Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacje dla uchodźców z Ukrainy / Інформація для біженців з Україниy

Infolinia Urzędu Miejskiego w Tuchowie dotycząca uchodźców z Ukrainy
pod numerem: 14 6525 176 w. 45


Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy/ Навчальне відео про процес присвоєння номера PESEL, інформація про Довірений профіль та додаток mObywatel для громадянина України

Film dostępy pod adresem/ Фільм доступний за адресою: https://www.youtube.com/watch?v=gIvdLugsRwo

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні (UKR)

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie / Заявление о присвоении номера
PESEL в связи с конфликтом в Украине
(RUS)

UWAGA! Wniosek wypełnij tylko jeśli nie posiadasz zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany, nie złożyłeś wniosku o ochronę międzynarodową. / УВАГА! Заповнюйте заяву лише в тому випадку, якщо у вас
немає дозволу на постійне перебування, дозволуна тимчасове перебування, дозволу на довгострокове перебування резидента Європейського Союзу,статусу біженця, додаткового захисту, дозволу на толерантне перебування, ви не подали та не хочете подавати заяву на міжнародний ний захист.

WNIOSEK WYPEŁNIAJ WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM / Заява Заповніть великими літерами латинського алфавіту

Wniosek należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, ratusz, parter, pokój nr 2 lub dowolnym urzędzie gminy / Заявку необхідно заповнити та подати до міської ради в Тухуві, вул. Ринек 1, ратуша, цокольний поверх, кімната 2 або будь-яке комунальне відділення


Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності Важлива інформація для громадян України щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів – страхування автоцивільної відповідальності (OC komunikacyjne).

РИКОРДОННЕ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІД ALLIANZ, ERGO HESTIA, PZU ТА WARTA Є БЕЗКОШТОВНИМ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ В’ЇЖДЖАЮТЬ ДО ПОЛЬЩІ

Кожен транспортний засіб, який рухається по польських дорогах, повинен мати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності. При в’їзді в Польщу з України на автомобілі на українській реєстрації скористайтеся з:
•    Зеленої карти. Це підтвердження вашого полісу страхування автоцивільної відповідальності.
•    Якщо у вас немає Зеленої карти, вам потрібна прикордонна страховка після перетину польського кордону. Прикордонне страхування на 30 днів для осіб, які в’їжджають з України, безкоштовне. Таке страхування пропонують Allianz, ERGO Hestia, PZU та Warta – страхування доступне у агентів цих компаній на прикордонних переходах або через гарячу лінію (Телефон).