Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

„AleBabki” złożyły ofertę

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w siedzibie Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Koło Gospodyń Wiejskich „AleBabki” w Piotrkowicach w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

(więcej…)

LX sesja Rady Miejskiej w Tuchowie

Informujemy, że 27 września 2023 r. o godz. 12:00, w sali posiedzeń tuchowskiego ratusza odbędzie się sześćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Tuchowie.

Porządek obrad i transmisje z posiedzeń rady gminy dostępne są na portalu eSesja.pl

Teren przy Skałce zostanie zagospodarowany

Gmina Tuchów uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu działki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy elementów małej architektury związanej z terenami rekreacyjnymi”. Dofinansowanie zostało pozyskane dzięki realizacji strategii rozwoju lokalnego przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Wykonawcą prac została Firma Kipiel S.C., która z kwotę 288 000,00 zł wykona przedmiot zamówienia polegający na  zagospodarowaniu terenu działki nr 1816/2 w sąsiedztwie Skałki w Tuchowie w zakresie budowy elementów małej architektury rekreacyjnej.

Zakres prac obejmuje:

  1. uporządkowanie i przygotowanie terenu pod budowę elementów małej architektury,
  2. wyrównanie i niwelacja terenu,
  3. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,
  4. montaż elementów małej architektury w tym: huśtawka z bali drewnianych – szt. 1, donica drewniana i pergola trójprzęsłowa – szt. 2, stół z ławkami z bali drewnianych – szt. 3, kosz na śmieci – szt. 3, grill murowany z okładziną kamienną i rusztem metalowym – szt. 3, pergola drewniana jednoprzęsłowa – szt. 1, stojak na rowery pięciostanowiskowy – szt. 2. Styl małej architektury ściśle nawiązuje do poprzednio realizowanej inwestycji utworzenia ścieżki rekreacyjnej na Skałce.

Koszt całkowity: 288 000,00 PLN brutto
Dofinansowanie: 105 677,00 PLN

Nowe boisko w Mesznej Opackiej

Gmina Tuchów zmodernizowała boisko przy Szkole Podstawowej w Mesznej Opackiej. Inwestycja została zrealizowana przy udziale finansowym Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”.

(więcej…)

Informacje o dostępności internetu – portal internet.gov.pl

Minister Cyfryzacji od 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

(więcej…)

Utrudnienia na ulicy Jana III Sobieskiego w Tuchowie

W związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągowej, w dniu 21 września br. (środa) od godziny 10:30 do odwołania będą występowały utrudnienia w przejeździe ul. Jana III Sobieskiego w Tuchowie na odcinku od rynku do ul. Wróblewskiego. Prosimy o korzystanie z dróg i ulic alternatywnych tj. ul. Chopina i ul. Ogrodowa oraz stosowanie się do osób kierujących ruchem.  

Sprzedaż drewna opałowego

Na podstawie Zarządzenia nr 151/2023 Burmistrza Tuchowa z dnia 31 maja 2023 roku, Urząd Miejski w Tuchowie ogłasza sprzedaż drewna opałowego (topola, wierzba, akacja), składowanego w postaci nasypowej, w miejscowości Tuchów.

(więcej…)

Zmiana planu dla Jodłówki i Piotrkowic

Burmistrz Tuchowa przypomina o możliwości składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów – dla miejscowości Jodłówka Tuchowska i Piotrkowice. Wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów należy składać w Urzędzie Miejskim w Tuchowie do dnia 22 września 2023 r.

(więcej…)