Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Zaświadczenie o wysokości dochodu – Czyste Powietrze 2.0

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Ważne: wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W Biurze Obsługi Klienta Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Tuchowie na parterze budynku Ratusza przy ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Celem uzyskania zaświadczenia, konieczne jest przedłożenie kompletnie wypełnionych wszystkich załączników oraz dokumentów poświadczających wysokość dochodów.