Załatw sprawę przez internet

Klient chcący załatwić sprawę przez internet, musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), elektroniczny podpis oraz skorzystać z oferowanej usługi, wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny (patrz objaśnienia poniżej).
Usługi wraz z formularzami zamieszczone zostały na stronach internetowych ePUAP (www.epuap.gov.pl) oraz Cyfrowej Małopolski (cyfrowamalopolska.pl).

Linki do popularnych usług w naszym urzędzie:
– pismo ogólne do urzędu
– pismo ogólne do podmiotu publicznego.
– skargi, wnioski, zapytania do urzędu
– wniosek o wydanie dowodu osobistego
– zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
– wniosek o odpis aktu stanu cywilnego
– udostępnianie informacji publicznej na wniosek
– wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
– zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu
– zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
– pozostałe usługi

Jeżeli nie znajdziesz usługi, która pozwoli ci załatwić Twoją sprawę skorzystaj z usługi:
– pismo ogólne do urzędu lub
– pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Wszystkie sprawy załatwiane za pomocą powyższych usług trafią na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą naszego urzędu.
——————————————————————————————————————————–
OBJAŚNIENIA

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

1. Posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP jest dostępna pod adresem: http://epuap.gov.pl
2. Posiadać elektroniczny podpis, którym należy podpisać dokumenty elektroniczne doręczane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do Urzędu Miejskiego w Tuchowie, tj.:

a. Kwalifikowany Podpis Elektroniczny, wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez uprawnionego polskiego wystawcę w formacie Xades-Bes lub
b. Profil zaufany, który można uzyskać składając wniosek bezpośrednio ze swojego konta na platformie ePUAP w zakładce „Moje profile zaufane” i potwierdzając swoje dane w punkcie potwierdzania profilu zaufanego

3. Użyć formularzy elektronicznych dostępnych na Cyfrowej Małopolsce (cyfrowamalopolska.pl) i ePUAP (www.epuap.gov.pl). Wybrany formularz do załatwienia danej sprawy w urzędzie należy prawidłowo wypełnić, opatrzyć podpisem elektronicznym i wysłać.
Dokumenty nie opatrzone podpisem elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane niebezpieczne mogą być odrzucane i pozostaną nierozpoznane.
Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, TXT, XLS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.
Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia kwalifikowanych, doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane automatycznie.
——————————————————————————————————————————–
Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971) informujemy, że Urząd Miejski w Tuchowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP, pod adresem:
/nq2715lirk/skrytkaESP


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.