Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwieszczenie o rejestracji Komitetów Wyborczych

W związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2006 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic w m. st. Warszawie oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 134, poz. 1125), Urząd Miejski w Tuchowie podaje do wiadomości publicznej informację o miejscu i czasie przyjmowania przez Komisarzy Wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych:

Komisarz Wyborczy w Tarnowie przyjmuje w dniach od 18 do 22 września 2006 roku w godz. 9.00 – 15.30, w dniu 23 września 2006 roku w godz. 9.00 – 15.00 oraz w dniu 25 września 2006 roku w godz. 9.00 – 16.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, I piętro, pok. 127.

Ponadto informuje się, że obowiązek zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców, obejmuje również te komitety, które są utworzone jedynie w celu zgłaszania kandydatów na radnych w gminach liczących do 20 tys. mieszkańców.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie ul. Rynek 1, tel. /0-14/ 652-51-76 w. 21

Skip to content