Załatw sprawę przez internet

Klient chcący załatwić sprawę przez internet, musi posiadać konto na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), elektroniczny podpis oraz skorzystać z oferowanej usługi, wypełniając odpowiedni formularz elektroniczny (patrz objaśnienia poniżej).
Usługi wraz z formularzami zamieszczone zostały na stronach internetowych ePUAP (www.epuap.gov.pl) lub obywatel.gov.pl lub Cyfrowej Małopolski (cyfrowamalopolska.pl).

Wszystkie sprawy załatwiane za pomocą powyższych usług trafią na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą naszego urzędu.
——————————————————————————————————————————–
OBJAŚNIENIA

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy:

1. Posiadać konto użytkownika na platformie ePUAP. Wszelkie informacje dotyczące korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w tym usługa założenia konta użytkownika w serwisie ePUAP dostępna jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Posiadać elektroniczny podpis, którym należy podpisać dokumenty elektroniczne doręczane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą do Urzędu Miejskiego w Tuchowie, tj.:

a. Kwalifikowany Podpis Elektroniczny, wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany (usługa odpłatna) lub
b. Profil zaufany (usługa bezpłatna).

3. Użyć formularzy elektronicznych dostępnych na portalach internetowych opisanych na wstępie. Wybrany formularz do załatwienia danej sprawy w urzędzie należy prawidłowo wypełnić, opatrzyć podpisem elektronicznym i wysłać.
Dokumenty nie opatrzone podpisem elektronicznym, zawierające dane niekompletne lub dane niebezpieczne mogą być odrzucane i pozostaną nierozpoznane.

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia kwalifikowanych, doręczonych dokumentów elektronicznych będzie wydawane automatycznie.
——————————————————————————————————————————–
Urząd Miejski w Tuchowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP, pod adresem:
/nq2715lirk/skrytkaESP


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.