Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Miasta bliźniacze

Współpraca pomiędzy miastami partnerskimi obejmuje: wymiany młodzieży, wymiany mieszkańców, grup i zespołów artystycznych, sportowych. Prowadzona jest również wymiana doświadczeń w obszarze samorządów lokalnych, rozwoju turystyki, promocji i przedsiębiorczości. Współpraca ta realizowana jest poprzez: wizyty władz samorządowych, seminaria, konferencje, wizyty grupowe mieszkańców, imprezy kulturalne, sportowe i promocyjne.

Mapa z lokalizacją miast bliźniaczych Tuchowa

Historia spotkań

2000 – I Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 27-28 maja 2000 roku
Tytuł: Wstęp do 5 letniego kursu integracyjnego z Unią Europejską
Uczestnicy: Saint Jean de Braye, Illingen, Pettenbach, Martfu, Detva, Baraniwka
Finansowanie: Program PHARE, Inicjatywy Proeuropejskie i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Fotorelacja: [zobacz]

2001 – II Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 23-25 sierpnia 2001 roku
Tytuł: Forum Obywateli z Małych Miast i Gmin Europy
Uczestnicy: Saint Jean de Braye, Detva, Martfu, Pettenbach
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Fotorelacja: [zobacz]

2002 – III Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 18-19 maja 2002 roku
Tytuł: Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży
Uczestnicy: Martfu, Detva, Baraniwka
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Fotorelacja: [zobacz]

2003 – IV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 24-25 maja 2003 roku
Tytuł: Międzynarodowe Spotkanie Animatorów Kultury
Uczestnicy: Martfu, Detva, Pettenbach, Illingen, Saint Jean de Braye
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Fotorelacja: [zobacz]

2004 – V Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 5-6 czerwiec 2004 roku
Tytuł: Źródła, korzenie rozdroża w kulturze narodów Europy
Uczestnicy: Pettenbach, Detva, Illingen, Saint Jean de Braye, Martfu
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Fotorelacja: [zobacz]

2005 – VI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 4-5 czerwca 2005 roku
Tytuł: Pokolenia w kulturze narodów Europy cz.I
Uczestnicy: Detva, Illingen
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Fotorelacja: [zobacz]

2006 – VII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 22-23 lipiec 2006 roku
Tytuł: Pokolenia w kulturze narodów Europy cz.II
Uczestnicy: Mikulov, Martfu, Detva, Saint Jean de Braye
Finansowanie: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Fotorelacja: [zobacz]

2007 – VIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 2-3 czerwiec 2007 roku
Tytuł: Europejskie Spotkania
Uczestnicy: Martfu, Illingen, Detva, Mikulov
Finansowanie: Pilotażowy Program Leader +
Fotorelacja: [zobacz]

2008 – IX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 26-27 lipiec 2008 roku
Tytuł: Europejska Etiuda – pomiędzy fortepianem i wierszem a obrazem i rzeźbą
Uczestnicy: Detva, Martfu, Saint Jean de Braye.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Fotorelacja: [zobacz]

2009 – X Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 30-31 maj 2009 roku
Tytuł: Kulturowy dialog europejczyków małych miast
Uczestnicy: Saint Jean de Braye, Martfu, Detva, Mikulov, Illingen, Pettenbach, Baraniwka.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie
Fotorelacja: [zobacz]

2010 – XI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 29-30 maja 2010
Tytuł: Poszukiwanie i utrwalanie tożsamości kulturowej Europejczyków
Uczestnicy: Saint Jean de Braye, Martfu, Detva, Mikulov, Illingen, Baraniwka, Tauti Magheraus.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie

2011 – XII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 20-21 sierpnia 2011
Tytuł: Międzynarodowa sieć kulturalnej turystyki do małych miast Europy – przystanek Tuchów-Małopolska
Uczestnicy: Saint-Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfu, Mikulov, Illingen, Baranivka oraz nowe miasto partnerskie Tautii Magheraus.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”, Punkt Informacyjny Europe-Direct w Tuchowie

2012 – XIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 4-5 sierpnia 2012
Tytuł: Pokolenia w kulturze narodów Europy – konwent obywateli małych miast europejskich
Uczestnicy: Saint-Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfu, Mikulov, Illingen, Baranivka oraz Tautii Magheraus.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”

2013 – XIV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 20-23 września 2013
Tytuł: Europa 3 wymiarów kultury przyszłości: Obywatele-Innowacja-Technologia
Uczestnicy: Saint-Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfu, Mikulov, Illingen, Baranivka oraz Tautii Magheraus.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”

2014 – XV Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 19-21 września 2014
Tytuł: W wymiarze pamięci i pojednania, w duchu wolności i demokracji, z wizją przyszłości obywateli Europy
Uczestnicy: Saint-Jean de Braye, Pettenbach, Detva, Martfu, Mikulov, Illingen, Baranivka oraz Tautii Magheraus.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”

2015 – XVI Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 21-23 września 2015
Uczestnicy: Martfu, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus.

2016 – XVII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 6-7 sierpnia 2016
Tytuł: Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu
Uczestnicy: Martfu, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus, Saint-Jean de Braye.
Finansowanie: Komisja Europejska w Brukseli – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego „Europa dla Obywateli”

2017 – XVIII Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 4-6 sierpnia 2017
Uczestnicy: Martfu, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus, Pettenbach.

2018 – XIX Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych
Termin: 5 sierpnia 2018
Uczestnicy: Martfu, Mikulov, Detva, Baraniwka, Illingen, Tautii Magheraus, Pettenbach.

Miasta partnerskie

Illingen

Współpraca od 1995 r. do 1999 r. obejmowała wymiany młodzieży pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, a gimnazjum w Illingen. W 1999 roku w Illingen i w Tuchowie odbyły się spotkania pomiędzy samorządami lokalnymi oraz przedstawicielami oświaty i kultury, na których określono rodzaj i formy współpracy. W maju 2000 r delegacja brała udział w „Międzynarodowym Spotkaniu Miast Bliźniaczych” w Tuchowie. Podczas spotkania podpisana została umowa o współpracy pomiędzy miastami. W 2002 roku delegacja z Illingen uczestniczyła w zorganizowanych w Tuchowie dożynkach tuchowskich, a wspólnie z młodzieżą, nauczycielami i przedstawicielami kultury zrealizowano program „Partnerstwo i kultura małych miast Niemieckich i Polskich”. W październiku 2002 r. 35 osobowa delegacja z Tuchowa młodzieży i przedstawicieli kultury gościła w Illingen.
www.illingen.de

Saint-Jean de Braye

Współpraca trwa od 1994 r. Początkowo realizowana była poprzez wymiany młodzieży pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie im. M. Kopernika, a liceum w Saint Jean de Braye. W 1996 roku z władzami Gminy Tuchów spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Abrazjańskiego. W 1997 r. 50 osobowa grupa zespołów artystycznych gościła podczas narodowego święta Francji w zaprzyjaźnionym mieście. W 1998 r. w Tuchowie zorganizowano seminarium pn. „Kultura a samorządy lokalne miast europejskich i ich wpływ na rozwój turystyki, gospodarki i promocję”. W seminarium uczestniczyła 35 osobowa delegacja z francuskiego miasta. Podczas tego spotkania Burmistrz Gminy Tuchów i Burmistrz miasta Saint Jean de Braye podpisali porozumienia o wzajemnej współpracy. W maju 2000 r. podczas „Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych” w Tuchowie, władze obu miast podpisały umowę o współpracy. W sierpniu 2001 r. delegacja z Saint Jean de Braye uczestniczyła w „Forum Obywateli Małych Miast Europy” w Tuchowie, którego głównym celem było omówienie dalszej współpracy miast partnerskich. W maju 2002 r. w Tuchowie została zorganizowana konferencja młodzieży z miast Europy pn. „Młodzież krajów Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej – perspektywa na przyszłość”.
www.saintjeandebraye.fr

Pettenbach

W 1999 roku Burmistrz Gminy Tuchów uczestniczył w spotkaniu w Pettenbach w Austrii z austriackim Czarnym Krzyżem – organizacją wspierającą renowacje cmentarzy z okresu I wojny światowej na terenie południowo-wschodniej Polski. W 2000 roku 40-osobowa delegacja z Pettenbach uczestniczyła w „Międzynarodowym Spotkaniu Miast Bliźniaczych”, podczas tego spotkania burmistrzowie podpisali umowę o współpracy. W lipcu 2001 roku przedstawiciele Rady Miejskiej w Tuchowie oraz zespół muzyczny uczestniczył w lokalnych uroczystościach austriackiego miasta. W sierpniu 2001 r. 12-osobowa grupa przedstawicieli Pettenbach gościła w Tuchowie na „Forum Obywateli Małych Miast Europy”.
www.pettenbach.at

Martfű

W maju 1999 roku burmistrz Martfu wraz z chórem uczestniczyli w lokalnym święcie „Dni Tuchowa”. W październiku 1999 r. burmistrz i zarząd Gminy Tuchów, oraz Sanktuaryjny Chór Mieszany przebywał z 4 dniową wizytą w zaprzyjaźnionym już mieście. Podczas tej wizyty parafowana została umowa o współpracy. Na międzynarodowe spotkanie w maju 2000 r. w Tuchowie przyjechała 45-osobowa delegacja z Martfu. Podpisano wówczas umowę o współpracy. W sierpniu 2000 r. 9-osobowa delegacja z Tuchowa uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Węgier w Martfu. W sierpniu 2001 r. podczas Narodowego Święta Węgier dała koncert Sanktuaryjna Orkiestra Dęta z Tuchowa. Na „Forum Obywateli Małych Miast Europy” w Tuchowie – sierpień 2001 r. z węgierskiego miasta przyjechała 40-osobowa grupa przedstawicieli kultury. W maju 2002 r. na „Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży” w Tuchowie uczestniczyła 36-osobowa grupa młodzieży z Martfu.
www.martfu.hu

Mikulov

10 września 2005 roku została podpisana umowa współpracy Tuchowa z czeskim miastem Mikulov. W 2006 roku przedstawiciele miasta Mikulov po raz pierwszy uczestniczyli w VII Międzynarodowym Spotkaniu Miast Bliźniaczych pt. „Pokolenia w kulturze narodów Europy”. Mikulov to miasto południowych Czechach. Miasto znajduje się kilka kilometrów od granicy z Dolną Austrią. W 1952 roku centrum miasta zostało uznane za obszar zabytkowy. Mikulov znany był od XII w. jako osada targowa przy szlaku z Moraw do Wiednia, a w 1410 roku uzyskał prawa miejskie. Od XIII do XVI w. miasto stanowiło własność rodu Lichtensteinów, następnie (aż do 1945 r.) – Ditrichsteinów. W 1805 r. w mikulowskim zamku przebywał Napoleon Bonaparte, który wybrał rezydencję na miejsce rozmów pokojowych po bitwie pod Austerlitz między Francją i Austrią (sam traktat pokojowy podpisano w Preszburgu). 61 lat później, w 1866 roku, w zamku podpisany został rozejm między Prusami i Austrią po bitwie pod Sadową.
urad.mikulov.cz

Detva

W lutym 2000 r. przedstawiciele władz gminy Tuchów oraz kultury złożyli kurtuazyjną wizytę w słowackim mieście. Przedstawiciele władz samorządowych, oraz kultury z Detvy (46-osobowa delegacja) przyjechała do Tuchowa na „Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych” – maj 2000 r. Na tym spotkaniu podpisano umowę o współpracy. W lipcu 2001 r. dziecięcy zespół folklorystyczny z Tuchowa wziął udział w „Międzynarodowym Festiwalu Folkloru” w Detvie. W sierpniu 2001 r. 38-osobowa grupa przedstawicieli kultury ze słowackiego miasta uczestniczyła w „Forum Obywateli Małych Miast Europy”, które odbyło się w Tuchowie. Na „Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży” w maju 2002 z Detvy do Tuchowa przyjechało 28 osób.
www.detva.sk

Baraniwka

W kwietniu 1999 roku samorząd gminy Tuchów złożył kurtuazyjną wizytę w mieście Baranivka. W lipcu 1999 r. Tuchów gościł 30-osobową grupę dzieci z ukraińskiego miasteczka. Na „Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych” w Tuchowie – maj 2000 r. z ukraińskiego miasta przyjechała 47-osobowa delegacja. Podczas spotkania podpisano umowę o współpracy. W październiku 2000 i 2001 r. delegacja z Tuchowa uczestniczyła w święcie Baranivki. Na „Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Europy” – maj 2002 do Tuchowa przyjechała 18-osobowa grupa z zaprzyjaźnionego miasta.
mrada-baranivka.gov.ua

Tăuţii-Măgherăuş

Tăuţii-Măgherăuş – rumuńskie miasto w okręgu Marmarosz, o liczbie mieszkańców prawie 7 tys. 23 sierpnia 2011 roku podpisana została umowa partnerska pomiędzy Gminą Tuchów a rumuńskim miastem Tautii Magheraus. Rumuńską stronę reprezentował Burmistrz Anton Ardelean, a polską Burmistrz Mariusz Ryś i Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wrona.
www.tautiimagheraus.ro/