Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rekrutacja do przedszkoli i szkół

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 marca 2021 r.
godz. 8.00
do 19 marca 2021 r.
godz. 15.00
od 17 maja 2021 r.
godz. 8.00
do 24 maja 2021 r.
godz. 15.00
2Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach na żądanie komisji rekrutacyjnej.od 22 marca 2021 r.
do 2 kwietnia 2021 r.
od 26 maja 2021 r.
do 7 czerwca 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 8 kwietnia 2021 r. godz.13:00do 9 czerwca 2021r.
godz. 13:00
4Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 8 kwietnia 2021 r.
do 15 kwietnia 2021 r. godz. 15.00
od 9 czerwca 2021 r.
do 17 czerwca 2021 r. godz.13.00
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi przedszkole jeszcze dysponujedo 19 kwietnia 2021 r.
godz. 10.00
do 21 czerwca 2021 r.
godz. 10.00

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym na rok szkolny 2021/2022.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 1 marca 2021 r.
do 31 marca 2021 r.
od 17 sierpnia 2021 r.
do 20 sierpnia 2021 r.
2Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawa oświatowe.do 7 kwietnia 2021 r.do 20 sierpnia 2021 r.
3Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 19 kwietnia 2021 r.
do godz. 12.00
do 23 sierpnia 2021 r. do godz. 12.00
4Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczeniaod 19 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.od 23 sierpnia 2021 r.
do 27 sierpnia 2021 r.
5Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychdo 21 maja 2021 r.
do godz. 12:00
do 27 sierpnia 2021 r.
do godz. 1200
Skip to content