książki

„Już pływam” – nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
23 300 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bezpieczna Małopolska 2017
14 698 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2017 roku pozyskano: 6 404 014 zł

2016
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
490 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2016
20 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Centrum Usług Wspólnych
76 782 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
36 179 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
33 210 zł
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne
30 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
16 340 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przestrzenie współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy społeczności Illingen, Tuchów w budowaniu dobrych praktyk partnerskich i przyszłości
15 000 zł
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1901 r. przy ul. Mickiewicza w Tuchowie.
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kino to nie nuda, a Ty nie maruda
5 000 zł
Fundacja Tesco Dzieciom

Łącznie w 2016 roku pozyskano: 788 511 zł

2015
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
300 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Piotrkowice i Zabłędza
216 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
110 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
93 329 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja i poprawa warunków BHP garaży oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
31 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Małopolskie remizy 2015”)

Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w oświetlenie sceniczne
24 228 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
17 610 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup systemu alarmowania dla druhów z Piotrkowic, Karwodrzy i Dąbrówki Tuchowskiej
10 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Bezpieczna Małopolska 2015”)

Program „Tablety w twojej bibliotece”
6 312 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej w Tuchowie, ul. Wróblewskiego (działka nr 1112/2)
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego internetu
1 885 zł
Program Orange dla Bibliotek

Łącznie w 2015 roku pozyskano: 897 408 zł

2014
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska i Trzemesna
1 491 890 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tuchowie
857 219 zł
Fundusze Norweskie EOG

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
770 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
480 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów
432 473 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 026 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja drogi Buchcice-Rychwałd
120 000 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Gmina Pleśna

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Piotrkowicach
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Tuchowskiej
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Lubaszowa)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łowczowie
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego (Meszna Opacka)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Trzemesna)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Wykonanie i dostawa zadaszenia scenicznego wraz ze sceną w Mesznej Opackiej
77 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
74 806 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2014
66 000 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa altany drewnianej „wędkarskiej chaty” w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Odbudowa altanki drewnianej w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na budowie dwóch trybun, wiat dla zawodników oraz piłko-chwytów za bramkami
21 027 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu w Tuchowie poprzez zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Łącznie w 2014 roku pozyskano: 5 111 061 zł


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.