Ochrona powietrza

Edukacja
Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Najgorzej jest w Małopolsce i na Śląsku. Problem ten dotyczy również Tuchowa. Urząd Miejski w Tuchowie rozpoczyna kampanię edukacyjną podnoszącą świadomość mieszkańców na temat związany z zanieczyszczeniem powietrza.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi na temat zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na nasze zdrowie. W ramach kampanii edukacyjnej zaplanowano również spotkania w szkołach oraz z mieszkańcami, konferencje, spotkania i inne wydarzenia. Wykorzystywane będą wszelkie kanały informacyjne: media, prasa, internet i plakaty.

Na stronie Tuchowa zamieszczone zostały dwa nowe działy dla mieszkańców: OCHRONA POWIETRZA i JAKOŚĆ POWIETRZA. Zachęcamy do zapoznania się z ich zawartością. Szczególnie polecamy zapoznać się z możliwościami dofinansowania wymiany pieców, termomodernizacji i wykorzystania odnawialnych energii. Znajdują się tam też informacje dotyczące monitorowania jakości powietrza – aplikacje mobilne, strony www i inne.
Kliknij, aby zapoznać się z broszurą informacyjną.
Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu
Uchwała antysmogowa – pytania i odpowiedzi

Czystość powietrza zależy od nas samych. Nikt nie poprawi jakości powietrza bez naszej wspólnej pracy. Nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci zależy od nas!

Nie pal śmieci! Nie spalaj niskiej jakości paliw! Wykorzystuj efektywne metody ogrzewania swojego domu! Korzystaj z odnawialnych energii!
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach, ponieważ w panujących tam warunkach spalanie przebieg w zbyt niskiej temperaturze (180-500 st. C) i przy zbyt małym dostępie tlenu. W wyniki takiego spalania powstają szkodliwe dla zdrowia substancje rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. Odpady z tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny przeznaczony do recyklingu.

Działania edukacyjne są prowadzone w ramach funkcjonowania Ekodoradcy – realizacja projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze / Implementation of Air Quality Plan for Malopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere – LIFE14 IPE PL 021 / LIFE IP MAŁOPOLSKA.
Podsumowanie działań edukacyjnych:
– Wydanie 10 000 ulotek edukacyjnych „Smog albo zdrowie”, które trafiły do wszystkich gospodarstw domowych wraz z korespondencją podatkową.
– Wydanie i dystrybucja 500 broszur informacyjnych na temat zanieczyszczenia powietrza
– Utworzenie podstrony Ochrona powietrza i Jakość powietrza na oficjalnej stronie Tuchowa.
Organizacja konkursu plastycznego „Skutki smogu w gminie Tuchów” przez inicjatywę „Powietrze Tuchów”
Lekcje w szkołach z informacjami na temat smogu – przygotowanie prac plastycznych przez uczniów Szkoły Podstawowej w Lubaszowej i Zespołu Szkół w Siedliskach – styczeń 2017
Organizacja wraz z „Powietrze Tuchów” konferencji pt. „Czyste powietrze. Jak to zrobić?” w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie – 16 lutego 2017 r.
Bal ekologiczny pod hasłem „Smog albo zdrowie” w Zespole Szkół w Siedliskach, 23.02.2017 r.
Prelekcja dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie – 28.02.2017 r.
– Audycje, wystąpienia w radiu RDN, Radiu Kraków, artykuły w prasie lokalnej.
Razem sadzimy drzewa dla Tuchowa – 25.03.2017 r.
Spotkanie z uczniami w Zespole Szkół w Siedliskach – 28.03.2017 r.
Konkurs na audycję radiową w Radiu Kraków – 30.03.2017 r.

Czy wiesz, że:
– Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

– Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu – zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

– Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

Uchwała antysmogowa
Od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów muszą dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Co w praktyce oznaczają wprowadzone przepisy? Sprawdź!

Każdego roku na choroby wywołane zanieczyszczonym powietrzem przedwcześnie umiera ponad 4 tysiące mieszkańców Małopolski. Ale oddychanie powietrzem zawierającym szkodliwe pyły zwiększa też ryzyko zawału serca, udaru mózgu, nadciśnienia, nowotworów, zaostrzenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, obumarcia płodu, bezpłodności czy choroby Alzheimera. Szacuje się, że tylko
w województwie małopolskim koszty związane z leczeniem chorób wywołanych smogiem oraz nieobecnością chorych w pracy wynoszą nawet 3 mld zł rocznie.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce jest pół miliona kotłów na węgiel lub drewno. Większość z nich to kotły zasypowe, bezklasowe, tzw. „kopciuchy”, które emitują do powietrza ogromne ilości pyłów czy rakotwórczego benzo[a]pirenu.

To one są najważniejszym powodem tego, że ponad 98% mieszkańców naszego regionu oddycha powietrzem, w którym zawartość pyłu (PM2.5) przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Jeszcze gorzej wygląda zanieczyszczenie rakotwórczym benzo[a]pirenem – jego poziom w małopolskich miejscowościach jest wielokrotnie wyższy niż norma. Dlatego wprowadzenie uchwał antysmogowych w Małopolsce to konieczność. Dzięki wymianie kotłów jakość powietrza będzie znacznie lepsza. W efekcie poprawi się także nasze zdrowie.

Jeśli budujesz dom lub chcesz wymienić urządzenie grzewcze, to po 1 lipca 2017 musisz zainstalować nowoczesne urządzenie spełniające wymagania ekoprojektu. Kotły powinny posiadać automatyczny
podajnik paliwa bez możliwości zamontowania rusztu awaryjnego (z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).

Od 1 lipca 2017 roku nie wolno spalać mułów i flotów węglowych (paliw, gdzie drobnego węgla kamiennego lub brunatnego – ziarno 0-3 mm – jest więcej niż 15%) oraz drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (drewno przed spaleniem powinno być sezonowane co najmniej 2 lata).

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów co najmniej klasy 3, to do końca 2022 roku musisz go wymienić. Stary kocioł możesz zastąpić: ogrzewaniem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, pompą ciepła lub kotłem na węgiel czy drewno spełniającym wymogi ekoprojektu.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 to musisz go wymienić do końca 2026 roku.

Jeśli posiadasz kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 to możesz go używać bezterminowo.

W przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.
Dane dotyczące sprawności cieplnej powinny być zapisane w dokumentacji technicznej lub instrukcji kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Co to są wymagania ekoprojektu?
Wymagania ekoprojektu zostały przyjęte jednolicie dla całej Unii Europejskiej i wprowadzają dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków azotu, a także normy efektywności energetycznej. Dzięki temu urządzenia grzewcze zmniejszają zużycie paliwa i powodują niewielką emisję zanieczyszczeń.

Przy zakupie kotła, pieca lub kominka zawsze upewnij się u sprzedawcy lub producenta, czy urządzenie posiada certyfikat i spełnienia wymagania ekoprojektu. Pamiętaj o wyborze kotła z automatycznym podawaniem paliwa bez możliwości stosowania rusztu awaryjnego (z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno).

Listę kotłów i kominków, które spełniają wymagania ekoprojektu można również znaleźć na stronie powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt

Zachęcamy również do zapoznania się z antysmogowym ABC: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/antysmogoweabc

Wymiana kotła
Przy wymianie kotłów konieczne jest zastosowanie kotłów spełniających wymagania klasy 5 w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń, a w przypadku korzystania ze środków unijnych – wymagania rozporządzeń do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.

Kliknij, aby pobrać ankietę.

Kliknij, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą wymiany kotłów.

Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na stronie:
http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/.

Pamiętaj, że decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Możliwa pomoc dla mieszkańców może być zrealizowana poprzez następujące programy:
– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie na dwa projektu – kliknij, aby dowiedzieć się więcej.
– z programu PONE oferowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Można również skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy lub olejowy udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po realizacji inwestycji kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% kapitału dzięki środkom, które na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje o preferencyjnym kredycie dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie oraz bezpośrednio w bankach (Bank Ochrony Środowiska – tel. 12 628 45 00).

Poradnik:
12 zasad dobrego spalania paliw stałych
Lista niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe

Opracowano w oparciu o stronę: http://powietrze.malopolska.pl/.

Termomodernizacja

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

CEL PROGRAMU:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:

Beneficjenci
Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne spełniające następujące kryteria formalne:
– posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– w momencie spłaty ostatniej raty wiek pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
– posiadają udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
– w przypadku wnioskodawców będących w związku małżeńskim i pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej wniosek musi być złożony przez obojga małżonków (w sytuacji, gdy współmałżonek uzyskuje dochody za granicą zdolność kredytowa małżeństwa weryfikowana jest jedynie w oparciu o udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.

W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Do programu nie mogą być zgłaszane:
– zadania/elementy zadań zakończone,
– budynki, które uzyskały pozwolenie na budowę po 2009 r.

W ramach programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
– ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
– ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
– ocieplenia stropów piwnic,
– wymiany okien, drzwi zewnętrznych.

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.

Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :
Element 1 – Ocieplenie ścian zewnętrznych – 150 zł brutto/ m2
Element 2 – Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami 150 zł brutto
Element 3 – Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą 150 zł brutto /m2
Element 4 – Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki) 400 zł brutto/m2

Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Intensywność dofinansowania:
– Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
– Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
– Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
– Minimalna kwota wnioskowanej pożyczki – 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki – 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Koszty kwalifikowane:
– koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, itp.),
– inne koszty, o ile fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
– koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

Koszty niekwalifikowane:
– koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
– zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
– wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
– nadzór inwestorski.

Kwalifikowalność kosztów rozpoczyna się z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu o przyznaniu pożyczki.

Kontakt:
tel. 12 422 94 90 wewn. 4

Osoby do kontaktu:
Piotr Janowski (kwestie merytoryczne) – 883 318 930
Anna Miniewicz (kwestie merytoryczne) – 785 855 942
Małgorzata Głuszek-Kot (kwestie finansowe) – 785 855 947
Renata Czerw (kwestie finansowe) – 785 851 769

Doradcy Energetyczni:
Katarzyna Bryzek – 785 855 938
Justyna Jesionek – 785 855 937
Janusz Sułowski – 785 855 603
Paweł Korczak – 785 855 524
Mariusz Sałęga – 785 855 930

OZE
Gmina Tuchów jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Kliknij, aby zapoznać się z prezentacją dotyczącą możliwości dofinansowania.

Kliknij, aby pobrać ankietę informacyjną.

Ankietę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Ankieta jest wstępną formą przygotowania projektu i służy rozpoznaniu zainteresowania wśród mieszkańców.

Umowa dot. inspekcji technicznej


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.