Głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego

29 Sty 2014, Informacje

W związku z rozpoczynającym się w poniedziałek, 3 lutego 2014 roku głosowaniem dotyczącym wyboru projektów w ramach I budżetu obywatelskiego miasta Tuchowa, przybliżamy najważniejsze zasady, o których należy pamiętać:

Uwaga – każdy uprawniony mieszkaniec miasta Tuchowa, może oddać swój głos tylko na jeden projekt.

1. Prawo do głosowania
Prawo do głosowania ma każdy mieszkaniec miasta Tuchowa, zameldowany na jego terenie na pobyt stały lub czasowy, który w dniu głosowania ukończył 16 lat.

2. Termin i miejsce głosowania
Na przeprowadzenie głosowania zaplanowano okres od 3 do 21 lutego. Każdy mieszkaniec miasta Tuchowa będzie miał trzy tygodnie na wypełnienie karty i dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego. Kartę można dostarczyć osobiście, przez inną osobę lub za pośrednictwem Poczty Polskiej – wszystkie karty po wyjęciu ich z urny, zostaną zweryfikowane z lokalną bazą PESEL. Urna na karty do głosowania, będzie się znajdowała w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego (na parterze).

3. Karta do głosowania
Każdy uprawniony mieszkaniec miasta Tuchowa może wydrukować kartę do głosowania. Wydrukowaną kartę można również otrzymać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego.
Na karcie należy wypełnić wszystkie pola dotyczące danych osoby głosującej, numer i nazwę wybranego jednego projektu oraz złożyć datę i podpis. Lista projektów poddanych głosowaniu, będzie przez cały okres dostępna w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej Tuchowa.
W przypadku wątpliwości podczas wypełniania karty, pracownicy Biura Obsługi Klienta będą udzielać wszelkich wskazówek i pomocy.

4. Rezygnujemy z głosowania internetowego
W związku z trudnościami dotyczącymi weryfikacji każdej głosującej osoby oraz zapewnienia wiarygodności wyników głosowania, zdecydowano o rezygnacji z głosowania internetowego (podczas głosowania przez internet, nie ma możliwości sprawdzenia numeru PESEL oraz zawężenia osób głosujących tylko do mieszkańców miasta Tuchowa i tylko do tych, które spełniają warunki wymienione w punkcie 1).

5. Wyniki głosowania
Wyniki głosowania i lista projektów wybranych do realizacji, zostanie ogłoszona w dniu 28 lutego na stronie internetowej www.tuchow.pl. Podsumowanie całego procesu zgłaszania i wyboru projektów oraz wyników głosowania, zostanie również umieszczone w Kurierze Tuchowskim.

Szczegółowe zasady dotyczące głosowania, znajdują się w regulaminie.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.