Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

XXIII sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Informujemy, że na dzień 29 lipca 2020 r. zwołana została dwudziesta trzecia nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 12:00 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza.
Informacje o sesjach Rady Miejskiej w Tuchowie można również znaleźć na stronie: http://tuchow.esesja.pl/.

(więcej…)

Informacja o realizacji projektu instalacji fotowoltaicznych

Poniżej przedstawiamy informację Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa (Biuro projektu) na temat realizacji projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”.

Dnia 9 marca 2020 r. dokonano wyboru wykonawców dla 11 części postępowania na dostawę i montaż urządzeń OZE dla projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”. Od tej decyzji Komisji Przetargowej przysługiwało Wykonawcom odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO). W dniach 18 i 19 marca 2020 r. wpłynęły trzy  takie odwołania do KIO, z tym, że jedno zostało zarządzeniem Prezes Urzędu zamówień Publicznych zwrócone Wykonawcy, jako zawierające braki formalne. Jednocześnie z dniem 31 marca 2020 r. zawieszona została praca KIO z powodu COVID – 19. KIO wznowiła pracę z dniem 1 czerwca 2020 r. Po 3 rozprawach odwoławczych w czerwcu 2020 r. w dniu 3 lipca 2020 r. KIO wydało orzeczenie w przedmiocie postępowania, uznające odwołania i nakazujące ponowne dokonanie wyboru Wykonawców. W chwili obecnej Komisja Przetargowa oczekuje na orzeczenie pisemne wraz z uzasadnieniem, aby mogła podjąć ostateczną decyzję o wyborze Wykonawców w ramach przetargu. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Krakowie, II Wydział Cywilny Odwoławczy, Postanowieniem z dnia 3 lipca 2020 r.,  oddalił wniosek firmy FlexiPower Sp. z o.o. o zabezpieczenie poprzez zakaz podpisania umowy przed rozpoznaniem skargi. Tym samym możliwe będzie podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami po dokonaniu wyboru wykonawców  przez Komisję Przetargową zgodnie z zapadłym orzeczeniem KIO.

biuro projektu – Zielony Pierścień Tarnowa

Uwaga – nowy okres świadczeniowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej o następujące świadczenia:

Druki wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.

W związku z panującą epidemią zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pomocą platformy EMPATIA oraz bankowości elektronicznej.

Prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków.

OPS w Tuchowie informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ należy składać dopiero od 1 lutego 2021 drogą elektroniczną, natomiast od 1 kwietnia 2021 w wersji papierowej.

Prawie 4,5 mln zł dla Gminy Tuchów na realizację działań w zakresie ochrony powietrza

Dnia 13 lipca 2020 r. Gmina Tuchów podpisała porozumienie o współfinansowaniu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Gminą Tuchów, a Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju obejmuje:

  • realizację 121 przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych, ujętych w gminnym programie niskoemisyjnym,
  • wymianę lub likwidację urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów podgrzewających wodę w 80,17% budynków mieszkalnych jednorodzinnych objętych Porozumieniem;
  • szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych o 54,6%.

Szacowana liczba gospodarstw domowych – przedsięwzięć niskoemisyjnych – objętych Porozumieniem wynosi 121.

Całkowity koszt realizacji Porozumienia wynosi 6 413 000,00 zł, przy czym średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku mieszkalnym nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł.

Minister Rozwoju przyznał Gminie Tuchów dofianansowanie kosztów realizacji Porozumienia w wysokości 4 489 100,00 zł.

Termin realizacji Porozumienia: koniec 2023 r.

W najbliższych tygodniach przygotowana zostanie procedura naboru i weryfikacji beneficjentów. O warunkach naboru będziemy informować na bieżąco.

Przerwa w dostawie wody i utrudnienia na ulicy Jana Pawła II i Reymonta

Aktualizacja

W dniu 22.07.2020 r. (środa) w związku z przepięciem nowo-budowanej sieci wodociągowej, występuje przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Reymonta i Wspólna (Tuchów) w godzinach 8:00 – 15:00.

Dodatkowo w godzinach 13:00 – 17:00 występuje przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Daszyńskiego, Kąpielowa, Kościuszki, Krótka, Jana Pawła II, Ogrodowa, Rynek, Sobieskiego, Osiedle Centrum – bloki nr 1, 2, 3.

Za utrudnienia przepraszamy.

————

W dniu 21.07.2020 r. (wtorek) w związku z przepięciem nowobudowanej sieci wodociągowej, może wystąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Reymonta i Wspólna (Tuchów) w godzinach 8:00 – 15:00.

Dodatkowo w godzinach 15:00 – 21:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody dla mieszkańców ulic: Daszyńskiego, Kąpielowa, Kościuszki, Krótka, Jana Pawła II, Ogrodowa, Rynek, Sobieskiego, Osiedle Centrum – bloki nr 1, 2, 3.

W czasie prac mogą wystąpić utrudnienia przejazdu na ulicy Jana Pawła II i Reymonta.

Ww. utrudnienia mogą wystąpić w kolejnych dniach tygodnia o czym będziemy informować na bieżąco.

Za utrudnienia przepraszamy.

Utrudnienia w łączności z urzędem

W związku z awarią centrali telefonicznej mogą wystąpić utrudnienia w kontaktach z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Awaria zostanie usunięta jutro tj. 17 lipca br. Za utrudnienia przepraszamy.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – II tura

Ponowne wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 12 lipca 2020 r. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach 7:00-21:00. W tym czasie obywatele uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swój głos.

Wykaz obwodów głosowania wraz z siedzibami obwodowych komisji wyborczych

Przypominamy mieszkańcom Tuchowa, zamieszkałych przy ulicach: bp. Leona Wałęgi, Daleka, Długa, Górna, Graniczna, kpt. Antoniego Stawarza, mjr. Władysława Drelicharza, Nadziei, Nowa, Owocowa, Partyzantów, płk. Józefa Młyńca, Przedmieście Górne, Przemysłowa, św. Józefa, Tarnowska, Warzywna, Promienna, Ryglicka, Rzeczna, Strzelecka, Wołowa, Wysoka, że lokal wyborczy dla ich obwodu nr 13 znajduje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 6, 33-170 Tuchów.
Zmianie uległa również siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Piotrkowicach (tylko na te wybory – ze względu na remont szkoły). Na czas remontu lokal wyborczy przeniesiono do Budynku Wielofunkcyjnym w Piotrkowicach, Piotrkowice 80A. Adresy pozostałych lokali wyborczych pozostają bez zmian.

UWAGA
W związku z epidemią koronawirusa przypominamy o zachowania szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązku: zasłaniania nosa i ust (maseczka), dezynfekcji rąk oraz zachowania bezpiecznej odległości (odstęp 1,5 metra). Ponadto zaleca się używanie własnych rękawiczek jednorazowych oraz własnego długopisu. W lokalu wyborczym może przebywać 1 wyborca na 4 metry kwadratowe lokalu.

Informuje wyborców, że na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

  1. osób powyżej 60. roku życia,
  2. kobiet w ciąży,
  3. osób z dzieckiem do lat 3,
  4. osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Więcej informacji o wyborach Prezydenta RP znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie w zakładce Wybory i referenda/Wybory Prezydenckie

Przydomowe oczyszczalnie i wodociąg – dobra passa trwa!

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2020 roku, gmina Tuchów otrzymała dofinansowanie w ramach PROW, w łącznej kwocie 1 824 394 zł na dwa projekty:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów

Termin realizacji: I etap do 06’2021; II etap do 06’2022
Liczba oczyszczalni w ramach projektu: 71 szt.
Wartość całkowita projektu: 1 338 119,74 zł
Wartość dofinansowania: 692 230,00 zł

Przydomówki będą realizowane zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców w: Buchcicach, Dąbrówce Tuchowskiej, Jodłówce Tuchowskiej, Karwodrzy, Lubaszowej, Łowczowie, Mesznej Opackiej, Piotrkowicach, Siedliskach, Trzemesnej i Zabłędzy.

Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska (Ratówki), Lubaszowa (Na Willę) i Zabłędza (Stara Wieś)

Termin realizacji: do 08’2021
Liczba przyłączy w ramach projektu: minimum 37 szt.
Wartość całkowita projektu: 2 188 532,38 zł
Wartość dofinansowania: 1 132 164,00 zł

Serdecznie dziękuję Zarządowi Województwa Małopolskiego za udzielone wsparcie, a także pracownikom Urzędu Miejskiego w Tuchowie za wzorowe przygotowanie wniosków, zwłaszcza po raz pierwszy na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obydwa przedsięwzięcia mają dla mieszkańców naszej gminy kluczowe znaczenie. Podobnie jak w całej Polsce, coraz mniej wody jest dostępnej w studniach znajdujących się na posesjach mieszkańców. Natomiast przydomowe oczyszczalnie ścieków spełnią swoją rolę w trudno dostępnych terenach, gdzie wykonanie sieci kanalizacyjnej jest zbyt kosztowne, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Projekty będą realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obwodnica Tuchowa – spotkanie z mieszkańcami

Zapraszamy mieszkańców Tuchowa, przez których grunty przebiega trasa obwodnicy, na posiedzenie Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Tuchowie, które odbędzie się 9 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie.

Tematem posiedzenia komisji będzie realizacja budowy obwodnicy Tuchowa. Uczestnikami posiedzenia będą przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (inwestora), firmy STRABAG (wykonawcy) oraz posłowie na Sejm RP.

Skip to content