Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Wjazd na ulicę Wysoką z ul. Ryglickiej

Informujemy, że na skrzyżowaniu ulicy Wysokiej z ul. Ryglicką wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Dotychczasowy zjazd z ul. Wysokiej zostanie urządzony jako jednokierunkowy zjazd na ul. Ryglicką z nakazem jazdy w lewo. Wjazd na ul. Wysoką możliwy jest tylko we wskazany poniżej sposób.

(więcej…)

Otwarcie obwodnicy Tuchowa

Po wielu latach starań stajemy przed historycznym momentem dla naszej gminy. Dzisiaj 1 lipca 2022 r. o godz. 14:00 otwarta zostanie obwodnica Tuchowa.

Po uroczystym przecięciu wstęgi ruch na obwodnicy Tuchowa zostanie uruchomiony.

Temat obwodnicy Tuchowa przewijał się w planach władz Tuchowa od dziesięcioleci. Najstarszy dokument planistyczny, który określał przebieg planowanej obwodnicy to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa z 1981 roku, następnie w każdych kolejnym dokumencie był on uwzględniany z mniejszymi lub większymi zmianami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchowa z 2008 roku określono docelowy przebieg obwodnicy.

Zabiegi wielu włodarzy Gminy Tuchów na przestrzeni kilkudziesięciu lat przechodziły od euforii do wielu porażek. Plany inwestycyjne były uwzględniane i wykreślane z budżetu województwa małopolskiego. Dopiero 6 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z obwodnicą Tuchowa.

Dnia 27 października 2017 roku podpisano umowę z wykonawcą obwodnicy Tuchowa, którym została firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Po prawie 3 latach wytężonej i skomplikowanej pracy projektowej dnia 24 czerwca 2020 r. rozpoczęto budowę obwodnicy Tuchowa.

Po ponad 2 latach budowy 1 lipca 2022 r. obwodnica Tuchowa zostaje otwarta! To sukces wielu pokoleń Tuchowian. Zabiegi polityczne, rozmowy kuluarowe, planowanie finansowania inwestycji, a finalnie uzgodnienia i realizacja inwestycji. To praca wielu osób, którym dzisiaj chcemy serdecznie podziękować.

Włącz się w stworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju!

Dwie dotychczas działające Lokalne Grupy Działania (LGD Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju i LGD Dunajec-Biała) połączyły swoje siły i przed nowym rozdaniem środków europejskich powołały do życia Pogórzańskie Stowarzyszenie Dunajec-Biała.

Przed nami czas opracowywania nowej strategii Lokalnej Grupy Działania obejmującej 9 pogórzańskich gmin: Cieżkowice, Gromnik, Pleśna, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny, Tuchów, Wojnicz i Zakliczyn. Chcemy poznać Wasz – mieszkańców, przedsiębiorców, liderów organizacji pozarządowych – pomysł na wspólny rozwój naszego obszaru. Poświęć kilka minut i wspólnie z nami zastanów się nad tym, co nas łączy, co jest naszą wspólną tożsamością, ale też jaki możemy mieć pomysł na naszą wspólną przyszłość.

Poniżej znajduje się link do krótkiej ankiety – jej wypełnienie nie zajmie Ci wiele czasu, a nam pozwoli lepiej zaplanować rozwój Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec-Biała i gmin leżących na tym terenie.

Ankietę będzie można wypełniać do 20 lipca 2020 roku, po tym terminie zaprezentujemy Państwu jej zbiorcze wyniki.

https://tiny.pl/9z3xm

Informacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu informuje, że w związku z usytuowaniem przejazdu kolejowo – drogowego w km 17,953 kat. „D” na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ciągu drogi niepublicznej, Zakład rozpoczyna procedurę jego przekwalifikowania do kategorii „F” tj. użytku niepublicznego.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. (Dz. U. 2015r poz. 1744 z poźń. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie przejazdy kolejowo – drogowe usytuowane w ciągu dróg niepublicznych mogą funkcjonować tylko, jako przejazdy użytku niepublicznego tj. kategorii „F”, na podstawie zawartej umowy (odpłatnej) pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych, a użytkownikiem przejazdu. Przejazd musi być wyposażony w rogatki stale zamknięte na klucz (kłódkę), otwierane w razie potrzeby przez użytkownika przejazdu.

Wnioski proszę przesłać na adres:
Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu
ul. Batorego 80,
33-300 Nowy Sącz.

W przypadku braku chętnych Zakład przystąpi do likwidacji ww. przejazdu kolejowo-drogowego. Ostateczny termin zgłoszenia do Zakładu gotowości podpisania Umowy na użytkowanie przedmiotowego przejazdu kolejowo – drogowego w kategorii „F” mija z dniem 01.08.2022 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne: upał

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia upałów. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80%.

Przebieg: Prognozowane są upały. Temperatura maksymalna od 32 do 35 stopni, lokalnie 37 stopni.

Ważne:
Od: 2022-07-01 10:00
Do: 2022-07-01 20:00
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia burz z gradem. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80%.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ważne:
Od: 2022-06-28 15:00
Do: 2022-06-28 22:00
Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Przetargi na zbycie nieruchomości

Burmistrz Tuchowa informuje o ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność gminy Tuchów. Poniżej szczegółowe informacje o każdym przetargu.

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2128253,ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-tuc.html

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2128255,ogloszenie-o-przetargu-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-tuchow-polozonej-w-burzyni.html

https://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,2128266,ogloszenie-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-tuc.html

XLV Sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Informujemy, że dnia 29 czerwca 2022 r. o godz. 12:00, w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Tuchowie.

Porządek obrad dostępny jest na portalu eSesja.pl

Transmisja z obrad dostępna jest na portalu eSesja.pl

Skip to content