Wymiana pieców – koniecznie przeczytaj!

19 Sty 2018, Informacje

Jak już informowaliśmy, Gmina Tuchów pozyskała środki finansowe na wymianę pieców w budynkach na terenie miasta i gminy Tuchów. Ponieważ niebawem Urząd Miejski w Tuchowie rozpocznie realizację programu wymiany pieców, dlatego też przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji, aby uniknąć zamieszania i ewentualnych nieporozumień.

1. Urząd Miejski w Tuchowie planuje w ramach przyznanych środków wymienić 140 starych pieców węglowych na piece gazowe oraz 140 starych pieców węglowych na nowoczesne piece węglowe (spełniające odpowiednie normy i posiadające certyfikaty).
2. Z ponad 500 zebranych ankiet, Urząd Miejski w Tuchowie przekazał do firmy NDE Sp. z o.o. opracowującej oceny energetyczne, 280 adresów budynków (wg. kolejności zgłoszeń). Dla tych budynków opracowywane są na bieżąco oceny energetyczne. Pozostałe zgłoszenia oczekują na liście rezerwowej (na wypadek rezygnacji lub negatywnej oceny energetycznej wśród pierwszych 280 budynków).
3. Firma NDE Sp. z o.o. wykonała aktualnie 178 ocen energetycznych, z czego 126 budynków przeszło ocenę pozytywnie. Pozostało do wykonania 102 oceny energetyczne i budynki te przejdą taką ocenę prawdopodobnie do końca 2018 roku.
4. W miejsce budynków, które nie przejdą pozytywnie oceny (wskaźnik EP powyżej 150 kWh/(m2*rok)) Urząd Miejski w Tuchowie prześle do firmy audytorskiej kolejne adresy, w celu wykonania ocen energetycznych. Taki proces będzie realizowany aż do momentu osiągnięcia liczby 280 budynków, które przeszły pozytywnie ocenę energetyczną.
5. Realizacja projektu, a zatem podpisywanie umów pomiędzy Gminą Tuchów i mieszkańcami, rozpocznie się prawdopodobnie od 1 marca 2018 roku. A zatem od tego momentu pracownicy Urzędu Miejskiego w Tuchowie będą się kontaktować z mieszkańcami, których budynki posiadają już pozytywną ocenę energetyczną. Takich budynków jest już ponad 120, więc prosimy o cierpliwość, gdyż pracownicy urzędu nie są w stanie jednocześnie przygotować i podpisać 120 umów. Pracownicy urzędu będą kontaktować się telefonicznie z mieszkańcami w porządku chronologicznym.
6. Pierwsze wymiany pieców powinny nastąpić po sezonie grzewczym 2017/2018, a zatem w kwietniu-maju 2018 roku.
7. Sfinansowane dotacją mogą być tylko wydatki, które:
– zostały poniesione przez Odbiorcę końcowego na cele, o których mowa w § 3 ust. 1,
– zostały faktycznie poniesione w okresie od dnia podpisania Umowy o Dotację do dnia złożenia wniosku o wypłatę Dotacji. Przez poniesienie wydatku rozumie się zakup, potwierdzony datą wystawienia faktur VAT lub rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz zapłacenie zobowiązań wynikających z tych faktur VAT lub rachunków,
– są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego,
– są zgodnie z niniejszym Regulaminem, Umową o Dotację i Oceną energetyczną,
– zostały udokumentowane za pomocą dokumentów, o których mowa w ust. 1,
– zostały wykazane we wniosku o wypłatę Dotacji,
– nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych niż Dotacja.
8. Regulaminu Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa gazowe i biomasa
9. Regulamin Programu dla mieszkańców Gminy Tuchów na dotację do wymiany źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych – paliwa stałe

Osobami do kontaktu są:
Wiktor Chrzanowski
– oceny energetyczne i ankiety mieszkańców, promocja projektu i edukacja ekologiczna
tel. 14 6525 176 w. 65
w.chrzanowski@tuchow.pl

Bogusława Drobot
– wymiana pieców na piece gazowe, podpisywanie umów na piece gazowe, wybór odpowiedniego pieca, kontrole u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
b.drobot@tuchow.pl

Lidia Wójcik
– wymiana pieców na piece węglowe, podpisywanie umów na piece węglowe, wybór odpowiedniego pieca, kontrole u mieszkańców
tel. 14 6525 176 w. 15
l.wojcik@tuchow.pl

Jarosław Mirek
– koordynator projektu – rozliczenie dotacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
tel. 14 6525 176 w. 31
j.mirek@tuchow.pl

Kliknij, aby zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą wymiany kotłów.


Kontynuując przeglądanie tej strony, akceptujesz pliki cookie. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się w naszej polityce prywatności.