Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej Gminy Tuchów to spójny, konsekwentny zestaw reguł i wzorców definiujących markę miasta i gminy oraz sposób jej prezentacji. Obejmuje zbiór podstawowych elementów graficznych, symbolicznych oraz układów formalnych określających wizerunek miasta i gminy Tuchów. Służy do ujednolicenia komunikacji, tworzy kulturę organizacji oraz określa jej tożsamość.

System identyfikacji wizualnej Gminy Tuchów standaryzuje zasady użycia logo w komunikacji poprzez zastosowanie jednolitej, spójnej linii graficznej w dopuszczalnych wariantach. Opracowany zestaw reguł i układów graficznych wyznacza standard prezentacji marki na różnych poziomach komunikacji. Jest systemem wzorców i zestawień graficznych na podstawie których powinny być projektowane i realizowane wszelkie elementy komunikacji marki miasta i gminy.

Opracowany dokument ma za zadanie wzmocnić i ujednolicić przekaz promocyjny stosowany w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach marketingowych, powstających na różnych płaszczyznach: tożsamości lokalnej, promocji kultury, turystyki, nauki, sportu, gospodarki itd.

Logo składa się z piktogramu oraz nazwy miasta. Piktogram jest uproszczoną formą liścia. Jest symbolem nawiązującym do natury, przyrody, organicznych elementów. Może się kojarzyć z liściem lipy, często spotykanym drzewem w tym regionie. Zastosowane liternictwo również nawiązuje do natury, nieforemnych brzegów fauny i flory. Piktogram może kojarzyć się jednocześnie z drogą, ścieżką wśród pól, wzgórz, z krajobrazem małopolskiego Pogórza, w jakim zlokalizowana jest gmina Tuchów. Piktogram jest również identyfikowany jako abstrakcyjne kształty, które mogą być odczytywane jako otwartość formy, zawierają celową mnogość interpretacji. Logo cechuje się dynamiką, poprzez ustawienie piktogramu pod kątem około 45 stopni. Piktogram wyznaczający ruch jest również symbolem kreatywności, odwagi, wzrostu, rozwoju gospodarczego. Logotyp jest jednocześnie uniwersalną, nowoczesną, abstrakcyjną, wielowymiarową i oryginalną formą. Kształt piktogramu może być również interpretowany jako drzewo, czy korzenie przez co buduje się tożsamość samych mieszkańców miejscowości. Podstawowym założeniem przy tworzeniu logotypu była jego czytelność i przejrzystość.

Kolorystyka logotypu nawiązuje do 3 dziedzin życia miasta i gminy Tuchów, działów szczególnie promowanych:

kolor niebieski – kolor nawiązujący do herbu Tuchowa, mieszkańców gminy, kultury, oświaty, tradycji, historii i sportu

kolor różowy – odnosi się do rozwoju i przedsiębiorczości

kolor zielony – odnosi się do natury, przyrody, ekologii

Logo nie może być wykorzystywane na produktach przeznaczonych do promocji bez zgody Urzędu Miejskiego w Tuchowie. Znaki nie mogą występować na żadnych materiałach drukowanych (dokumentach firmowych, wizytówkach, plakatach, ulotkach, biletach etc.) bez zgody Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
Przedstawione zasady użycia logotypu uwzględniają możliwość tworzenia niezbędnych materiałów i dokumentów. W sytuacjach, które nie zostały uwzględnione w niniejszym opracowaniu, konieczne są konsultacja i uzyskanie odpowiedniej zgody.

Logo możliwe jest do wykorzystania w dwóch układach:

centralnym

poziomym

Wszystkie projekty graficzne przygotowane z użyciem znaku graficznego Gminy Tuchów (zgodnie z wytycznymi zawartymi w Systemie Identyfikacji Wizualnej Gminy Tuchów), należy przesłać do akceptacji Urzędu Miejskiego w Tuchowie na adres: promocja@tuchow.pl