Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja dotycząca kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców

Informujemy przedsiębiorców, że termin dostarczenie kopii zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych do Urzędu, wynikający z przesłanej w tym zakresie korespondencji z dnia 09 marca 2020 r. (znak:GPMK.6232.1.2020.ZP) został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

Ze względu na obecną sytuację kryzysową prosimy w miarę możliwości przesyłać kopie umów mailowo lub pocztą tradycyjną, a wszelkie niejasności w tym zakresie proszę kierować pod nr tel. 14 6525 218 wew. 18, 58, 65 lub 77.

Skip to content