Pozyskane fundusze 2014-2018

2018
Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej
4 603 613 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-202

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
380 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Remont drogi gminnej numer K 202202 w Piotrkowicach działka numer 435 w KM 2+475 – 3+475 (1000 mb)
236 693 zł
Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Remont dróg transportu rolnego
82 509 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2018
58 460 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w gminie Tuchów, w miejscowościach: Siedliska i Karwodrza.
49 800 zł
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Budowa Ławki Niepodległości w Tuchowie
22 160 zł
Ministerstwo Obrony Narodowej

Poprawa bezpieczeństwa oraz warunków BHP w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach
20 780 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Program Małopolskie Remizy 2018

Bezpieczna Małopolska 2018
13 990 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2018 roku pozyskano: 5 468 005 zł

2017
Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące paliwa gazowe
1 773 717 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Poprawa jakości powietrza w gminie Tuchów poprzez wymianę starych kotłów i pieców na paliwa stałe w indywidualnych gospodarstwach domowych – na nowe, wykorzystujące również paliwa stałe
1 141 116 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja zabytkowego budynku Sokoła w Tuchowie wraz z rewitalizacją jego otoczenia oraz dostosowaniem obiektu do funkcji muzealnych
1 186 321 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego – w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim – na terenie Gminy Tuchów
934 964 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
387 335 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977
208 576 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
129 967 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia
155 464 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Modernizacja pomnika ofiar II wojny światowej oraz skweru pamięci ofiar Katynia w Tuchowie
100 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II (2017-2019)
92 176 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne (II)
85 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Remont dróg transportu rolnego
84 480 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dostawa zestawów medycznych oraz defibrylatorów AED dla Gminy Tuchów
56 900 zł
Fundusz Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017
30 000 zł
Instytut Książki

„Już pływam” – nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych gminy Tuchów
23 300 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bezpieczna Małopolska 2017
14 698 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Łącznie w 2017 roku pozyskano: 6 404 014 zł

2016
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
490 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie, 2016
20 000 €
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Centrum Usług Wspólnych
76 782 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
36 179 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023
33 210 zł
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Doposażenie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tuchowie w instrumenty muzyczne
30 000 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”
16 340 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przestrzenie współpracy polsko-niemieckiej z perspektywy społeczności Illingen, Tuchów w budowaniu dobrych praktyk partnerskich i przyszłości
15 000 zł
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z 1901 r. przy ul. Mickiewicza w Tuchowie.
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kino to nie nuda, a Ty nie maruda
5 000 zł
Fundacja Tesco Dzieciom

Łącznie w 2016 roku pozyskano: 788 511 zł

2015
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
300 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Piotrkowice i Zabłędza
216 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 044 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
110 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
93 329 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Termomodernizacja i poprawa warunków BHP garaży oraz pomieszczeń warsztatowych i socjalnych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
31 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Małopolskie remizy 2015”)

Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie w oświetlenie sceniczne
24 228 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
17 610 zł
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakup systemu alarmowania dla druhów z Piotrkowic, Karwodrzy i Dąbrówki Tuchowskiej
10 560 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (program „Bezpieczna Małopolska 2015”)

Program „Tablety w twojej bibliotece”
6 312 zł
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Prace konserwatorskie przy kapliczce słupowej w Tuchowie, ul. Wróblewskiego (działka nr 1112/2)
6 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Pokrycie kosztów dostępu do szerokopasmowego internetu
1 885 zł
Program Orange dla Bibliotek

Łącznie w 2015 roku pozyskano: 897 408 zł

2014
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska i Trzemesna
1 491 890 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tuchowie
857 219 zł
Fundusze Norweskie EOG

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów
770 000 zł
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich
480 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów
432 473 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych
122 026 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Modernizacja drogi Buchcice-Rychwałd
120 000 zł
Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Gmina Pleśna

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Piotrkowicach
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Tuchowskiej
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Lubaszowa)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łowczowie
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziału przedszkolnego (Meszna Opacka)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Modernizacja oddziałów przedszkolnych (Trzemesna)
87 270 zł
Program operacyjny kapitał ludzki na lata 2007-2013

Wykonanie i dostawa zadaszenia scenicznego wraz ze sceną w Mesznej Opackiej
77 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Remont dróg transportu rolnego (drogi wewnętrzne)
74 806 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych w Tuchowie 2014
66 000 zł
Komisja Europejska w Brukseli, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Program „Europa dla obywateli”)

Budowa altany drewnianej „wędkarskiej chaty” w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Odbudowa altanki drewnianej w Tuchowie
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Siedliskach, polegające na budowie dwóch trybun, wiat dla zawodników oraz piłko-chwytów za bramkami
21 027 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenu w Tuchowie poprzez zamontowanie urządzeń siłowni zewnętrznej
25 000 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Łącznie w 2014 roku pozyskano: 5 111 061 zł


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.