Ponad 430 tys zł dotacji dla oddziałów przedszkolnych

Na początku lipca 2014 roku tuchowski samorząd złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Tuchów” na kwotę 432 473 zł. Dzisiaj instytucja ta ogłosiła listę rankingową, na której znalazła się także gmina Tuchów. Co ważne, zadanie realizowane będzie bez udziału środków własnych, bowiem w całości będzie finansowane z Programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007-2013!

Burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś podkreśla, że liczył na sukces w tym konkursie, bo to ważne dofinansowanie. – Przyznane środki finansowe zdecydowanie poprawią warunki w naszych oddziałach przedszkolnych, a to tym istotniejsze, że tworzone są na terenie gminy nowe oddziały i bardzo zależy nam, aby dzieci mogły uczęszczać do przedszkoli na miarę XXI wieku.

Projektem złożonym przez tuchowski samorząd zostały objęte 4 szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Tuchów i które prowadzą oddziały przedszkolne. Są to:
1. Zespół Szkół w Burzynie – Szkoła Podstawowa (1 oddział).
2. Zespół Szkół w Jodłówce Tuchowskiej – Szkoła Podstawowa (1 oddział).
3. Zespół Szkół w Siedliskach – Szkoła Podstawowa (2 oddziały).
4. Szkoła Podstawowa w Zabłędzy (1 oddział).

W tych 5 oddziałach przedszkolnych wychowaniem przedszkolnym objętych jest w sumie 131 dzieci.
Projekt przewiduje realizację trzech podstawowych grup zadań: organizację placu zabaw, dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia.

W ramach organizacji placów zabaw powstanie 1 nowy, a 3 zostaną zmodernizowane:
– w SP Jodłówka Tuchowska – zostanie zmodernizowany plac zabaw o powierzchni 150 m2.
– w SP Zabłędza – zostanie zmodernizowany plac zabaw o dodatkową powierzchnię 46 m2.
– w SP Siedliska – zostanie zmodernizowany plac zabaw o dodatkową powierzchnię 112 m2.
– w SP Burzyn – powstanie nowy plac zabaw o powierzchni 118 m2.

Dostosowanie pomieszczeń będzie polegało na przystosowaniu 7 toalet do potrzeb najmłodszych dzieci i dwóch dla personelu. Prace te zostaną wykonane w szkołach w: Jodłówce Tuchowskiej, Zabłędzy, Siedliskach i Burzynie.

Wszystkie oddziały przedszkolne zyskają nowe wyposażenie, m.in. doposażone zostaną kuchnie oraz zakupione będą: rolety okienne, zestaw do zabezpieczeń grzejników, sprzęt komputerowy i multimedialny, meble, wyposażenie wypoczynkowe, zestawy zabawek, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz wyposażenie do utrzymania czystości oraz zapewniające bezpieczeństwo.
Projekt realizowany będzie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku.

Oto lista rankingowa.

Dodać trzeba, że inne szkoły z terenu naszej gminy również aktywnie wzięły udział w tym konkursie i pozyskały w sumie 523 620 zł, a w szczególności:
– Wniosek Barbary Polek pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Piotrkowicach” – dotacja 87270 zł
– Wniosek Bernadety Wróbel pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Dąbrówce Tuchowskiej” – dotacja 87270 zł
– Wniosek Barbary Duszy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” (Lubaszowa) – dotacja 87270 zł
– Wniosek Kazimiery Snopkowskiej pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Łowczowie” – dotacja 87270 zł
– Wniosek Urszuli Hajdugi pn. „Modernizacja oddziału przedszkolnego” (Meszna Opacka) – dotacja 87270 zł
– Wniosek Eugeniusza Krupy pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” (Trzemesna) – dotacja 87270 zł

Zatem w sumie oddziały przedszkolne z terenu całej gminy Tuchów zostaną zmodernizowane i doposażone na kwotę aż 956 093 zł!


Zadanie realizowane będzie w ramach projektów systemowych Programu operacyjnego kapitał ludzki na lata 2007 2013 (poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej).


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.