Konkurs „Maluch 2013”

31 Lip 2013, Informacje

Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, iż Minister Pracy i Polityki Społecznej 19 lipca 2013 roku ogłosił – w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – II edycję konkursu „Mlauch 2013”.

W ramach tego konkursu będą dofinansowywane, w formie dotacji celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie) polegające na:
– zapewnieniu funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku lub w klubie dziecięcym, utworzonych w 2013 r.,
– organizacji w 2013 r. nowych miejsc opieki u dziennych opiekunów oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.

Zgodnie z warunkami konkursowymi o dotację mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – na miejsca opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – organizujące pracę i zatrudniające dziennego opiekuna w 2013 r., wpisanego do wykazu dziennych opiekunów do dnia 31 grudnia 2013 r.

Oferty w formie pisemnej należy przesyłać w terminie do 8 sierpnia 2013 roku na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka), a także w formie elektronicznej na adres e-mail Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz do wiadomości na adres e-mail: dorz1@malopolska.uw.gov.pl

Ogłoszenie konkursowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie www.mpips.gov.pl

Informacji w sprawie udzielają pracownicy Oddziału Integracji Społecznej i Polityki Prorodzinnej Wydziału Polityki Społecznej, nr telefonu 12 39 21 563 oraz 12 39 21 560.

Maluch 2013


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.