Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie meteorologiczne dot. możliwości wystąpienia burz, którym mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do około 100 km/h. Lokalnie grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia to 80%.

Ważne:
Od: 2024-07-11 12:00
Do: 2024-07-11 20:00

oraz:
Od: 2024-07-12 12:00
Do: 2024-07-13 02:00

Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie.

Znaleziono psa w Tuchowie

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że 8. lipca 2024 roku w Tuchowie za Apteką Różaną znaleziono psa rasy kundel widocznego poniżej na zdjęciu. Posiada obrożę niestety bez adresówki. Jeśli ktoś poszukuje psa lub zna właściciela to prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tuchowie w godzinach od 7.30 do 15.30 pod nr  tel. 14 652 51 76 wew. 18 bądź 77.

(więcej…)

Stypendium Burmistrza Tuchowa

Termin składania wniosków o „Stypendium Burmistrza Tuchowa”  do 31 lipca 2024r.

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas IV-VIII mogą ubiegać się o „Stypendium Burmistrza Tuchowa” w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkających oraz pobierających naukę w szkołach  na ternie gminy Tuchów”.

(więcej…)

Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Tuchowa

W środę 26 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Tuchowie. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła raport o stanie gminy Tuchów, w którym przedstawiono w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

Rada Miejska w Tuchowie po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy Tuchów, oceniając pozytywnie dotychczasową pracę jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Tuchowa Magdalenie Marszałek wotum zaufania.

Kolejnym punktem programu było przedstawienie dokumentów niezbędnych do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tuchowa. Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek przedstawiła sprawozdanie finansowe, z wykonania budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Tuchów za 2023 rok.

Sprawozdanie to uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie przedstawiono wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuchowa.

Rada Miejska w Tuchowie jednogłośnie udzieliła Magdalenie Marszałek absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Tuchów za 2023 rok.

Z ogromną radością pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze gratulacje z okazji udzielenia Pani absolutorium. To niezwykle ważne wyróżnienie jest dowodem na Pani skuteczne zarządzanie oraz niestrudzoną pracę na rzecz naszej społeczności. Dzięki Pani zaangażowaniu, umiejętnościom oraz wizji, nasza gmina stale się rozwija, a jej mieszkańcy mogą cieszyć się coraz lepszymi warunkami życia. Udzielenie absolutorium jest potwierdzeniem Pani kompetencji i dowodem na to, że nasze wspólne cele są realizowane w sposób profesjonalny i przemyślany. Jestem przekonany, że dalsza współpraca przyniesie kolejne sukcesy i przyczyni się do jeszcze większego rozwoju naszego miasta i naszej gminy. Życzę Pani dalszych sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech każdy dzień przynosi Pani nowe wyzwania, które z pewnością zrealizuje Pani z równie dużym sukcesem jak dotychczas – powiedział Jerzy Odroniec, przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Na koniec głos zabrała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa:
Dziękuję za jednogłośne udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium. Jest to nasz wspólny sukces, ponieważ bez Was – radnych Rady Miejskiej – trudno byłoby zrealizować tak wiele przedsięwzięć. Przy tej okazji ogromnie dziękuję również wszystkim dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych naszej gminy, moim najbliższym współpracownikom, w szczególności mojemu zastępcy Wiktorowi Chrzanowskiemu, skarbnikowi gminy Szczepanowi Makarskiemu i sekretarzowi gminy Jerzemu Lasce. Uzyskane przeze mnie absolutorium jest wynikiem wspólnej pracy i wspólnego wysiłku na rzecz społeczności lokalnej.

III sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Informujemy, że III sesja Rady Miejskiej w Tuchowie odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza, I piętro, pok. nr 10.

Porządek obrad i transmisje z posiedzeń rady gminy dostępne są na portalu eSesja.pl

Wizyta duszpasterska biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

W dniu 21 czerwca 2024 r. mieliśmy zaszczyt gościć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Podczas wizyty Biskup spotkał się z radnymi oraz burmistrzem Tuchowa, co stanowiło wyjątkową okazję do rozmowy na tematy dotyczące naszej gminy.

(więcej…)

Ostrzeżenie meteorologiczne: front atmosferyczny

Informujemy, że 21.06 i 22.06,2024 roku spodziewane jest w Polsce przejście kolejnego frontu atmosferycznego, wobec którego IMGW we wstępnej prognozie zakłada wydanie ostrzeżeń 3 i 2 stopnia dot. burz. Zjawiska, według prognoz oraz informacji przekazywanych przez synoptyków, powinny rozpocząć w piątek w godzinach popołudniowych i trwać przez noc oraz sobotę.

(więcej…)