Zakładam firmę

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

+ Przyjmowaniem wniosków zajmuje się Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1.
Michalik Rafał – referent
tel. (014) 652 51 76 wew. 47
e-mail: r.michalik@tuchow.pl

+ Zgłoszenia dokonuje się na podstawie wniosku CEIDG-1.
Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:
– wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
– zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników,
– zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
– oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

+ Wymagane dokumenty:

1. Wniosek CEIDG-1.
2. Dokument tożsamości do wglądu.

Wniosek CEIDG-1 można składać:
– osobiście lub przez pełnomocnika,
– listownie (konieczne notarialne poświadczenie podpisu),
– elektronicznie za pośrednictwem formularza wniosku CEIDG-1.

+ Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat.

+ Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw – (Dz.U. Nr 131, poz. 764)
Art. 7b ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.)


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.