Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Pogórzański Szlak Dumy z Niepodległej

Projekt „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej” inspirowany jest słowami Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.  Ideą projektu jest właśnie szacunek dla przeszłości w imię prawa do przyszłości oraz pielęgnowanie pamięci lokalnej i narodowej. Tym właśnie działaniem zapisujemy na trwałe naszą lokalną historię, wyznaczając szlak, na którym przypominamy postaci, wydarzenia oraz miejsca walki o wolną i niepodległą Polskę. Tym samym wypełniamy słowa Wincentego Witosa, który powiedział, że „Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska”.

Wyznaczenie „Pogórzańskiego Szlaku Dumy z Niepodległej” traktujemy jako nasz obowiązek oraz dług wdzięczności wobec tych, którzy tę dumę budowali. Bo jak mawiał Ignacy Jan Paderewski: „Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku”. Właśnie w jego poczuciu wspólnie z gminami i miastami Małopolski utrwalamy pamięć o drogach do niepodległości, której ślady są mocnym fundamentem przyszłości.

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa

W ramach projektu opracowany został spacer wirtualny pn. „Bój pod Łowczówkiem i Bitwa Warszawska – Duma Niepodległej”, który zawiera tematyczną wizualizację i animację wydarzeń, miejsc historycznych i postaci, które związane były z odzyskaniem niepodległości i jej utrwaleniem zwieńczonym zwycięstwem w bitwie warszawskiej.

Kliknij, aby zobaczyć wirtualny spacer.

Zapraszamy nie tylko na wirtualny spacer „Pogórzańskim Szlakiem Dumy z Niepodległej” – lecz również na faktyczne odkrywanie naszej lokalnej historii z przewodnikiem i mapą dla szlaku historycznego.

Projekt dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Projekt realizował Dom Kultury w Tuchowie

Partnerzy