Symbole, insygnia

Symbole
Symbolami Gminy Tuchów są:
a) herb,
b) flaga,
c) sztandar,
d) hymn.

Herb

[Pobierz wersję herbu w Corelu ver. 12.0]

Wraz uzyskaniem praw miejskich w 1340 roku Tuchów otrzymał herb: dwa skrzyżowane klucze skierowane piórami do góry z mieczem pośrodku, mitrą i pastorałem nad nimi i literami: C.T.O.S.B. – Civitas Tuchoviensis Ordinis Sancti Benedicti (Miasto Tuchów Zakonu Świętego Benedykta), który to herb w nieco zmienionej postaci przetrwał do dziś.

Flaga
Flaga gminy Tuchów to prostokątny płat tkaniny o proporcjach 1:2 (szerokość: długość), podzielony na trzy równe poziome pasy w barwach od góry: niebieski-żółty-niebieski. Wzór flagi został ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr X/118/95 z dnia 8 czerwca 1995 r.

Barwy oraz wygląd flagi przedstawia poniższa fotografia.
flaga

Sztandar
Sztandar samorządu gminy Tuchów, wykonany w 1990 r., stanowi prostokątny płat tkaniny o długości 98 cm i szerokości 96 cm z bokami ozdobionymi złotymi frędzlami. Z jednej strony na złotym tle znajduje się herb gminy Tuchów ze srebrną wstęgą u dołu i srebrny napis MIASTO TUCHÓW, z drugiej – symbole państwa polskiego: godło na tle flagi. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną miniaturowym orłem w koronie. Sztandar jest widomym znakiem symbolizującym samorząd gminy Tuchów.
Wizerunek sztandaru wraz z jego poszczególnymi elementami przedstawiają poniższe fotografie.

sztandar1

sztandar2

Hymn

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Tuchowska ziemia Wiersz pt. „ Moje Miasteczko” napisał o. Henryk Pagiewski

Nad Białą, spokojną rzeką, wśród cichych, uroczych wzgórz
Wyrasta z wieków dalekich miasteczko marzeń i snów…
Wzlatują kościołów wieże nad dachy domów i szkół,
Wre życie czynów, zamierzeń, trud niosąc, radość i ból.

Tuchowska ziemio, tuchowski grodzie!
Przez ciebie wiedzie królewski szlak,
Historie wskrzeszasz jak wieszcz czarodziej,
Współczesność dajesz – dni naszych znak.

Melodia mgieł kołysane, czerwienią wieczornych zórz,
Uśmiechem serc malowane jak bukiet pachnących róż…
A Biała płynie i płynie, wijąca wstęgą wśród wzgórz,
O pięknej nucąc dolinie, o ludziach, co żyją tu…

Ty znasz, co radość, uniesień chwile,
Ty wiesz, co bólu i mroków dni…
Tyś dla nas Matką, co kocha czule,
Wiec wdzięczność naszą niesiemy Ci.

Największym skarbem Tuchowa: Madonny cudowna twarz,
Najlepszej Matki, Królowej, pełniącej nad miastem straż.
Lud wiemy do niej wciąż spieszy, by spojrzeć w oblicze Tej,
Co wzmocni, wesprze, pocieszy, nie szczędząc pomocy swej.

Nad naszym miastem, nad naszą ziemią
Roztaczaj, Pani, matczyną straż,
W radości chwili, bólu, cierpieniu
Czułością swoją nas wszystkich darz.

Tekst ten, do którego muzykę skomponował Tadeusz Goliszewski uchwałą Rady Miejskich z 19 czerwca 1997 roku stał się hymnem Tuchowa.

Insygnia
Insygniami gminy Tuchów są:
b) łańcuch Burmistrza Tuchowa,
c) łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej,
d) klucz „do bram Tuchowa”,
e) pieczęcie herbowe Gminy Tuchów i Rady Miejskiej.

Łańcuch Burmistrza Tuchowa
Łańcuch Burmistrza Tuchowa jest symbolem władzy wykonawczej Gminy Tuchów.
Łańcuch składający się z 18 ogniw, w tym dwóch przedstawiających herb piastowski oraz medalionu głównego przedstawiającego herb gminy Tuchów, i medalionów bocznych z wtłoczonymi literami C.T.O.S.B. oznaczającymi – Civitas Tuchoviensis Ordinis Sancti Benedicti (Miasto Tuchów Zakonu Świętego Benedykta), wykonany z brązu.

lancuch2

Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej
Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej jest symbolem władzy uchwałodawczej Gminy Tuchów.
Łańcuch składający się z 18 ogniw, w tym dwóch ogniw z herbem piastowskim oraz medalionu z herbem Tuchowa, wykonany z brązu.

lancuch

Klucz „do bram Tuchowa”
Klucz „do bram Tuchowa”, stanowi symbol władzy Burmistrza jako gospodarza Tuchowa.
Klucz wykonano z brązu, z wygrawerowanym napisem „Tuchovia Civitas” (Tuchów Miasto) wraz z wytłoczonym herbem Tuchowa (kształt zapożyczony z herbu).

klucz

Pieczęć herbowa Gminy Tuchów
Pieczęcią herbową Gminy jest znak o barwie czerwonej odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku pieczętnego o średnicy 36 mm przedstawiający herb Gminy Tuchów w polu po środku oraz napis na otoku „Gmina Tuchów”.

pieczec_gt

Pieczęć herbowa Rady Miejskiej w Tuchowie
Pieczęcią herbową Rady Miejskiej w Tuchowie jest znak o barwie czerwonej odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku pieczętnego o średnicy 36 mm przedstawiający herb Gminy Tuchów w polu po środku oraz napis na otoku „Rada Miejska w Tuchowie”.

pieczec_rm

Hejnał

W roku 1996, 25 maja, Rada Miejska w Tuchowie inaugurowała uroczysta sesją „I Dni Tuchowa” i przyjęła hejnał dla miasta. Hejnał skomponował Tadeusz Goliszewski, a pierwszy raz odegrali go na ratuszowej wieży, na dwie trąbki Tadeusz Dawid i Robert Jamka. Hejnał codziennie odtwarzany jest o godzinie 12:00

Posłuchaj:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Poprzednia wersja:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Nuty:

Zasady używania symboli i insygniów
Wyciąg z Uchwały nr LII/397/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie: uchwalenia Statutu gminy Tuchów.

Załącznik nr 2 do Statutu gminy – SYMBOLE, INSYGNIA ORAZ HEJNAŁ GMINY TUCHÓW

Rozdział IV. Zasady używania symboli i insygniów Gminy Tuchów.

§13.

Ustala się zasady używania symboli Gminy Tuchów przez:
a) organy gminy
b) jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy
c) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
d) osoby fizyczne i prawne będące podmiotami gospodarczymi
e) inne podmioty ubiegające się o używanie herbu, flagi gminy.

§14.

1. Symbole Gminy podlegają ochronie prawnej. Ich używanie w celach komercyjnych, w tym handlowych i reklamowych, wymaga zgody Burmistrza Tuchowa z wyjątkiem wykorzystania ich do publikacji naukowych i popularnonaukowych.
2. Symbole Gminy, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem.

§15.

Herb gminy Tuchów może być umieszczany przez podmioty wymienione w § 13 ust. a i b, na drukach urzędowych, papierze firmowym, pojazdach, przedmiotach, w pomieszczeniach przez nie używanych oraz za zgodą Burmistrza w innych miejscach.

§16.

1. Flagę Gminy wywiesza się z okazji uroczystości, świąt, rocznic i innych wydarzeń rangi lokalnej, państwowej i międzynarodowej na budynkach i masztach podmiotów wymienionych w § 13 ust. a i b z uwzględnieniem zasady, że flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo przed innymi flagami z wyjątkiem flagi państwowej.
2. Flaga Gminy może być eksponowana w układzie pionowym.

§17.

1. Sztandar używany jest w czasie ważnych uroczystości i prezentowany w poczcie sztandarowym składającym się z minimum trzech osób (chorążego i dwóch osób asysty) rekrutujących się spośród osób będących przedstawicielami podmiotów wymienionych w § 13 ust. a.
2. Na obszarze Gminy Tuchów sztandarowi oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla flagi państwowej i ma on zawsze pierwszeństwo przed innymi sztandarami.
3. Sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej w sali posiedzeń Rady Miejskiej w budynku Ratusza.

§18.

Ustala się zasady używania insygniów gminy Tuchów przez organy gminy.

§19.

1. Łańcuch Burmistrza i łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej noszone są odpowiednio przez Burmistrza Tuchowa i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie w czasie wyjątkowych uroczystości o charakterze lokalnym, państwowym lub międzynarodowym.
2. Przewodniczącemu nowej Rady, przekazany zostaje łańcuch przez przewodniczącego obrad w czasie sesji inauguracyjnej nowej kadencji.
3. Nowo wybrany Burmistrz otrzymuje łańcuch oraz „klucz do bram Tuchowa” od Przewodniczącego Rady po złożeniu ślubowania .

§20.

1. Pieczęcie herbowe Gminy Tuchów i Rady Miejskiej w Tuchowie służą do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych dokumentów.
2. Sposób używania pieczęci wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.

§21.

W sprawach dotyczących stosowania lub wykorzystywania symboli i insygniów Gminy Tuchów nieuregulowanych niniejszymi Zasadami decyzje podejmuje Burmistrz Tuchowa.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.