Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aktualności

Gmina Tuchów realizuje aktualizację PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Gmina Tuchów realizuje aktualizację strategicznego dokumentu – „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. Dokument ma na celu zaplanowanie działań na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w gminie.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki energetycznej w obiektach mieszkalnych. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy.

Wypełnienie ankiety oznacza, że mieszkaniec przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że:

  1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Gminę Tuchów oraz ATsys.pl Sp. z o.o. Sp. K. związanej z Gminą stosowną umową na potrzeby opracowania aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchów”;
  2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuchów”;
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna;
  4. Został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do jego danych i ich poprawiania.

Formularze ankiet zostały wysłane za pośrednictwem poczty polskiej do wszystkich mieszkańców. Ankietę można również wypełnić pod adresem: https://www.niskaemisja.pl/link/ankietatuchow lub skanując poniższy kod.

Ankieta – Aktualizacja PGN Gminy Tuchów

Wypełnione ankiety prosimy zwrócić wybierając jedną z poniższych opcji:

  • na adres: Urząd Miejski w Tuchowie przy ulicy Rynek 1, 33-170 (w przypadku osobistego dostarczenia ankiety do Urzędu, prosimy o przekazanie ankiety pracownikom biura podawczego).
  • na adres e-mail: pgn@atsys.pl  lub k.sterkowicz@tuchow.pl
  • wypełniając formularz interaktywny.

Serdecznie zapraszamy do składania ankiet.

Poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021

10 października 2020r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach podczas Gminnej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021 odbyła się uroczystość pożegnania dotychczasowego i powitania nowego sztandaru szkoły.

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością: p. Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa, p. Stanisław Obrzut – przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie, radni Rady Miejskiej w Tuchowie: p. Małgorzata Gacek, p. Jerzy Odroniec, p. Jerzy Urbanek, p. Janusz Łukasik, p. Elżbieta Srebro – prezes Oddziału ZNP w Tuchowie, ks. Jan Wieciech – proboszcz parafii w Siedliskach, p. Katarzyna Osika – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej, p. Stanisława Burza i p. Irena Kordzikowska – opiekunki i przewodniczki po Izbie Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Izbie Regionalnej, nauczyciele naszej szkoły, przedstawiciele rodziców uczniów z p. Małgorzatą Majchrowicz – przewodniczącą Rady Rodziców na czele, fundatorzy sztandaru, darczyńcy, pracownicy administracji i obsługi, delegacje uczniów.

Inaczej miała wyglądać ta szczególna dla naszej społeczności szkolnej uroczystość, planowaliśmy uroczyste poświecenie sztandaru w kościele parafialnym, mszę św. oraz przemarsz do szkoły w asyście orkiestry. Obecni mieli być wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, pragnęliśmy, aby naszą uroczystość uświetniły poczty sztandarowe ze szkół gminy Tuchów. Planowaliśmy ugościć przybyłych poczęstunkiem oraz wspólnie porozmawiać.

(więcej…)

Kolejne medale tuchowskich judoków

Eliminacje Międzywojewódzkie Juniorów Młodszych

W dniu 30.09.2020 r. w Bielsku-Białej odbyły się Eliminacje Międzywojewódzkie Juniorów Młodszych do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Judo (23-25.10.2020 – Zamość). W zawodach startowali najlepsi zawodnicy rocznika 2003-2004 z województw: śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolski.

(więcej…)

550 lat oświaty w Tuchowie

W roku jubileuszowym 680-lecia lokacji Tuchowa obchodzimy również rocznicę 550 lat oświaty w Tuchowie.

Z tej okazji w czerwcu br. odbył się konkurs na opracowanie pieczęci rocznicowej. Udział w nim wzięli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy. Konkurs zorganizowany został przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Tuchowie. W konkursie wzięło udział 22 uczniów.

(więcej…)

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne nt.:

  • Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów,
  • Prezentacja projektów realizowanych i zrealizowanych

w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się 13.10.2020 r. (wtorek) w godz. 12.00-13.00 w Domu Kultury w Tuchowie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 652 44 04 lub pogostoro@interia.pl

Projekt „Matematyczne szlaki Europy” w dobie pandemii

W tuchowskim Koperniku projekt „Matematyczne szlaki Europy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach programu Erasmus+ został wydłużony o rok. Decyzja o prolongacie projektu  została spowodowana zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną  z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID 19 na całym świecie. W marcu podjęto decyzję o zdalnym nauczaniu, a loty międzynarodowe zostały wstrzymane. Uniemożliwiło to zrealizowanie ostatniej wymiany młodzieżowej w naszym liceum, która była zaplanowana na kwiecień br. Przypomnijmy, że w projekcie biorą uczniowie  szkół z następujących krajów: Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. We wszystkich wymienionych krajach, oprócz Polski, odbyły się spotkania młodzieży według założonego planu. Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja epidemiczna poprawi się na tyle, by wymiana międzynarodowa w naszej szkole mogła bezpiecznie odbyć się w przyszłym roku kalendarzowym.

(więcej…)

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury „Synergia” otrzymała kolejny grant na wydarzenie w ramach tegorocznego Europejskiego Tygodnia Kodowania

Tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej w Łowczowie będą uczyć się projektowania grafiki 3D. Ich zadaniem będzie wykonanie trójwymiarowego EkoParku, w którym znajdzie się bezpieczne miejsce dla zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
W ramach wydarzenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat zagrożonych gatunków oraz wykonają modele 3D wybranych roślin i zwierząt, które umieszczą w zaprojektowanym przez siebie parku.

(więcej…)

Złoty Krzyż Zasługi i Melaniusz wręczone

W środę 30 września odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tuchowie, podczas której odbyła się uroczystość wręczenia odznaczenia Złotego Krzyża Zasługi dla pani Józefy Wójcik oraz statuetki Melaniusz dla pana dr. Mariusza Krogulskiego.

(więcej…)
Skip to content