Lekcja wolności 1989-2014

26 Cze 2014, Kultura i Edukacja

Odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej uczniowie Szkoły Podstawowej w Tuchowie uczcili 25 rocznicę wolności. Klasy VIa, VIb i Va przygotowując się do tej niezwykłej lekcji pracowali metodą projektu.

Szczególnie ciekawe lekcje przygotowali uczniowie klasy VIa i VIb. W przeddzień rocznicy, 3 czerwca odbyła się lekcja klasy VIa. Każda z grup (a było ich 4) przygotowała prezentację multimedialną, wywiad z osobami, które mają w pamięci wydarzenia sprzed 25 lat, prace plastyczne, plakaty.
A oto kilka faktów historycznych.
22 lipca 1983 roku został w Polsce zniesiony stan wojenny. Uwolniono wielu więźniów politycznych. Sytuacja w kraju niewiele się zmieniła. Rosło napięcie społeczne, wybuchały strajki, protestowano podczas licznych manifestacji. Rząd zdecydował się na podjęcie rozmów z opozycją. Miały one miejsce w Warszawie od lutego do kwietnia 1989 roku i nazwano je obradami „Okrągłego Stołu”. Efektem tych rozmów było podpisanie porozumienia, w wyniku którego m.in. legalizowano działalność niezależnych związków zawodowych, zapowiedziano utworzenie urzędu prezydenta oraz przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu. Społeczeństwo otrzymało prawo do współdecydowania o swoim losie i o losach kraju.
Podczas obrad „Okrągłego Stołu” stronie rządowej przewodniczył generał Czesław Kiszczak – ówczesny minister spraw wewnętrznych. Na czele opozycji stał Lech Wałęsa – współtwórca i przewodniczący NSZZ „Solidarność”, a doradzał mu m.in. Tadeusz Mazowiecki.
W wyborach przeprowadzonych 4 czerwca 1989 roku druzgocące zwycięstwo odniosła „Solidarność”. Jej przedstawiciel, Tadeusz Mazowiecki, stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w powojennej Polsce. Funkcję prezydenta objął, wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, generał Wojciech Jaruzelski. Nowy rząd zapoczątkował wiele reform. Pod koniec 1989 roku przywrócono dawną nazwę państwa – Rzeczpospolita Polska, a orzeł w godle państwowym odzyskał koronę.
W grudniu 1990 roku przeprowadzono pierwsze wolne wybory prezydenckie, które wygrał Lech Wałęsa – przywódca „Solidarności”.
Rozpoczął się nowy okres w dziejach III Rzeczypospolitej. Uchwalono nową konstytucję, zreformowano samorządy i administrację, a także wprowadzono
zasady gospodarki rynkowej.
Dzieci i młodzież powinny wiedzieć o wydarzeniach sprzed 25 lat. Uczniowie klas VIa i VIb w sposób bardzo interesujący przedstawili historię
tamtego okresu. Ciekawe były prezentacje multimedialne na temat obrad „Okrągłego Stołu” i wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989r.
Lidia Nowak w oryginalny sposób przedstawiła wywiad ze swoim dziadkiem, Zbigniewem Nowakiem, który przybliżył uczniom wydarzenia sprzed 25 lat.
Ania Rąpała przy akompaniamencie Pawła Sikorskiego wykonała piosenkę Jacka Kaczmarskiego „Mury”.
Projekt przygotowywany był pod kierunkiem nauczyciela historii Małgorzaty Buczyńskiej.
Dziękuję wszystkim moim uczniom, którzy tak aktywnie włączyli się w upamiętnienie wydarzeń historycznych, które miały miejsce 25 lat temu.

„Wolność kocham i rozumiem
Wolność oddać nie umiem”

Opracowała: Małgorzata Buczyńska


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.