Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inwestycje w miejscowościach gminy Tuchów w latach 2019 – 2023

Dobry dostęp do informacji dla mieszkańców jest dla nas bardzo istotny. Ważne jest to, aby każdy wiedział jakie problemy udało się już rozwiązać, nad czym aktualnie pracujemy i jakie plany mamy na przyszłość. W natłoku codziennych wiadomości wiele cennych informacji umyka. Dlatego udostępniamy stronę, na której na bieżąco mieszkaniec każdej miejscowości może sprawdzić to, co już zostało wykonane. Dane zawarte w tym dziale będziemy uzupełniać po zakończeniu kolejnych zadań. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami. Chcemy działać transparentnie i z pożytkiem dla mieszkańców.

Buchcice

Kwota całkowita: 871 866,62 zł

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
42 495,78 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi w Buchcicach
6 027,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Remont drogi gminnej K201941, w km 0+000-2+125 w miejscowości Buchcice, Gmina Tuchów
683 267,47 zł
Fundusz Dróg Samorządowych, Budżet Gminy Tuchów

2019 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Buchcicach w celu utworzenia przedszkola
113 776,30 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
27 300,07 zł
Budżet Gminy Tuchów

Burzyn

Kwota całkowita: 285 549,55 zł

2021 Remont drogi w Burzynie k/Domu Kultury w km 0+000 – 0+076 na długości 76,00 mb – dz. nr 261
19 332,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Burzynie w km 0+000 – 000+308 na długości 308,00 mb – dz. nr 61 i 68
87 529,58 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
51 778,30 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Burzynie
7 500,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Zagospodarowanie terenu działki nr 260/2 w Burzynie poprzez budowę drewnianej altany
45 771,00 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

2019 Wykonanie termomodernizacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Burzynie
32 109,16 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, WFOŚiGW, Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
41 529,51 zł
Budżet Gminy Tuchów

Dąbrówka Tuchowska

Kwota całkowita: 1 033 974,04 zł

2021 Budowa oświetlenia ulicznego
80 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Budowa chodnika (łącznik Dąbrówka – Siedliska) przy DW 977
736 000,00 zł
Województwo Małopolskie, Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+041 na długości 41 mb – dz. nr 148/1
7 485,89 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+101 na długości 101,00 mb – dz. nr 129/2, 130/3
21 018,59 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Dąbrówce Tuchowskiej w km 0+000 – 000+120 na długości 120,00 mb – dz. nr 215/2, 84
27 388,75 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
39 000,11 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie projektu zagospodarowania centrum wsi wraz z budynkiem wielofunkcyjnym
52 500,00
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Dąbrówce Tuchowskiej
27 920,70 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 977 oraz projektu budowlanego na potrzeby budowy budynku wielofunkcyjnego w Dąbrówce Tuchowskiej
12 546,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
30 114,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

Jodłówka Tuchowska

Kwota całkowita: 1 308 785,16 zł

2021 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jodłówka Tuchowska
659 229,56 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej w km 0+075 – 0+130, od 0+130 – 0+194 na długości 119,00 mb – dz. nr 280/1
17 901,52 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
67 236,77 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie projektu garażu dla OSP w Jodłówce Tuchowskiej
20 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

2020 Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej
98 061,57 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Na Folwark” w km 0+000 – 0+091, 0+195 – 0+232, 0+294 – 0+355 na łącznej długości 189,mb – dz. nr 1631/1
31 323,18 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Nosalowa 1” w km 0+346 – 0+365 oraz w km 0+396 – 1+214 na długości 837,00 mb – dz. nr 1152/8
123 302,60 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont drogi w Jodłówce Tuchowskiej „Nosalowa 2” w km 0+008 – 0+195 na długości 187,00 mb – dz. nr 1165/1
27 091,92 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Modernizacja otoczenia boiska przy Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej
23 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Udzielenie Powiatowi Tarnowskiemu pomocy w formie dotacji celowej na budowę boisk w pobliżu Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej
151 711,89 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
89 926,15 zł
Budżet Gminy Tuchów

Karwodrza

Kwota całkowita: 786 435,95 zł

2021 Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica,Trzemesna, Karwodrza
500 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Karwodrzy w km 0+000 – 0+180 na długości 180 mb – dz. nr 59
28 246,24 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Karwodrzy w km 0+517 – 000+628 na długości 111 mb – dz. nr 414
24 743,85 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
30 891,46 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwodrzy na zakup samochodu bojowego
180 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
22 554,40 zł
Budżet Gminy Tuchów

Lubaszowa

Kwota całkowita: 813 611,62 zł

2021 i 2022 Projekt modernizacji drogi gminnej K202137 w Lubaszowej (od drogi powiatowej do „Skały”) – PLAN
100 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt ścieżki rowerowej na Brzankę
30 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaszowa
344 858,43 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
73 044,12
Budżet Gminy Tuchów

2020 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lubaszowej, na działce numer 52/1
241 581,71 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
24 127,36 zł
Budżet Gminy Tuchów

Łowczów

Kwota całkowita: 200 911,73 zł

2021 Modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Łowczowie
w trakcie przygotowania
Budżet Gminy Tuchów, Województwo Małopolskie

2021 Remont drogi oraz przepustu drogowego
7 500,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Łowczowie w km 0+000 – 0+316 na długości 316,00 mb – działka nr 84/1, 22/9, 85/1, 86/1, 87/1, 287/1
55 200,80 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi w Łowczowie
9 000,00
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
35 143,28 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu oświetlenia w Łowczowie
3 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Zagospodarowanie terenu działki nr 123 w Łowczowie poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
58 060 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
33 007,65 zł
Budżet Gminy Tuchów

Meszna Opacka

Kwota całkowita: 102 080,90 zł

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
18 498,98 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
17 581,92 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów – w Mesznej Opackiej – nr K202189 w km 0+000−0+452
66 000,00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Budżet Gminy Tuchów

Piotrkowice

Kwota całkowita: 483 335,33 zł

2021 Remont drogi w Piotrkowicach w km 0+075 – 0+255 na długości 180,00 mb – dz. nr 522/2, 315/8, 521/2, 517/2, 315/7
34 293,62 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Piotrkowicach w km 0+004 – 000+189 na długości 185,00 mb – dz. nr 584/13
51 199,48 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Przebudowa klatki schodowej w Szkole Podstawowej w Piotrkowicach
137 078,42 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
53 959,93 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Zagospodarowanie terenu działek nr 436/3 i 436/4 w Piotrkowicach poprzez budowę drewnianej altany oraz siłowni plenerowej
58 060,00 zł
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

2019 Remont dróg transportu rolnego
80 848,00 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
67 895,88 zł
Budżet Gminy Tuchów

Siedliska

Kwota całkowita: 887 320,10 zł

2021 Modernizacja podłóg w szkole podstawowej w Siedliskach
19 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana kotła gazowego w budynku szkoły podstawowej w Siedliskach – PLAN
200 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt przejścia dla pieszych na DW 977 w Siedliskach
14 760,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę budynku zaplecza obiektu sportowo-rekreacyjnego w Siedliskach
253 000,00 zł
Ministerstwo Sportu – program Sportowa Polska 2020, Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi w Siedliskach
5 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw w Siedliskach
10 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont dróg transportu rolnego
73 716,73 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
101 134,49 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Przebudowa budynku w Siedliskach w celu utworzenia przedszkola
92 062,76 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Modernizacja boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Siedliskach
12 300,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu szatni na boisku piłkarskim w Siedliskach
14 000,00
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
92 346,12 zł
Budżet Gminy Tuchów

Trzemesna

Kwota całkowita: 621 004,76 zł

2021 Udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica,Trzemesna, Karwodrza
500 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
19 700,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia drogi w Trzemesnej
8 118,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont dróg transportu rolnego
68 740,15 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
24 445,61 zł
Budżet Gminy Tuchów

Zabłędza

Kwota całkowita: 580 700,76 zł

2021 i 2022 Projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Zabłędzy
80 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt modernizacji drogi gminnej K202316 w Zabłędzy (od drogi wojewódzkiej do Piotrkowic) – PLAN
50 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt chodnika przy DW 977 w Zabłędzy
30 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zabłędza
62 990,78 zł
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Budżet Gminy Tuchów

2020 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zabłędzy z otoczeniem
99 858,57 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie projektu siłowni plenerowej na działce nr 271/1 w Zabłędzy
5 244,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
38 105,76 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Zabezpieczenie brzegów i regulacja potoku w Zabłędzy
29 306,50
Budżet Gminy Tuchów

2019 Prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej z figurą NMPNP w Zabłędzy (działka nr 293/6) z I połowy XIX wieku
24 400,00 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Budżet Gminy Tuchów

2019 Budowa przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 977w Zabłędzy w formie dotacji celowej udzielonej Województwu Małopolskiemu
35 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wyrównanie działki i wykonanie projektu zagospodarowania działki przeznaczonej na budowę budynku wielofunkcyjnego w Zabłędzy
8 200,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Zabłędzy
7 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Remont dróg transportu rolnego
78 872,67 zł
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
31 722,48 zł
Budżet Gminy Tuchów

Tuchów

Kwota całkowita: 6 343 643,56 zł

2021 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Rolniczej
47 256,93 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Wykonanie stacji ładowania samochodów elektrycznych
25 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana kotła gazowego w budynku szkoły podstawowej w Tuchowie – PLAN
200 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Montaż dwóch parkomatów na rynku w Tuchowie – PLAN
50 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Budowa chodnika przy ul. Długiej w Tuchowie – PLAN
150 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Wymiana opraw oświetleniowych sodowych na LED w ilości 66 szt. na latarniach będących własnością Gminy Tuchów
(ul. Kościuszki 12 szt., ul. Jana Pawła II (schody) – 15 szt., os. Reymonta – 8 szt., Lubaszowa k/ ujęcia wody – 1 szt., Dąbrówka Tuchowska (Pobaby) – 1 szt., ul. 650-lecia – 7 szt., ul. Wyszyńskiego – 3 szt., ul. Szkolna – 3 szt. ul. Leśna/Brzozówki – 3 szt., ul. Kolejowa przystanek PKS – 3 szt., ul. Mickiewicza k/ galerii – 3 szt., ul. Podwale – 4 szt., ul. Słoneczna – 3 szt. )
51 967,50 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt modernizacji placu targowego w Tuchowie
25 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt modernizacji ul. Grochmala w Tuchowie
30 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt przejścia dla pieszych na DW 977 na ul. Mickiewicza w Tuchowie
14 760,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt modernizacji piwnic i elewacji ratusza w Tuchowie
10 269,81 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt zagospodarowania piwnic w budynku administracyjnym przy ul. Jana Pawła II 4
5 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt modernizacji sanitariatów i holu budynku Domu Kultury w Tuchowie
25 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Modernizacja publicznych sanitariatów w ratuszu w Tuchowie
20 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy Skałce w Tuchowie
50 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Projekt gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
50 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont nawierzchni ulicy Słonecznej w Tuchowie w km 0+000 – 0+158, na długości 158, dz. nr 2086/53, 2077, 2079/1, 2087/2
98 676,87 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Tuchowie w km 0+222 – 000+334 na długości 112 mb – dz. nr 1238/1, 1240/4, 1241/2, 1243/3, 1243/6 (ul. Okólna, boczna)
21 280,27 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Remont drogi w Tuchowie w km 1+005 – 1+107 na długości 102,00 mb – dz. nr 881/2 (ul. Wołowa, boczna)
18 988,84 zł
Budżet Gminy Tuchów

2021 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej
960 000,00 zł
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2020 Remont wałów przeciwpowodziowych w Tuchowie
299 183,59
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

2020 Remonty dachów na budynkach komunalnych (ul. Wołowa 1a, 1c, 1d, Reymonta 9, 13, Rynek 1)
332 850,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku przy ul. Reymonta 15 w Tuchowie
15 800,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie oświetlenia na ulicach:
ul. Górna i Wałęgi 41 541,48 zł
ul. Leśna 38 000,00 zł
ul. Owocowa 40 660,00 zł
ul. Prusa 29 790,00 zł
ul. Szafera 55 500,00 zł

205 491,48 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie projektu budowy oświetlenia na ulicach:
ul. Brzozówki 8 856,00 zł
ul. Łowiecka 7 626,00 zł
ul. Rolnicza 4 600,00 zł

21 082,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
341 949,82 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Wykonanie projektu archiwum przy os. Centrum w Tuchowie
60 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Modernizacja instalacji grzewczej w Przedszkolu Publicznym w Tuchowie
18 942,50 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 na ul. Tarnowskiej w Tuchowie, etap IV
148 086,55 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2020 Zakup średniego specjalnego pojazdu pożarniczego umożliwiającego prowadzenie działań na wysokości – samochód drabina
150 000,00 zł
Fundusz Sprawiedliwości

2020 Remont ul. Reymonta w Tuchowie
158 701,14 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych, Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont ul. Kolejowej w Tuchowie
25 000,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2020 Remont ul. Jana Pawła II w Tuchowie
99 966,00 zł
Małopolski Urząd Wojewódzki – Fundusz Dróg Samorządowych

2020 Przebudowa wewnętrznej drogi na osiedlu Centrum w Tuchowie
269 704,14 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Remont drogi gminnej K201781, ulicy Rolniczej w km 0+000-0+700 miejscowości Tuchów, Gmina Tuchów
218 649,00 zł
Fundusz Dróg Samorządowych

2019 Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Tuchowie
290 844,82 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Budżet Gminy Tuchów

2019 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Tuchów – ul. Wysoka nr K201823 w km 0+000−0+305
180 000 zł
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2019 Budowa chodnika na ul. Tarnowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku km 0+081 – 0+216
336 140,70 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

2019 Zakup mieszkania w związku z wywłaszczeniami niezbędnym do budowy obwodnicy Tuchowa
180 500,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w Tuchowie (ul. Partyzantów – 174 mb, ul. Leśna 50 mb)
133 613,02 zł
Budżet Gminy Tuchów, Starostwo Powiatowe w Tarnowie

2019 Budowa chodnika przy ul. Polnej w Tuchowie na długości 105 mb
60 599,98 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektu ul. Ziołowej w Tuchowie
33 825,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Modernizacja ul. Brzozówki w Tuchowie
17 660,85 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Gminę Tuchów
59 999,84 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Publicznego w Tuchowie
13 503,87 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Tuchów
19 680,00 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Zakup ciągnika wraz z oprzyrządowaniem
82 510,50 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Wykonanie projektów oświetlenia ul. Brzozówki, Dalekiej, Księżycowej, Leśnej, Owocowej, Prusa i Rolniczej w Tuchowie
121 454,60 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
189 180,99 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Bieżące utrzymanie dróg gminnych
395 522,95 zł
Budżet Gminy Tuchów

2019 Zakup instrumentów dla Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej w Tuchowie
10 000 zł
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Skip to content