Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualności

Dożynki Gminne 2020

„W trudnych chwilach ocalamy przeszłość i tradycję dla przyszłości” – Dożynki Gminne 2020

W niedzielę 23 sierpnia o godz. 14.00 w amfiteatrze miejskim w Tuchowie odbędą się Dożynki Gminne 2020.

Z uwagi na sytuację utrzymującego się zagrożenia epidemicznego wydarzenie odbędzie się w wyznaczonej przestrzeni.

Podczas wydarzenia obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

W trosce o zdrowie i dobro nas wszystkich prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego.

Nowy numer „Nasza Wieś Zabłędza”

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru gazety „Nasza Wieś Zabłędza”.

Mało która wieś może pochwalić się gazetą wydawaną systematycznie, rokrocznie, od 13 lat. Została wydana również w tym roku, który ze względu na epidemię jest rokiem innym niż zwykle, a równocześnie rokiem szczególnym, w którym obchodzony jest jubileusz 680-lecia Tuchowa.

„Zabłędza to malownicza miejscowość z dużym potencjałem rozwoju” – pisze burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek w tekście kierowanym do mieszkańców Zabłędzy, który możemy przeczytać w tegorocznym numerze.

Gazeta stanowi źródło informacji o ważnych sprawach sołectwa Zabłędza. To przegląd podjętych i zrealizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji, podsumowanie minionego roku, fotorelacje z wydarzeń, informacje o sukcesach i osiągnięciach mieszkańców, gratulacje dla jubilatów i podziękowania, wspomnienia czasu minionego zatrzymane na starych fotografiach oraz plany na przyszłość.

To gazeta dla mieszkańców i o mieszkańcach małej, lokalnej społeczności!

Przeczytajcie koniecznie: kliknij, aby pobrać wersję elektroniczną.

Proteza, wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym – złóż wniosek przez SOW!

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że w ramach programu „Aktywny samorząd” do 31 sierpnia br. osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z takich form wsparcia jak np. dofinansowanie kosztów:

– zakupu sprzętu elektronicznego,

– oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– uzyskania prawa jazdy,

– zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,

– zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Rekomendujemy elektroniczne składanie wniosków w systemie SOW.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnościami ubiegania się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd”, wnioski o dofinansowanie można składać przez Internet w SOW – Systemie Obsługi Wsparcia – bez wychodzenia z domu, bez barier oraz zbędnych kolejek!

SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających ze wsparcia, Oddział Małopolski przypomina o możliwości aplikowania o środki PFRON, będące w gestii jednostek samorządowych, za pośrednictwem platformy internetowej SOW. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby z niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz osób niepełnosprawnych mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON.System pozwala na załatwienie sprawy online na wszystkich etapach – począwszy od wypełnienie wniosku, aż po rozliczenie dofinansowania. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne, badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Korzyści wynikające z skorzystania z SOW to przede wszystkim możliwość uzyskania wsparcia przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bez wychodzenia z domu! Taka forma aplikowania o środki pozwala również na obniżenie kosztów uzyskania wsparcia (przejazdy, przesyłki i czas), skraca czas oceny wniosku, daje pewność dostarczenia dokumentacji i oczywiście stały dostęp do informacji dotyczącej procesu przyznawania wsparcia.

UWAGA! TERMINY

Oddział Małopolski PFRON przypomina, że termin składania wniosków w ramach Modułu I programu „Aktywny samorząd” mija 31 sierpnia 2020 roku.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – wnioski o dofinansowanie do kosztów nauki w roku akademickim 2020/2021 – można składać do 10 października 2020 roku („Aktywny samorząd” – Moduł II).

KONTAKT

Zachęcamy do skorzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a  także do kontaktu z  bezpłatną infolinią po numerem 800 889 777. Najważniejsze informacje można tez uzyskać na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących SOW lub programu ”Aktywny samorząd” Oddział Małopolski PFRON zaprasza na konsultacje telefoniczne w dniach 12-13 sierpnia br. w godz. od 9:00 do 14:00. Pytania można również przysyłać na adres: krakow@pfron.org.pl z dopiskiem SOW w tytule.

„Zrób to mammo” – Program profilaktyki raka piersi w Centrum Zdrowia Tuchów

Profilaktyka onkologiczna, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi oraz promocja zdrowia- to główne cele programu Zrób to mammo, którego realizację rozpoczęło Centrum Zdrowia Tuchów.

W ramach działania 8.6.2 Programy zdrowotne, typ projektu A: Wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest zwiększenie udziału kobiet w wieku 50-69 lat w profilaktycznych świadczeniach zdrowotnych tj. badaniach mammograficznych.

Trwa rejestracja na badania
Na bezpłatne badania zaproszone są kobiety w wieku 50-69 lat z powiatów tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego i z Tarnowa, które nie badały się w ciągu ostatnich dwóch lat. Osoby, dla których barierą jest dojazd na badania mogą liczyć na zwrot kosztów. Aby umożliwić diagnostykę paniom, które opiekują się obłożnie chorymi członkami rodziny przewidziano możliwość zapewnienie zastępstwa w sprawowaniu opieki na czas badań. Szczegółowe informacje oraz rejestracja dostępne są pod numerem tel:. 604 430 775

Więcej informacji na stronie: https://czt.com.pl/projekty-unijne/zrob-to-mammo/

Żegnamy Janinę Halagardę

Z wielkim żalem żegnamy

Janinę Halagardę

wieloletnią nauczycielkę, animatorkę kultury i poetkę.

Janina Halagarda swoje utwory publikowała w lokalnej gazecie „Kurier Tuchowski” oraz w internecie.
W 2015 roku została wydana jej książka „Koszyczek Mańki”. Wiersze jej autorstwa ukazały się również w wielu antologiach. Współpracowała z grupami literackimi. Jej wiersze recytowane są na konkursach literackich w szkołach i przedszkolach w kraju i poza granicami Polski.

Poniżej publikujemy wiersz, który ukazał się w tomiku autorstwa Janiny Halagardy, wydanym w 2020 roku pt. „Jeden uśmiech, jedna łza”.

Wdzięczność
W każdej maleńkiej sekundzie,
drogą nieznaną idziemy.
Ty zawsze czuwasz nad nami,
dziękujemy.
W każdym misternym przebłysku
wskazówki miłością tkamy.
Serce wybija rytm czasu,
dziękujemy.
Słońce i gwiazdy na niebie
wspaniałość tęczy i morza.
Wdzięczy się stokroć na trawie,
dziękujemy.
Wielkie i małe zdarzenia,
wspaniałe i smutne mgnienie.
Szczęście, którego pragniemy,
dziękujemy.
Za wszystkich niezwykłych ludzi,
codziennie ich spotykamy.
Za życie piękne i trudne –
dziękujemy.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego ws. Budowy obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego („OR”) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96; km 15,500 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dz. nr 22/1, obr. 0008 Łowczów, j. ewid. Tuchów.

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku powadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Siedliska.

Działania będą prowadzone w rejonie przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej nr 977 oraz rejonie placówek handlowych w centrum miejscowości. W miejscach tych gromadzą się osoby dopuszczające się zachowań społecznie nieakceptowanych, spożywające alkohol, zaśmiecające teren oraz zaczepiające przechodniów.

Działania priorytetowe Komisariatu Policji w Tuchowie

Komisariat Policji w Tuchowie informuje, że w okresie od 1 lipca 2020 do 31 grudnia 2020 roku powadzi działania priorytetowe na terenie miejscowości Trzemesna.

Działania będą prowadzone w okolicach bacówki, kompleksu leśnego przy stawie, a także w rejonie drogi Łączącej Trzemesną z Zalasową. W miejscach tych grupuje się młodzież, dochodzi do niszczenia mienia, spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu, aktów wandalizmu, używania słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Ponadto teren leśny jest systematycznie niszczony przez kierujących pojazdami typu cross i quady.

Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny.

Skip to content