Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Remont ul. Reymonta na ukończeniu

Od października trwa remont ul. Reymonta w Tuchowie. Po wykonanym wcześniej remoncie ul. Jana Pawła II, to kolejna ulica w centrum Tuchowa, która zyskała nową nawierzchnię. Dzięki temu poprawiła się możliwość dojazdu do szkół, szpitala i osiedla Centrum i Reymonta.

Całkowity koszt remontu to 158 701,14 zł z czego 70% pochodzi z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

(więcej…)

Remonty dróg powiatowych

W ostatnich tygodniach Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach przeprowadził remont dróg powiatowych w Tuchowie (ul. Leśna), Mesznej Opackiej i Burzynie.

Dziękuję staroście tarnowskiemu Romanowi Łucarzowi, członkom zarządu i radnym powiatowym za realizację prac remontowych na drogach powiatowych w gminie Tuchów. Każda poprawa stanu dróg wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Cieszę się, że dostrzegają Państwo potrzeby mieszkańców naszej gminy – podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

(więcej…)

Gmina Tuchów zakupiła namiot pneumatyczny

Gmina Tuchów w ramach podniesienia poziomu bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym zakupiła namiot pneumatyczny z nagrzewnicą. Zakup zrealizowany ze środków zarządzania kryzysowego ma na celu m.in. podniesienie potencjału ratowniczego służb z terenu gminy. Namiot może być wykorzystywany w sytuacji różnorodnych zagrożeń m.in. podczas działań powodziowych, zdarzeń masowych, konieczności ewakuacji ludności czy długotrwałych działań ratowniczych.

(więcej…)

„Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Zabłędzy

Gmina Tuchów uzyskała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zabłędzy.

(więcej…)

Kolejne laptopy do nauki zdalnej

Gmina Tuchów pozyskała dofinansowanie na zakup kolejnych laptopów niezbędnych do nauki zdalnej w szkołach podstawowych dla uczniów najbardziej potrzebujących.

Ograniczenia epidemiczne w szkołach spowodowały konieczność powrotu do nauki zdalnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele ponownie musieli przeorganizować swoje obowiązki, aby móc realizować program nauczania. Zdaję sobie sprawę, że system nauki zdalnej nie jest doskonały, dlatego dziękuję przede wszystkim uczniom i rodzicom, a także nauczycielom za podjęcie wyzwania nauki w tej formie. Dziękuję Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu za udzielone wsparcie w zakupie kolejnych laptopów niezbędnych do nauki.

– powiedziała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa
(więcej…)

Utrudnienia na ul. Reymonta

Urząd Miejski w Tuchowie informuje, że w dniach 19-21 listopada mogą wystąpić utrudnienia na ul. Reymonta w Tuchowie związane są z wykonywaniem nakładki asfaltowej.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Kasa urzędu czynna od dziś

Informujemy, że od dziś tj. 16.11.2020r. można dokonywać wpłat w kasie Urzędu Miejskiego w Tuchowie, w ratuszu na parterze w pok. nr 7, wejście od strony dziedzińca. Przypominamy, że kasa czynna jest w każdy dzień roboczy od godz. 7.30 do godz. 14.15.

Program modernizacji dróg gminnych

Gmina Tuchów zaplanowała do roku 2023 realizację programu modernizacji dróg gminnych. Program ten będzie obejmował drogi gminne, których remont nie może być sfinansowany ze źródeł zewnętrznych. Co roku na ten cel przeznaczone będzie ponad 300 000 zł.

(więcej…)

Konkurs – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”

Do 20 listopada br. trwa kolejny konkurs związany z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 – „Aktywni rolnicy w Małopolsce”, którego organizatorem jest Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy poprzez udział w spisie rolnym dają możliwość promocji swojej gminy. Do nagrody zostanie wytypowana gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw w dniu 20 listopada.

Nagrodą w konkursie będzie artykuł o gminie, który oprócz podkreślenia zaangażowania mieszkańców w spis rolny, będzie zawierał ogólne informacje o gminie, jej walorach turystycznych i inwestycyjnych, krótki wywiad z włodarzami gmin. Artykuł zostanie opublikowany w prasie drukowanej oraz na portalu internetowym. Dodatkowo o zwycięskiej gminie powstanie krótki film, który zostanie zaprezentowany w mediach społecznościowych Urzędu Statystycznego w Krakowie (Facebook, Twitter, YouTube).

Skip to content