Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej

Mapa Polski

Tuchów – miasto leżące na południowym wschodzie powiatu tarnowskiego, w Ciężkowicko-Rożnowskiej części Pogórza Karpackiego, 100 km od Krakowa – jest centrum gospodarczym, edukacyjnym i usługowym gminy. Przebiega przez nie droga wojewódzka 977 Tarnów – Moszczenica, stanowiąca kluczowe połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją (80 km). Jest to również główna droga łączącą Tarnów z Krynicą. Dodatkowym atutem jest bliskość do tarnowskiego węzła autostrady A4 (18 km) oraz do lotnisk w Krakowie-Balicach oraz Rzeszowie-Jasionce (100 km).
MRPO
Projekt „Utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na terenach poprzemysłowych” finansowany jest ze środków Małopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2007-2013.

Lokalizacja

Tuchowska Strefa Aktywności Gospodarczej jest zlokalizowana w obrębie miasta, na północno-zachodnim jego krańcu, obok drogi wojewódzkiej 977. Obejmuje obszar 16,394 ha wraz ogólnodostępnym parkingiem w centrum strefy.
Strefa nie koliduje z terenami mieszkaniowymi dzięki nowo wybudowanej drodze, łączącej ją z drogą wojewódzką 977.

  • tylko 18 km do autostrady A4!,
  • 100 km do najbliższych lotnisk w Krakowie-Balicach oraz Rzeszowie-Jasionce (100 km),
  • szeroka droga (480 m długości) łącząca strefę z drogą wojewódzką,
  • teren płaski, niezagrożony podtopieniami czy osuwiskami,
  • ogólnodostępny parking w centralnej części strefy o powierzchni ok. 1 ha (163 miejsca dla samochodów osobowych oraz 72 miejsca dla samochodów ciężarowych),
  • możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na każdej działce,
  • nowe drogi wewnątrz strefy o szerokościach od 6 do 12 metrów wraz z poboczem (1814 m),
  • istniejąca stacja trafo, przyłącz do 100 metrów (moc bez większych ograniczeń),
  • oświetlenie uliczne co 100 m,
  • linia kolejowa z bocznicą (2,5 km).
Osoba do kontaktu
Wiktor Chrzanowski
tel. 14 6525 176 w. 22
mail: w.chrzanowski@tuchow.pl

Zobacz archiwalny folder promocyjny.

Przetargi – sprzedaż nieruchomości

Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia nowych przetargów na zbycie nieruchomości w Tuchowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

18. Ogłoszenie o II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów, położonej w Tuchowie (dz. nr 67/34)

17. Ogłoszenie o I przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów, położonej w Tuchowie (dz. nr 67/36)

16. Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów, położonej w Tuchowie (dz. nr 67/35)

15. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchów (dz. nr 67/34)

14. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nr 67/34, 67/35, 67/36 położonych w TSAG w Tuchowie

13. Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości nr 41/17, 41/18, 41/22 położonych w TSAG w Tuchowie – 25 kwietnia 2017 r.

12. III przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 41/12 i 41/16 – 14 listopada 2016 r.

11. II przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 41/12 i 41/16 – 25 sierpnia 2016 r.

10. Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 41/12 i 41/16 – 6 maja 2016 r.

9. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

8. Zmiana ogłoszenia z dnia 26.10.2015 r. o rokowaniach na zbycie nieruchomości – 2.12.2015 r.

7. Zmiana ogłoszenia z dnia 31.08.2015 r. o rokowaniach na zbycie nieruchomości – 26.10.2015 r.

6. Zmiana ogłoszenia z dnia 6.08.2015 r. o rokowaniach na zbycie nieruchomości – 31.08.2015 r.

5. Rokowania na zbycie nieruchomości – 6 sierpnia 2015 r.

4. Przetarg na zbycie nieruchomości – 3 lipca 2015r.

3. Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 67/30 – 30 czerwca 2015r.

2. Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych, jako działki nr nr: 41/9; 41/13 o; 41/10; 41/14; 41/11; 41/15; 41/18; 41/21 – 29 kwietnia 2015r

1. Przetarg na zbycie nieruchomości oznaczonych, jako działki nr: 41/12; 41/16; 41/17; 41/20; 41/22 – 30 stycznia 2015r.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości na sprzedaż.