Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Droga na Brzankę zostanie wyremontowana

Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. “Remont drogi gminnej K202009 w km od 0+000,00 do km 2+289,00 w miejscowości Jodłówka Tuchowska”.

(więcej…)

Zapraszamy do punktu spisowego w Urzędzie Miejskim w Tuchowie

Przypominamy, że na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 istnieje w Urzędzie Miejskim w Tuchowie punkt spisowy. Każdy z mieszkańców Gminy Tuchów może spisać się w Naszym Punkcie Spisowym, można też liczyć na pomoc pracowników Gminnego Biura Spisowego w Tuchowie.

Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 7.30 do 15.30. osoby, chcące skorzystać z punktu spisowego prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w punkcie spisowym.

(więcej…)

Dokonałeś samospisu? Weź udział w loterii.

Weź udział w Loterii i zdobądź jedna z setek nagród.

  1. Weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 online na spis.gov.pl i uzyskaj unikatowy kod potwierdzający samospis.
  2. Zarejestruj otrzymany kod w terminie od 22.04 do 7.07.2021 r. na stronie Loterii.
  3. Oglądaj transmisje online z losowań i sprawdź, czy wygrałeś! Im szybciej zarejestrujesz się w Loterii, tym więcej szans masz na wygraną!
(więcej…)

UKS FOUR BIKE złożył ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez UKS Grupa Kolarska FOUR BIKE w Siedliskach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Urząd Stanu Cywilnego w piątek będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 4 czerwca 2021 r. (piątek) Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny.

Tego dnia pełniony będzie dyżur w zakresie rejestracji bieżących zgonów. Akty zgonów będą sporządzane od godziny 12:00 do godziny 14:00.

Jednocześnie pod numerem telefonu 14 652 54 74, w. 25 pracownik USC będzie udzielał informacji w zakresie rejestracji spraw z tego zakresu.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

W tym trudnym okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej www.spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

(więcej…)
Skip to content