Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dni otwarte w Dorzeczu Białej

Spółka Komunalna Dorzecze Białej informuje, że w związku z akcją pt. „Dni otwarte z okazji 10-lecia wejścia Polski do UE”, współorganizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w dniach 5-10 maja 2014 r. spółka udostępnia do zaprezentowania mieszkańcom, uczniom szkół obiekty zrealizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”.

W tych dniach w godzinach od 8:00 do 18:00 udostępnione zostaną obiekty:
– oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów
– stacja uzdatniania wody Lubaszowa, 33-172 Siedliska 1

Beneficjent oferuje odwiedzającym gry i zabawy dla dzieci na terenie oczyszczalni ścieków w Tuchowie (badminton), grill oraz napoje.
Spółka serdecznie zaprasza do odwiedzenia tych nowoczesnych obiektów.

Skip to content