Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kult Maryjny

Od końca XVI wieku, dokładnie od 1597 roku rozpoczął się rozwijać kult cudownego obrazu Najświętszej Marii Panny. Wieść o niecodziennych zdarzeniach (cudach), jakie się działy przy Jej obrazie w Tuchowie, rozchodziła się szybko i coraz szerzej. Już w latach trzydziestych XVII wieku na dzień Nawiedzenia Matki Boskiej przybywało do Tuchowa po 15 tys. osób, z czego około 4 tys. przystępowało do Sakramentów św.; była to wielka liczba, jeśli przypominamy słabe ówczesne zaludnienie Polski. Kult ten trwa do dziś, czego dowodem są wielkie rzesze pielgrzymów w ciągu całego roku, a zwłaszcza w czasie wielkiego odpustu (2-8 lipca) kiedy to ich liczba przekracza 150 tys.

Obraz

Obraz ma wymiary 52 x 44 cm, namalowany jest na desce lipowej tłustą temperą na podkładzie kredowym. Tło stanowią motywy postaci. Na lewym ręku Madonna trzyma dziecię Jezus, zaś w prawej dłoni kwiat róży. Głowy obu postaci otoczone są złotymi nimbami. Pan Jezus prawą ręką trzyma na umieszczonej w środku obrazu niebieskiej kuli. Jest ona czymś więcej niż jabłkiem królewskim – symbolizuje ziemię lub nawet wszechświat. Nad tym globem krzyż przypomina o odkupieniu. Lewa ręka Dzieciątka wyciągnięta jest w geście błogosławieństwa względnie serdecznego zaproszenia (cenna uwaga dla pielgrzymujących). Nieznany artysta XVI-wieczny, malując dzieło, już wyposażył postacie w korony, które zachowały się i są eksponowane w Muzeum Sanktuaryjnym.
W celu ogłoszenia obrazu cudownym i starania o koronację tzw. koronami papieskimi trzeba było stwierdzić nadzwyczajne działanie Matki Bożej przez ten obraz, którego sława rozchodzi się na okolicę od 1597 r. W tym celu powołano komisje.
12 VI 1641 r. komisja wystosowała pismo do księży proboszczów prepozytury tarnowskiej (było ich 18) z prośbą, by ogłosili ludziom o planowanych badaniach; kto jakiego doznał cudu za pośrednictwem Matki Bożej Tuchowskiej. 1 lipca wyznaczono dniem, kiedy komisja miała przesłuchać wspomniane osoby. Przesłuchanie rozpoczęło się nabożeństwem, a następnie złożyły one swoje zeznania pod przysięgą. Protokół przesłano do kurii diecezjalnej. Badania zostały potwierdzone przez ówczesnego ordynariusza, bpa Tomasz Oborskiego, pismem z dnia 27 VI 1642 r. Obraz Matki Bożej Tuchowskiej został uznany za cudowny, co powiększyło cześć u ludzi i znacznie przyczyniło się do otwarcia drogi w kierunku koronacji.
Myśl o koronacji nasiliła się z chwilą ogłoszenia roku jubileuszowego (8 XII 1903 – 8 XII 1904) w związku z 50-leciem ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP.
22 IV 1903 roku została wyznaczona komisja, która zajęła się zbadaniem dawnych, jak i zaistniałych w ostatnich latach, cudów. Po zakończeniu aktów i stwierdzeniu autentyczności tych wydarzeń komisja postanowiła podjąć dalsze starania o koronację.
Na posiedzeniu 3 VII 1904 roku kapituła watykańska wyraziła zgodę na nią zaś 28 IX tegoż roku papież Pius X wydał breve.

Klasztor

Przybycie redemptorystów do Tuchowa w 1983 roku było odpowiedzią na potrzeby wzrastającego kultu Matki Bożej, rozwijającego się od XVI wieku, związanego z Jej łaskami słynącym obrazem, czczonym w miejscowym kościele Nawiedzenia NMP. Potrzeby religijne wiernych, miejscowych i pielgrzymów, nie mogły być należnie zaspokojone z powodu małej liczby duszpasterzy pracujących przy sanktuarium. Zabrakło bowiem benedyktynów, długoletnich opiekunów kościoła, zniesionych przez austriackie władze państwowe w 1816 r. Jezuici nie mogli utrzymać się w Tuchowie z powodu braku zainteresowania ze stron tychże władz i po 23 latach pobytu opuścili klasztor w 1843 roku. Kapłani zaś diecezjalni pracujący przy sanktuarium do 1983 roku nie zdołali w pojedynkę sprostać wzrastającym potrzebom duszpasterskim w tym żywotnym ośrodku kultu maryjnego.
Za staraniem mieszkańców Tuchowa i okolicy, którzy już 9 listopada 1890 roku skierowali prośbę do biskupa tarnowskiego Ignacego Łobosa, a także przy jego osobistym poparciu, władze naczelne Zgromadzenia Redemptorystów w Rzymie wyraził 21 grudnia 1892 roku zgodę na objęcie sanktuarium. Szczególną rolę w staraniach odegrał sługa Boży o. Bernard Łubieński, przebywający w klasztorze Redemptorystów w Mościskach. Jakkolwiek centralne władze państwowe w Wiedniu wydały zezwolenie dopiero 21 czerwca 1893 roku na oddanie w zarząd redemptorystom kościoła Matki Bożej w Tuchowie, to jednak już 26 kwietnia tego samego przybyło tu dwóch zakonników o. Antoni Jedek i brat Jan N. Grala – aby rozpocząć prace duszpasterską w sanktuarium. 8 maja przybył zaś trzeci redemptorysta – o. Teofil Passur.

Sanktuarium

Stara tradycja benedyktyńska mówi, że pierwszy kościół w Tuchowie został wybudowany jeszcze przed rokiem 1079. Został on poświęcony pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej. Według tradycji miał być on poświęcony przez św. Stanisława Szczepanowskiego, biskupa i męczennika. W nim miał też odprawiać swoje prymicje święty Jan Kanty. Wzniesiono go na wzgórzu zwanym „ Lipie” – nazwa od gaju lipowego – po prawej stronie rzeki Białej.
Po przeniesieniu parafii do nowo wybudowanego kościoła św. Jakuba w roku 1458, kościół Najświętszej Maryi Panny został opuszczony i zaniedbany.
Nowy okres świetności kościoła Najświętszej Maryi Panny związany jest z rozwojem kultu Matki Bożej w tuchowskim Obrazie. Od 1597 roku miały tutaj miejsce nadzwyczajne zjawiska, które przyczyniły się do powstania i rozwoju ruchu pielgrzymkowego. Gdy liczba pielgrzymek wzrastała, uznano, że mały kościółek jest niegodny „Cudotwórczyni Tuchowskiej”. Zaczęto więc myśleć o budowie nowego kościoła. Sprawa jednak nie była łatwa. O wielkich trudnościach świadczy fakt, że nowy kościół budowano prawie 17 lat (1665-1682).
Murowany kościół sanktuaryjny został konsekrowany pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika, w dniu 8 września 1687 roku, przez biskupa krakowskiego, Michała Oborskiego. W 1912 roku na środku dziedzińca, z myślą o liturgii odpustowej, wybudowano drewnianą kaplicę i ambonę. Obecnie została ona zastąpiona nową, wybudowaną w latach 1979-1980. Pod kaplicą znajduje się sala teatralna, zwana „pielgrzymią”.

Wielki Odpust Tuchowski

Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie jest najstarszym i najliczniej uczęszczanym przez pielgrzymów Sanktuarium Małopolski. Najwięcej pielgrzymów przybywa do Tuchowa w okresie Wielkiego Odpustu Tuchowski, który odbywa się corocznie od 1 lipca przez okres tygodnia.

Informator pielgrzyma

Serdecznie zapraszamy pielgrzymów do Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Czas otwarcia sanktuarium:

  • cały rok codziennie od 6.00 do 19.30.

Przewodnik:
Przewodnik oprowadza codziennie od 9.00 do 13.00, oprócz niedziel i poniedziałków. Prośbę o oprowadzanie należy zgłosić na furcie klasztornej lub w zakrystii. Przewodnik jest dostępny również w innych porach dnia niż podane powyżej po wcześniejszym zgłoszeniu grupy pielgrzymów. W niedziele i święta kościelne nie oprowadzamy po sanktuarium, natomiast dostępne są muzea i szopka.

Zgłoszenia pielgrzymek:
Pielgrzymki można zgłaszać:

Noclegi:
Sanktuarium dysponuje miejscami noclegowymi (standard turystyczny) mogąc przyjąć jednorazowo do 60 osób.

Wyżywienie:
Do dyspozycji pielgrzymów (po uprzednim zgłoszeniu) dostępna jest jadalnia pielgrzyma z możliwością konsumpcji przywiezionego ze sobą posiłku lub zamówionego wyżywienia w uzgodnionym wcześniej zakresie.

Źródło: www.klasztor.tuchow.pl