Stypendia Województwa Małopolskiego

17 Lut 2019, Kultura i Edukacja

Informujemy, iż Samorząd Województwa Małopolskiego podjął inicjatywę dającą możliwość ubiegania się w roku szkolnym/ akademickim 2018/2019 o stypendia w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego, który finansowany jest ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Uczniowie i studenci mogą starać się o stypendia w wysokości kilkuset złotych miesięcznie. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie docenić młodych ludzi, którzy mają talenty i rozwijają swoje pasje, zwyciężają w olimpiadach i w konkursach z różnych przedmiotów czy podczas ogólnopolskich i międzynarodowych zmagań sportowych i artystycznych.

W roku szkolnych/ akademickim 2018/2019 będą przyznawane stypendia dla uczniów i studentów mieszkających na terenie Województwa Małopolskiego.

Dla uczniów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe oraz w naukach humanistycznych. Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:
a) W przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5 – 7): 350 zł brutto;
b) W przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425 zł brutto
c) W przypadku uczniów szkoło ponadpodstawowych (w tym ponadgimnazjalnych): 500 zł brutto,

Dla studentów za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych, a także na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego (dla studentów legitymujących się obywatelstwem innych państw). Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi maksymalnie 600 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztów kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800 zł brutto miesięcznie).

Uczniowie i studenci uzdolnieni i mający szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe o stypendia mogą się starać od 31 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.