Dokumenty strategiczne

Strategia Rozwoju Gminy Tuchów na lata 2012-2020
Strategia opracowana została w 2011 roku przez liderów społeczności lokalnej pod kierunkiem ekspertów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Pobierz dokument – Strategia Rozwoju

Zintegrowana infrastruktura transportowa dla subregionu tarnowskiego
Dokument ten prezentuje zintegrowaną koncepcję utworzenia nowoczesnego systemu transportowego w subregionie tarnowskim, w szczególności także w Tuchowie. W przypadku tego opracowania zaproponowano rozwiązania w pełni zintegrowane nie tylko w aspekcie poszczególnych gałęzi transportu, ale także pod względem terytorialnym.
Realizacja inwestycji zawartych w opracowaniu pozwoli także na znaczne ograniczenie niskiej emisji.
Dokument ten posłuży także do pozyskiwania środków z RPO WM z poddziałania 4.5.2.
Autorem opracowania jest dr inż. Mariusz Dudek z Politechniki Krakowskiej.
Konsultacje: dr hab. inż. Andrzej Szarata

Pobierz dokument – Zintegrowana infrastruktura transportowa dla subregionu tarnowskiego

Strategia Ekoenergetyczna Gminy Tuchów
Niniejsze opracowanie ma za zadanie określić możliwości gminy w zakresie energorozwoju opartego na lokalnych odnawialnych źródłach energii. Aby tego dokonać niezbędne jest określenie aktualnego zapotrzebowania gminy na energię, możliwości jej pozyskania oraz wpływ zaproponowanych metod na bilans energetyczny gminy oraz jej środowisko.
Dysponując tak przygotowanym dokumentem gmina zyskuje wiedzę o możliwych kierunkach ekoenergetycznego rozwoju, a jednocześnie wypełnia znaczną część obowiązków stawianych gminom przez obowiązujące Prawo Energetyczne.

Dokument wykonał Instytut Karpacki ze Starego Sącza w 2008 dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pobierz dokument – Strategia ekoenergetyczna


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.