Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kalendarium

X-XI wiek – nazwa „Tukow”, „Tucow”, „Tuhov”, „Tuków”
1015 – pierwsza świątynia za Bolesława Chrobrego
1105 – Judyta Salijska, wdowa po władysławie Hermanie, daruje Tuchów benedyktynom
1124/5 – potwierdzenie darowizny Judyty przez kardynała Idziego, papieskiego legata
1229 – bulla papieża Grzegorza IX potwierdzająca darowiznę Judyty
1241 – wiosną najazd Tatarów od strony Węgier (na podstawie legendy Siemiechowa o zabiciu 7 mnichów)
1254 – w lipcu wielka powódź po 3-miesięcznych opadach
1315 – odkrycie pokładów soli w Tuchowie
2 XI 1340 – nadanie praw miejskich według kodeksu magdeburskiego przez Kazimierza Wielkiego
1381 – w dokumentach pojawia się wójt Szczeczko
1395 – w dokumentach pojawia się wójt Stanisław z Bobowej
1408 – 1450 – w dokumentach pojawia się wójt Zygmunt z Bobowej, uczestnik walk pod Grunwaldem, dowódca 46. chorągwi „braci szlachty” Gryfitów
1414, 1415, 1417, 1419, 1422, 1423 – Władysław Jagiełło przejeżdża przez Tuchów, gości u wójta Zygmunta z Bobowej, którego szanował od czasu Grunwaldu
1456-1460 – proces przedstawicieli biskupa krakowskiego (Mikołaja syna Krystyna z Lublina) z benedyktynami o tuchowską parafię
1458 – budowa kościoła pw. św. Jakuba Apostoła
1460 – przyznanie benedyktynom w Tuchowie praw parafii zakonnej.
21 V 1461 – formalne przeniesienie parafii z kościółka NMP do kościoła św. Jakuba Apostoła
24 VII 1463 – Kazimierz Jagielończyk daje zezwolenie na dwa jarmarki w roku
1489 – wykup wójostwa przez benedyktynów tynieckich; powstanie rady miejskiej, składającej się z wybieranych czterech radnych i wójta; oddanie miasta pod władzę starosty – pełnomocnika opata tynieckiego
1496 – konsekracja nowo wybudowanej kaplicy św. Marii Magdaleny (teren starego cmentarza)
1496 – pierwsza wzmianka o szpitalu przy kaplicy św. Marii Magdaleny
1525 – sprowadzenie do Tuchowa obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku
3 VIII 1575 – opat Andrzej Brzechwa przekazuje miastu łaźnię
1587 – opat Andrzej Brzechwa zatwierdza cech wielki w Tuchowie
1597 – obraz Matki Boskiej Tuchowskiej zasłynął cudami
1600 – pierwsza wzmianka o cegielni w Tuchowie
1616 – Melaniusz – bakałarzem
1622 – w Tuchowie i okolicy pojawia się zaraza („morowe powietrze”), wielu mieszkańców umiera, inni opuszczają miasto
1624 – wielka powódź, zniszczenie wielu domów postawionych nad Białą
1630 – fundacja Melaniusza (do r.1803.; kamienica Dyrdzińska przy ul. Floriańskiej w Krakowie dla dwu uczniów z Tuchowa na bezpłatną naukę w Akademii Krakowskiej
1641 – pierwszy wielki pożar wokół rynku w Tuchowie, zniszczył 6 domów
27 VI 1642 – biskup krakowski Tomasz Oborski uznaje obraz Matki Boskiej Tuchowskiej za cudowny
1652 – druga fala zarazy jak w roku 1662
1654 – kolejny wielki pożar miasta niszczy w rynku 18 domów
X 1655 – Szwedzi przechodzą przez Tuchów
14 XII 1655 – ogłoszenie królewskich wici, tworzenie partyzantki szlachecko – chłopskiej przeciw Szwedom
XII 1655 – pogrom szwedzkiego oddziału w Bistuszowej – zmiana nazwy potoku na „Szwedka”
7 III 1657 – zniszczenie Tuchowa przez wojska węgierskie Jerzego III Rakoczego; z 600 mieszkańców zostało jedynie 193
1668 – Tuchów zmuszony do żywienia chorągwi starosty perejasławskiego
1674, 1678, 1703, 1705, 1716 – Tuchów płaci kontrybucje wojenne i tzw. Hyberynę na utrzymanie wojsk Rzeczypospolitej, dla ratowania ojczyzny – „pro salute Reipublicae”
1682 – wybudowano murowany kościół NMP w Tuchowie, konsekrowany w 1687 r.
1683 – konsekracja odbudowanego po pożarze kościoła św. Jakuba
1769, 1770, 1771, 1772 – walki konfederatów barskich w okolicach Tuchowa i przemarsze przez miasto wojsk dowodzonych przez Kazimierza Puławskiego
V 1772 – zajęcie Tuchowa przez wojska austriackie w ramach I rozbioru Polski (5 VIII 1772)
1781 – fundacja tarnowskiego bp. FlorianaAmanda Janowskiego 3 kamiennych figur: św. Floriana obok ratusza , św. Jana Nepomucena i Matki Bożej Niepokalanej (obok klasztoru)
14 IV 1781 – zniesienie opactwa tynieckiego i jego filii w Tuchowie przez cesarza Józefa II
28 X 1784 – uznanie praw miejskich Tuchowa przez władze austriackie i zaliczenie go do „wolnych miast królewskich” jako własności rządu
8 XI 1789 – wielki pożar Tuchowa; spaliły się 24 domy w rynku i kościół św. Jakuba
1794 – wybudowano nowy kościół św. Jakuba, konsekrowany w 1797 r.
1801 – rząd austriacki sprzedaje dobra pobenedyktyńskie hr. Luttonowi za 63 587 florenów
1818 – oddanie do użytku 4–izbowego budynku szkolnego wybudowanego własnym kosztem przez Bernarda Ganthera, byłego benedyktyna z Wilblingen
1819 – właścicielem dworu tuchowskiego zostaje hr. Feliks Rozwadowski
1821 – 1843 kościół i obraz NMP pod opieką jezuitów
1825 – założenie „starego cmentarza”
1830 – tuchowianin Jan Wincenty Mazurkiewicz walczy w powstaniu listopadowym
18/19 II 1846 – powstanie przeciwko Austrii – rabacja
1847 – 1854 – lata głodu, zarazy (tyfus, cholera), przypadki ludożerstwa
1854 – w Tuchowie i parafii zmarło: z głodu 55 osób, na cholerę około 800 osób
1854 – wprowadzenie się pierwszych Żydów do Tuchowa
1855 – 1867 – Tuchów powiatem ziemskim (becyrkiem)
1855 – budowa pierwszego mostu na Białej
1855 – uruchomienie w Tuchowie urzędu pocztowego
1873 – organizacja szkoły 4-klasowej
1873 – 1874 – budowa nowego, murowanego ratusza
1875 – budowa murowanego pałacu przez hr. Władysława Rozwadowskiego
15.03.1876 – Otwarcie linii kolejowej biegnącej przez Tuchów (Tarnów – Leluchów).
24.09.1883 – Założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie
1884 – początki szkolnictwa w Piotrkowicach
1890 – założenie „nowego cmentarza”
1891 – budowa ochronki dla Sióstr Służebniczek Dębickich (hr. Ludwika Rozwadowska)
26 IV 1893 – przybycie oo. Redemptorystów do Tuchowa
1898 – założenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie
02.10.1904 – koronacja cudownego obrazu Matki Boskiej Tuchowskiej
VII 1910 – otwarcie budynku „Sokoła”
1911 – założenie biblioteki w Tuchowie
1912 – organizacja Kasy Stefczyka w Tuchowie
1912 – początki szkolnictwa w Zabłędzy
1914 – początek I wojny światowej
11 XI 1914 – 5 V 1915 – krwawe walki w Tuchowie i okolicy, duże zniszczenia
8 VIII 1914 – Walery Młyniec odprowadził 18 ochotników do Legionów
1917 – przemianowanie 4-klasowej szkoły na 5-klasową
11 XI 1918 – odzyskanie niepodległości
1918 – przekształcenie 5-klasowej szkoły w 7-klasową
11 VII 1921 – organizacja wyższego seminarium duchownego polskich redemptorystów
1923 – początek rozbudowy klasztornego budynku na potrzeby seminarium
1925 – Założenie klubu sportowego „Tuchovia”
1933 – pogrzeb abp. Leona Wałęgi w Tuchowie, koronatora cudownego obrazu
1934 – wielka powódź, duże szkody
1937 – założenie Koła Pszczelarzy w Tuchowie
1938 – nowy, murowany budynek szkoły podstawowej
1 IX 1939 – początek II wojny światowej
7 IX 1939 – wkroczenie oddziałów niemieckich do Tuchowa
16 IX 1939 – spalenie bóźnicy żydowskiej
VII 1942 – organizacja szpitala zakaźnego w Tuchowie na 80 łóżek w klasztorze
9 VII 1942 – urządzenie getta dla Żydów z Tuchowa i okolicy
IX 1942 – wywózka Żydów do Bełżca
23 XII 1942 – likwidacja getta
VII 1943, 1 XI 1943, 16 III 1944, 14 IV 1944 – grupowe rozstrzeliwanie przez Niemców w Tuchowie
1940 – 1945 – organizacja i działalność „tajnych kompletów” na poziomie gimnazjalnym (prof. dr Jan Sajdak)
30 VII 1944 – rozpoczęcie akcji „Burza” realizowanej przez Batalion „Barbara”; 16 pp. AK „Barbara”, w Tuchowie sformowano dwa plutony
1945 – założenie Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego z Tuchowa
17.01.1945 – wyzwolenie Tuchowa
I 1945 – powstanie Miejskiego Gimnazjum i Liceum w Tuchowie (prof. Jan Sajdak i mgr Jan Florkowski)
1946 – powstanie szkoły zawodowej (Publiczna Szkoła Dokształcająco-Zawodowa) w Tuchowie (Józef Hołda)
1946 – reaktywowanie klubu piłkarskiego Tuchovia i zgłoszenie do LZS
1948 – powstanie Ochotniczej SP w Dąbrówce Tuchowskiej
1951 – Organizacja parafii przy kościele klasztornym NMP w Tuchowie (pierwszy proboszcz – o. Józef Herman)
1951 – Założenie Ludowego Zespołu Sportowego w Karwodrzy
1952 – oddanie do użytku budynku szkoły zawodowej
1952 – założenie Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy
1954 – powstanie Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie
1955 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach
1957 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie
1958 – powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej Opackiej
1961 – organizacja technikum w Tuchowie
1 IX 1964 – oddanie do użytku nowego budynku dla Przychodni Rejonowej i części szpitala dla ginekologii
19 IV 1965 – pogrzeb abp. Włodzimierza Jasińskiego; gościli w Tuchowie: kard. Stefan Wyszyński i abp. Karol Wojtyła
10 VII 1966 – obchody Tysiąclecia Chrztu Polski, sumę celebrował abp. Karol Wojtyła
1 IX 1966 – oddanie do użytku całego budynku tuchowskiego szpitala z oddziałem wewnętrznym
1967 – Założenie Ludowego Zespołu Sportowego w Siedliskach
29.11.1976 – utworzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie
1 I 1977 – zorganizowanie Oddziału Pomocy Doraźnej w ZOZ w Tuchowie
XI 1977 – powstanie parafialnego zespołu „Pokolenia” przy parafii św. Jakuba
1978 – zorganizowanie ambulatorium do badania chorych przyjmowanych do szpitala w Tuchowie
1989 – siostry józefitki rozpoczynają w Tuchowie budowę swego klasztoru
1990 – obchody 650-lecia nadania praw miejskich Tuchowowi
15 III 1990 – wydanie skrótu historii Tuchowa – 650 lat miasta Tuchowa 1340 – 1990, Aleksander Kowalik
XI 1990 – wydanie pierwszego numeru Tuchowskich Wieści
1994 – Poświęcenie Kaplicy w Dąbrówce Tuchowskiej
1994 – Odsłonięcie Pomnika Ofiar w Burzynie
1995 – I Przegląd Zespołów Kolędniczych – Tuchów’95
1995 – 50-lecie święceń kapłańskich księdza prałata Franciszka Kukli
1996 – Nawiązanie współpracy z francuskim Saint-Jean de Braye oraz niemieckim Illingen
1999 – „WIMED” Laureat Konkursu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 1999 roku
1999 – Marek Srebro Sędzią Roku 1999
2000 – Wydanie książki „Kamienie milowe”
2000 – I Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2000
2001 – Awans LKS Tuchovia Tuchów do IV ligi (w 55-lecie klubu)
2001 – Oddanie do użytku mostu między Piotrkowicami a Łowczowem

2002

– 35-lecie LKS Alfa Siedliska i wydanie monografii z tej okazji
– Oddanie do użytku hali sportowej MOSiR w Tuchowie
– Wydanie książki „Siedliska Tuchowskie między dawnymi i młodszymi laty”
– 50-lecie Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy
– Oddanie do użytku i nadanie imienia nowej szkole w Siedliskach
– 100-lecie WSD redemptorystów w Tuchowie

2003

– 2003 – Oddanie do użytku hali sportowej w ZSP w Tuchowie
– 2003 – Wydanie książki Kamienie milowe cz. II

2006

– Otwarcie wieży widokowej w Jodłówce Tuchowskiej
– Nadanie imienia SP w Zabłędzy (Jana Pawła II)
– Wręczenie statuetek „Melaniusza” – pierwsza edycja

2007

– 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie
– 50-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubaszowej
– Wydanie książki: „Redemptoryści w Lubaszowej w latach 1931-1975”
– Otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej w Siedliskach
– Wydanie książki: „Tuchów w dokumentach”
– Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Karwodrzy (o.Władysława Witkowskiego–Redemptorysty)

2009

– Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Piotrkowicach imienia ks. Prałata Władysława Gibały
– Otwarcie sali gimnastycznej w Piotrkowicach

2010

– Utworzenie Parafialnej Orkiestry Dętej w Siedliskach
– Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Lubaszowej imienia Batalionu AK „Barbara”
– Otwarcie sali gimnastycznej w Lubaszowej
– Nadanie i poświęcenie nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie
– Nadanie oraz poświęcenie sztandaru Publicznemu Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Tuchowie
– Wielka powódź w Tuchowie

2012

– Powstanie Kuriera Tuchowskiego

2013

– Otwarcie sali gimnastycznej w Burzynie i Karwodrzy
– Nadanie imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznemu w Burzynie (prof. Jana Sajdaka)
– Utworzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie

2014

– Powstanie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej

2015

– Niemiecko-Polski Krąg Przyjaciół Illingen wyróżniony nagrodą Europapreis 2015

2021

– Wydanie publikacji „Od Legionów do Armii Polskiej – Żołnierze niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914 – 1921 tom I”, Mariusz Lesław Krogulski

2022

– Otwarcie przebudowanego obiektu TS Tuchovia i MOSiR Tuchów (przy ul. Żeromskiego oraz „Skałka”)
– Wydanie publikacji „Od Legionów do Armii Polskiej – Żołnierze niepodległości z ziemi tuchowskiej 1914 – 1921 tom II”, Mariusz Lesław Krogulski
– Otwarcie obwodnicy Tuchowa (1 lipca)

2023

– Modernizacja placu targowego przy rynku w Tuchowie
– Budowa remizy OSP w Jodłówce Tuchowskiej

2024

– Rozpoczęcie rewitalizacji elewacji kościoła pw. św. Jakuba Apostoła St. w Tuchowie