Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje: – uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służ społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; – wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do ukończenia realizacji obowiązku nauki; – … Czytaj dalej Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020