Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kontakt

Urząd Miejski w Tuchowie

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel.: 14 6525 218, 14 6525 474, 14 6525 176, fax: 14 6525 109

um@tuchow.pl

Obsługa bankowa

Osoby fizyczne winny dokonywać wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości na indywidualne rachunki bankowe podatnika wskazane w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Konta bankowe – kliknij, aby zobaczyć!

Kierownictwo urzędu

Sekretariat burmistrza Tuchowa Magdaleny Marszałek
14 6525 176 wew. 23
Zastępca burmistrza Tuchowa – Wiktor Chrzanowski
14 6525 176 wew. 22
Sekretarz gminy – Jerzy Laska
14 6525 176 wew. 21
Skarbnik gminy – Szczepan Makarski
14 6525 176 wew. 17

Referat organizacyjno-administracyjny (OA)

Jarosław Mirek – kierownik referatu, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
14 6525 218 wew. 31
Stanowisko ds. kadr
14 6525 218 wew. 23
Stanowisko ds. informatyki
14 6525 218 wew. 58
Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
14 6525 218 wew. 23
Stanowisko ds. obsługi klienta
14 6525 218 wew. 56, 59

Referat spraw społecznych i obywatelskich (SO)

Monika Styrkowiec – kierownik referatu
14 6523 222, 14 6 525 218 wew. 52,
Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
14 6525 474 wew. 52
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
14 6525 474 wew. 47
Pomoc administracyjna
14 6525 474 wew. 52
Stanowisko ds. spraw wojskowych i obronnych
14 6525 474 wew. 47

Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie (USC)

Joanna Turaj – zastępca kierownika USC
14 6525 176 wew. 25
Danuta Suchan – zastępca kierownika USC
14 6525 176 wew. 25

Referat gospodarki przestrzennej i mienia komunalnego (GPMK)

Łukasz Giemza – kierownik referatu
14 6 525 218 wew. 47
Stanowisko ds. ochrony środowiska
14 6525 218 wew. 18, 77
Stanowisko ds. zarządzania zasobami mienia komunalnego gminy, administracja domów mieszkalnych
14 6525 218 wew. 18, 77
Stanowisko ds. mienia komunalnego
14 6525 218 wew. 19
Stanowisko ds. geodezji i gospodarki gruntami
14 6525 218 wew. 19

Referat podatków i opłat lokalnych (POL)

Zofia Kras – kierownik referatu
14 6525 218 wew. 13
Stanowiska ds. podatków i opłat
14 6525 218 wew. 13
Stanowiska ds. księgowości podatkowej
14 6525 218 wew. 13
Stanowisko ds. gospodarki odpadami
14 6525 218 wew. 10
Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami
14 6525 218 wew. 11

Referat inwestycji i infrastruktury drogowej (IID)

Marek Mężyk – kierownik referatu
14 6525 218 wew. 12
Stanowisko ds. drogownictwa i oświetlenia drogowego
14 6525 218 wew. 15
Stanowiska ds. inwestycji
14 6525 218 wew. 15, 37

Referat budżetu i księgowości (BK)

Maria Czekaj – kierownik referatu
14 6525 218 wew. 16
Stanowiska ds. księgowości budżetowej
14 6525 218 wew. 16, 24
Stanowisko ds. płac i zasiłków
14 6525 218 wew. 60
Stanowisko kasy
14 6525 218 wew. 14

Samodzielne stanowiska

Samodzielne stanowisko ds. obsługi rady miejskiej
14 6525 176 wew. 26
Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej
14 6525 176 wew. 46
Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy pomocowych, ekodoradca
14 6525 176 wew. 65
Skip to content