Mój prąd


Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało nowy instrument finansowania instalacji fotowoltaicznych pn. „Mój Prąd”. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Budżet programu wynosi 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej, jednak nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem zostaną objęte instalacje o mocy 2-10 kW. Program skierowany jest do osób, które chcą zamontować panele fotowoltaiczne w swoich gospodarstwach domowych.

  • Kosztami kwalifikowanymi są koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.
  • Wydatki podlegające dofinansowaniu nie mogą być poniesione wcześniej niż 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
  • Inwestycja nie może zostać zakończona (tj. przyłączona do sieci dystrybucji energii) przed rozpoczęciem naboru. Konieczne jednak jest zakończenie prac inwestycyjnych w chwili składania wniosku o dofinansowanie. Przez zakończenie inwestycji rozumie się podpisanie umowy z dystrybutorem sieci oraz montaż licznika dwukierunkowego.
  • Dofinansowanie będzie udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją).
  • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej

INFORMACJE O NABORZE:  NABÓR W TOKU 

Termin rozpoczęcia naboru od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://www.nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

Informacji o programie Mój Prąd udzielają również doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Panele fotowoltaiczne cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników domowych i małych firm. Umożliwiają produkcję własnej energii odnawialnej. Dzięki produkcji własnej energii elektrycznej z OZE, możesz ograniczyć skutki wzrostu cen energii i zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne, ale przede wszystkim przyczynisz się do ograniczenia negatywnego wpływu produkcji energii na jakość powietrza i klimat. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na produkcję energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego. Proces ten zachodzi za pomocą zjawiska fotowoltaicznego.

Szczegóły dotyczące budowy i zasady działania ogniw fotowoltaicznych znajdziesz na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/baza/ogniwa-fotowoltaiczne/


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.