Tuchów – Slovenská verzia

1. História mesta Tuchów je zaujímavá a bohatá. Prvá historická zmienka o Tuchowe sa datuje od roku 1105. Z dokumentu pápežského legáta Egídia sa dozvedáme, že manželka Władysława Hermana darovala mesto benediktínskemu opátstvu. Na prelome 13. a 14. storočia existovala v Tuchowe dobre prosperujúca soľná baňa. Práve vďaka nej, v roku 1340, udelil panovník Kazimír Veľký Tuchowu mestské práva. J. Długosz (poľský spisovateľ pôsobiaci v 14. stor.) vo svojich „Kronikách” spomína rozvoj ručných prác, mlynárstva, stolárstva, debnárstva, kováčstva a garbiarstva. Do 17. stor. sa mesto úspešne rozvíjalo predovšetkým vďaka remeslám, ťažbe soli a obchodu. Už počas tohto obdobia cestovali tuchowskí kupci až do Ríma, Ľvova, Moskvy, Berlínu a Viedne. Na prelome 17. a 18. storočia dochádza k úpadku mesta, ktorý bol zapríčinený nájazdmi cudzích vojsk, požiarmi a epidémiami. Ekonomika sa opäť postupne oživuje koncom 19. storočia a začína sa výstavbou železničnej trate na trase Tarnów – Leluchów. V 16. storočí sa začal šíriť kult zázračného obrazu Najsvätejšej Panny Márie. Zvesti o zázrakoch, ktoré sa odohrali pri jej obraze v Tuchowe sa šírili rýchlo. Do svätyne Panny Márie (postavenej na počesť zázračného obrazu Matky Božej Tuchowskej) každoročne prvý júlový týždeň prichádzajú davy pútnikov, aby tu prosili o odpustenie. Počas prvej svetovej vojny bol Tuchów vážne poškodený, odohrávali sa tu ťažké boje, čoho svedectvom sú cintoríny pochádzajúce z tohto obdobia. Behom druhej svetovej vojny bol k Tuchowu osud láskavejší a ušetril mesto, ktoré sa po roku 1945 začalo postupne rozvíjať. Vybudovali sa školy, nemocnica, sídliská, vytvorili sa pracovné miesta, zrekonštruovala sa radnica a námestie, vybudoval sa dom kultúry, kanalizácia, vodovod a plynofikácia. V súčasnosti má Tuchów 6 632 obyvateľov.

2. Tuchowská gmina je situovaná v Ciężkowicko – Rożnowskej časti karpatského pohoria a cez jej územie preteká rieka Biała. Má veľmi výhodnú polohu, necelých 16 km od mesta Tarnów a 100 km od Krakova. Gminou prechádza hlavná cesta spájajúca Tarnów s mestom Krynica a rovnako aj železnica, nazývaná leluchovská, ktorá spája túto oblasť prakticky s celou Európou. Malebnú krajinu dotvárajú okolité vrchy, ktoré vznikli počas obdobia formovania Karpát a najvyšším z nich je vrch Brzanka. Ich 20 stupňové mierne svahy lákajú turistov. V roku 1990 Tuchów oslavoval 650. výročie udelenia mestských práv. Pri tejto príležitosti bol okolo mesta vybudovaný chodník (dlhý 20 km). Gmina disponuje agroturistickými kapacitami. Tuchów sa oplatí navštíviť predovšetkým v lete a na jeseň, kedy sú okolité malebné lesy plné hríbov, čučoriedok a malín.

3. Partnerské mestá
Mesto a Gmina Tuchów spolupracuje so 7 mestami zo 7 európskych štátov:
• Saint Jean de Braye – Francúzsko
• Illingen – Nemecko
• Pettenbach – Rakúsko
• Detva – Slovensko
• Martfu – Maďarsko
• Mikulov – Česko
• Baranivka – Ukrajina

4. Adresa
Mestský úrad v Tuchowe
33-170 Tuchów
Polsko
hlavná budova – Radnica, ul. Rynek 1
administratívna budova, ul. Jana Pawła II 4
tel. +48 14 652 51 76, +48 14 652 54 74
fax: +48 14 652 51 09
um@tuchow.pl
www.tuchow.pl

5. Vedenie mesta:
Starosta: Adam Drogoś
Zástupca starostu: Kazimierz Kurczab
Predseda mestského zastupiteľstva: Ryszard Wrona


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.