Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zarządzanie kryzysowe

TELEFONY ALARMOWE:

Zarządzanie kryzysowe TuchówPogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997
Pogotowie Gazowe – 992
Pogotowie Energetyczne – 991
Pogotowie Wodociągowe – 14 62 10 562
Wspólny numer alarmowy – 112

Po wybraniu numeru alarmowego i zgłoszeniu się dyspozytora spokojnie i wyraźnie powiedz:
1. Co się stało.
2. Czy są osoby poszkodowane – jeżeli tak, powiedz jaki jest ich stan (czy są przytomni, czy oddychają).
3. Gdzie zdarzenie miało miejsce: adres, nazwa obiektu, charakterystyczne cechy miejsca.
4. Swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego podawana jest informacja o zdarzeniu.
Pamiętaj! Dyspozytor zawsze odkłada słuchawkę pierwszy!

_____________________________
Źródło wykorzystanych informacji:
https://rcb.gov.pl/
https://www.straz.gov.pl/
https://www.isok.gov.pl
https://www.malopolska.uw.gov.pl
http://esop.powiat.tarnow.pl/
https://lsopbiala.pl/