Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

I Tuchowskie Kameralia Gitarowe

Informujemy, że 13 maja 2017 r. odbędzie się konkurs I Tuchowskie Kameralia Gitarowe. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów publicznych oraz niepublicznych szkół muzycznych I stopnia z województwa małopolskiego oraz województw ościennych.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów kameralnych zawierających co najmniej jedną gitarę (maksymalnie dziewięć instrumentów).

Przesłuchania odbędą się w dwóch kategoriach:
Kategoria I – do lat 12 włącznie
Kategoria II – powyżej lat 12

W przypadku zróżnicowanego wieku członków zespołu o przynależności do danej kategorii decyduje średnia arytmetyczna wieku wszystkich członków zespołu.

Program konkursu jest dowolny. W kategorii I czas trwania programu powinien wynosić 4-7 minut, w kategorii II 6-10 minut. Nie ma obowiązku grania utworów z pamięci.

Program Kameraliów:
1. Przesłuchania I kategorii.
2. Przesłuchania II kategorii.
3. Próba orkiestry gitarowej złożonej z uczniów biorących udział w konkursie, uczniów tuchowskiej szkoły muzycznej oraz obecnych podczas konkursu nauczycieli.
4. Koncert laureatów oraz występ orkiestry gitarowej, a także koncert zespołu Flamenco Project.
5. W trakcie trwania całych Kameraliów – wystawa gitar i akcesoriów firmy Interton Classic, będącej fundatorem nagród.

Patronat nad Kameraliami obejmuje czasopismo gitarzystów klasycznych Sześć Strun Świata, które będzie także fundatorem nagród w postaci numerów czasopisma oraz nut.

Skip to content