Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Patryk Smoszna wyróżniony

W środę 29 marca 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Tuchowie wyróżniony został mieszkaniec Siedlisk Patryk Smoszna – złoty medalista Mistrzostw Polski IBJFF, srebrny medalista Mistrzostw Europy IBJFF oraz brązowy medalista Mistrzostw Świata IBJFF w brazylijskim Jiu-jitsu.

(więcej…)

W Mesznej Opackiej powstanie boisko sportowe

Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie w ramach programu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS na realizację inwestycji pn. „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej”.

(więcej…)

Ruszamy z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Karwodrzy

W dniu 22 marca 2023 r. w siedzibie Spółki Komunalnej Dorzecze Białej sp z o.o. w Tuchowie podpisana została umowa na realizację inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Karwodrza i częściowo w miejscowości Zabłędza. Finalnie powstanie ponad 8 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz prawie 600 m sieci wodociągowej.

(więcej…)

Oferta złożona

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Tuchowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

Rozpoczynamy montaż fotowoltaiki na budynkach gminnych

Gmina Tuchów w ramach realizacji projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” wykonała w 2022 roku 21 instalacji solarnych oraz 64 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców gminy. W 2023 roku w ramach tego samego projektu rozpoczęliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących własnością Gminy Tuchów.

(więcej…)

IX sesja Rady Osiedla Garbek

Informujemy mieszkańców osiedla Garbek, że 11 marca 2023 roku o godz. 16:00 w budynku przy ul. Rolniczej 21 w Tuchowie odbędzie się dziewiąta sesja Rady Osiedla Garbek.

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z okresu miedzy sesjami.
  4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
  5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za rok 2022.
  6. Uchwalenie planu wydatków Osiedla Garbek na rok 2023.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Osiedla Garbek

Aleksander Kajmowicz

Skip to content