Tuchów

1. Historia Tuchowa jest ciekawa i bogata. Pierwsza pewna informacja historyczna o Tuchowie przypada na rok 1105. Z dokumentu legata papieskiego Idziego dowiadujemy się , że Tuchów został darowany przez żonę Władysława Hermana opactwu benedyktyńskiemu. Na przełomie XIII i XIV wieku istniała w Tuchowie dobrze prosperująca kopalnia soli. Dzięki niej w roku 1340 Kazimierz Wielki nadaje Tuchowowi prawa miejskie.
J. Długosz (pisarz polski z XIV w.) w „Kronikach” wspomina o rozwoju rękodzielnictwa: młynarstwa, stolarstwa, bednarstwa, kowalstwa, kuśnierstwa. Do XVII w miasto rozwijało się pomyślnie, czerpiąc dochody z różnych rzemiosł, dobywania soli oraz z handlu. Już wówczas tuchowscy kupcy docierali aż do Rzymu, Lwowa, Moskwy, Berlina i Wiednia. Na przełomie XVII i XVIII wieku najazdy obcych wojsk, pożary i epidemie , spowodowały że miasto zaczęło upadać. Powolne ożywienie gospodarcze zaznacza się pod koniec XIX wieku. Zapoczątkowało je oddanie do użytku linii kolejowej Tarnów – Leluchów. W XVI wieku, zaczął się rozwijać kult cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny. Wieść o cudach , jakie się działy przy jej obrazie w Tuchowie, rozeszła się szybko. Do Sanktuarium NNMP (słynącego z cudownego obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej), corocznie przybywają rzesze pielgrzymów a w szczególności w pierwszym tygodniu lipca, na wielki tuchowski odpust. Podczas I wojny światowej Tuchów uległ poważnym zniszczeniom, toczono tu ciężkie walki, czego pozostałością są cmentarze z tego okresu. Los okazał się dla Tuchowa łaskawszy w czasie II wojny światowej: oszczędził miasto które po 1945 roku zaczęło się stopniowo rozwijać. Zorganizowano i wybudowano szkoły, szpital, drobne zakłady pracy, osiedla mieszkaniowe, wyremontowano ratusz i rynek, wybudowano Dom Kultury, oczyszczalnie ścieków, przeprowadzono gazyfikację i założono wodociągi. Obecnie Tuchów liczy 6 632 mieszkańców.

2. Gmina Tuchów położona jest w Ciężkowicko – Rożnowskiej części Pogórza Karpackiego, przez jej teren przepływa rzeka Biała. Usytuowanie gminy jest bardzo korzystne, zaledwie 16 km od miasta Tarnowa i 100 km od Krakowa. Przez gminę przebiega droga wojewódzka łącząca Tarnów z Krynicą, a także linia kolejowa zwana leluchowską, łącząca gminę praktycznie z całą Europą. Malowniczymi elementami krajobrazu gminy są otaczające ją wzgórza, powstałe w okresie tworzenia się Karpat, najwyższym z nich jest Brzanka. Zbocza ich są łagodne, o nachyleniu 20 stopni zachęcające do uprawiania turystyki. W roku 1990 Tuchów obchodził jubileusz 650 – lecia nadania praw miejskich. Z tej okazji wyznaczono szlak wokół miasta ( o dł. 20 km). Gmina dysponuje gospodarstwami agroturystycznymi, warto odwiedzić Tuchów szczególnie latem i jesienią kiedy to malownicze lasy pełne są grzybów, jagód i malin.

3. Miasta bliźniacze
Miasto i gmina Tuchów współpracuje z 7 miastami z 7 krajów Europy:
• Saint Jean de Braye – Francja
• Illingen – Niemcy
• Pettenbach – Austria
• Detva – Słowacja
• Martfu – Węgry
• Mikulov – Czechy
• Baranivka – Ukraina
• Tautti Magheraus – Rumunia

4. Adres
Urząd Miejski w Tuchowie
33-170 Tuchów
siedziba główna – Ratusz , ul. Rynek 1
budynek administracyjny, ul. Jana Pawła II 4
tel. (14) 652 51 76, (14) 652 54 74
fax: (14) 652 51 09
um@tuchow.pl
www.tuchow.pl

5. Władze gminy:
Burmistrz Tuchowa: Magdalena Marszałek
Z-ca Burmistrza Gminy: Wiktor Chrzanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej: Stanisław Obrzut


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.