Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Tuchowie w piątek, 28 listopada

26 Lis 2014, Informacje

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Tarnowie sekretarz gminy Tuchów informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołana zostaje pierwsza sesja Rady Miejskiej w Tuchowie VII kadencji. Odbędzie się w piątek, 28 listopada 2014 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej w Tuchowie, ul. Rynek 1.

Program sesji:
1. Otwarcie obrad przez „radnego seniora” i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuchowie.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej – podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
7. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Miejskiej obowiązków prowadzenia sesji od „radnego seniora”.
8. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niektórych czynności wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Tuchowie oraz określenia przedmiotu ich działania.
11. Komunikaty i zapytania.
12. Zakończenie I sesji Rady Miejskiej w Tuchowie.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.