Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje urzędowe

Funkcjonalność remizy OSP w Tuchowie poprawiona

15 stycznia br. minął termin składania sprawozdań z realizacji zadań w ramach programu „Remizy 2020” przeprowadzonego po raz kolejny przez Województwo Małopolskie. Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Tuchów na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków technicznych oraz funkcjonalności boksów garażowych w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie”, do naszej gminy, a za jej pośrednictwem do tuchowskich strażaków, trafiła kwota 17 500,00 złotych.

(więcej…)

Złóż wniosek o medal za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie zachęca wszystkie pary małżeńskie mające miejsce zameldowania na terenie gminy Tuchów, które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów (50-lecie pożycia małżeńskiego) do złożenia wniosku o przyznanie medalu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zgłoszenia można dokonać w Urzędzie Stanu Cywilnego lub listownie przesyłając wniosek na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów w terminie do 26 lutego 2021 r.

Kliknij, aby pobrać wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego pod numerem telefonu 14 652 54 74 w. 25.

Burmistrz Tuchowa honoruje również jubilatów obchodzących 60., 65. i 70. rocznicę pożycia małżeńskiego, oczywiście po zgłoszeniu jubilatów według powyższej procedury.

(więcej…)

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla miasta Krakowa, miasta Tarnowa, miasta Nowego Sącza, powiatu brzeskiego, powiatu chrzanowskiego, powiatu dąbrowskiego, powiatu gorlickiego, powiatu krakowskiego, powiatu limanowskiego, powiatu miechowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu nowosądeckiego, powiatu nowotarskiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu proszowickiego, powiatu suskiego, powiatu tarnowskiego, powiatu wadowickiego Obowiązuje w dniu 19.01.2021 od godz. 06.00 do 24.00

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

(więcej…)

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Tuchów realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, który został ustanowiony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007). Działania w ramach Programu realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

(więcej…)

Strażacy ochotnicy otrzymali sprzęt ratowniczy

W środę 13 stycznia br. w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury, odbyła się uroczystość przekazania strażakom ochotnikom z gminy Tuchów sprzętu zakupionego ze środków, które gmina Tuchów otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

(więcej…)

Gdzie i kiedy mogę się zaszczepić na COVID-19?

Ruszył Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, czyli najbardziej narażonych na zakażenie. Od 15 stycznia rozpocznie się proces rejestracji powszechnych szczepień. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów szczepień przeciw COVID-19. Wśród nich znajdują się placówki medyczne z gminy Tuchów.

Szczegóły na temat terminów szczepień poszczególnych grup wiekowych mieszkańców
znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Jako samorząd gminy oferujemy transport do punktów szczepień. Oferta skierowana jest zarówno dla osób w podeszłym wieku, jak i z niepełnosprawnością. Ponadto przewidziano także możliwość transportu osób zdrowych w przypadku znacznego oddalenia punku szczepienia od miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia osób chętnych do transportu do punktów szczepień
przyjmujemy pod numerem telefonu 507 178 467

(więcej…)

1 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza i ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Oceń jakość życia i usług w gminie Tuchów

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu gminy Tuchów!

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Tuchów na lata 2021-2030.

Ponownie zachęcam do udziału w ankiecie oceniającej jakość życia i usług w gminie Tuchów. Twój głos pozwoli usłyszeć potrzeby mieszkańców, a także określić poziom aktywności mieszkańców i zaangażowanie w życie gminy. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej, zaś samo wypełnienie ankiety zajmie nie więcej niż 10 minut.

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w kolejnych etapach prac nad planowaniem przyszłości naszej gminy – wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i propozycji, udziału w spotkaniach i warsztatach. Tuchów to nasze wspólne miejsce życia i pracy. Decydujmy o nim razem!

Wszelkie informacje dotyczące strategii znajdziecie Państwo na stronie internetowej gminy Tuchów w zakładce „Strategia rozwoju”.

Z góry dziękuję za Państwa zaangażowanie.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

Termin został wydłużony, na odpowiedzi czekamy do piątku, 15 stycznia 2021 roku.

Centralna ewidencja emisyjności budynków: nowy obowiązek zgłaszania źródeł ogrzewania nieruchomości

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy nakładające na właścicieli budynków obowiązek raportowania czym ogrzewają swoje domy. Właściciele budynków będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Nastąpi to po opublikowaniu komunikatu ministra właściwego ds. budownictwa, który zainicjuje projekt. Właściciele nieruchomości będą mieli 12 miesięcy na podanie pełnych rzetelnych informacji. Jeżeli wymieniłeś kocioł, będzie to tylko 14 dni licząc od dnia uruchomienia.

(więcej…)

Oświadczenie dot. wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Burmistrz Tuchowa przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu o obowiązku złożenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz o wniesieniu opłaty za korzystanie z zezwoleń.

Wypełniony formularz należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Tuchowie.

Należy pamiętać, aby do złożonego oświadczenia dołączyć wydruki z kas fiskalnych lub systemów komputerowych potwierdzające deklarowaną wartość sprzedaży.

Skip to content