Rządowy program „Czyste powietrze” – zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami!

17 Lip 2018, Informacje

Ministerstwo Środowiska uruchomia program „Czyste powietrze”, który zakłada finansowanie zarówno termomodernizacji, jak i wymiany źródeł ciepła. Wnioski można składać od 1 sierpnia.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu „Czyste powietrze”.
Kliknij, aby pobrać prezentację.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” mogą składać wnioski od 1 sierpnia br. w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska oraz Banku Ochrony Środowiska. Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków pojawi się na stronie NFOŚiGW.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne:
1) posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku (w przypadku gdy budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku)
2) które uzyskały zgodę na rozpoczęcia budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Rodzaje przedsięwzięć
I. W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych
1) Wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na potrzeby c.o. i/lub cwu na:
a) węzły cieplne,
b) kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa)
c) systemy ogrzewania elektrycznego,
d) kotły gazowe kondensacyjne,
e) pompy ciepła i ich montaż.
2) Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
3) Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
4) Wymiana stolarki zewnętrznej lub montaż, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi.
5) Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
6) Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii:
a) kolektory słoneczne,
b) mikroinstalacje fotowoltaiczne
z zastrzeżeniem dofinansowania ich wyłącznie w formie pożyczki.
7) Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Warunkiem dofinansowania realizacji działań wymienionych w punktach od 2) do 7) jest wymiana źródła ciepła, o której mowa w punkcie 1), chyba że w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu.

II. W przypadku nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych
1) Zakup i montaż na potrzeby c.o. i/lub c.w.u.:
a) węzłów cieplnych,
b) systemów ogrzewania elektrycznego,
c) kotłów gazowych kondensacyjnych,
d) pompy ciepła.
2) Zakup i montaż instalacji źródeł energii odnawialnej:
a) kolektory słoneczne,
b) mikroinstalacje fotowoltaiczne,
z zastrzeżeniem dofinansowania ich wyłącznie w formie pożyczki.

Warunkiem dofinansowania realizacji działań wymienionych w punkcie 2) jest zakup i montaż źródła ciepła wskazanego w punkcie 1), chyba że w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.