Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolskie Remizy – promesa na modernizację remizy OSP Burzyn

28 maja 2019 r. w Tarnowie odbyło się uroczyste przekazanie promes w ramach programu „Małopolskie Remizy”. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o przekazaniu wsparcia finansowego w wysokości 13 200 zł na realizację prac budowlano-remontowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie.

Promesę przekazała Anna Pieczarka – wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Wojciech Skruch – przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Dziękujemy za udzielone wsparcie.

Skip to content