Konsultacje społeczne dot. zmian w jedn. pomocniczych

14 Wrz 2017, Informacje

Ruszają konsultacje społeczne związane ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach pomocniczych gminy Tuchów (tj. sołectwach i osiedlach). Przedmiotem konsultacji jest propozycja zniesienie osiedla Tuchów i utworzenia w jego miejsce dwóch osiedli tj.: Tuchów-prawobrzeżny i Tuchów-lewobrzeżny oraz zniesienie sołectwa Kozłówek i przyłączenie go do sołectwa Siedliska. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii przez mieszkańców gminy Tuchów, co do ww. propozycji, w formie ankiety/formularza oraz dodatkowo dla mieszkańców osiedla Tuchów i sołectwa Kozłówek na zebraniach z mieszkańcami.

W konsultacjach, które przeprowadzone zostaną w okresie od 15 września do 31 października 2017 r. mogą wziąć udział mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze do organów gminy tj. obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze gminy Tuchów.

Szczegółowe informacje dot. konsultacji społecznych zamieszczone zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie (https://bip.malopolska.pl/umtuchow/) w zakładce Konsultacje społeczne/Jednostki pomocnicze/2017 – przekierowanie tutaj.

Weź udział w konsultacjach społecznych i wypełnij ankietę/formularz przez internet:

Konsultacje zakończone.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.