Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II Rajd im. Tadeusza Wantucha

II Jesienny Rajd im. Tadeusza Wantucha szlakiem ”Wokół Tuchowa” odbędzie się 2 października 2009r.

Proponowane trasy do wyboru:
1. Lubaszowa – polana Morgi – Burzyn – Kielanowice – Las Tuchowski (ok. 3,5 godz.)
2. Siedliska – Meszna Opacka – Tuchów – Las Tuchowski (ok. 3 godz.)
3. Burzyn Elsowo – Kielanowice – Wołowa – Las Tuchowski (ok. 2 godz.)
4. Tuchów rynek – Wołowa – Las Tuchowski (ok. 1,5 godz.)

Grupy rajdowe winny rozpocząć wędrówkę wybraną trasą o takiej porze, aby na miejscu ześrodkowania przy wiatach w Lesie Tuchowskim zgłosić się o godz. 11.30-12.00.

W miejscu ześrodkowania o godz. 12:00 przewiduje się:
1. Powitanie uczestników rajdu.
2. Informacje o historii powstania i twórcy szlaku „Wokół Tuchowa”.
3. Konkurs na najlepsze zespołowe wykonanie piosenki turystycznej.
Grupa może wykonać piosenkę z własnym tekstem na temat tego rajdu, szlaku „Wokół Tuchowa” i jego walorów krajoznawczych, za co otrzyma dodatkowe punkty.
4. Konkurs wiedzy o atrakcjach historycznych i przyrodniczych na szlaku „Wokół Tuchowa”.
5. Konkurs indywidualny na logo rajdu.
Uczniowie chcący wziąć udział w tym konkursie winni samodzielnie wykonać projekt logo na arkuszu A4, dowolną techniką i złożyć organizatorom rajdu podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły, klasę. Uczestnicy rajdu przez głosownie wybiorą logo, które uzyska „nagrodę publiczności”. Fachowe jury powołane przez organizatorów wybierze logo, które będzie symbolem kolejnego raju a informacja na ten temat zostanie podana m.in. w Tuchowskich Wieściach i na stronie internetowej www.tuchow.pl. Autor otrzyma nagrodę rzeczową.
6. Posiłek, żurek z krokietem.
7. Rozdanie nagród, dyplomów, rajdowych znaczków pamiątkowych i zakończenie rajdu.

Warunki uczestnictwa w rajdzie:
1. W rajdzie może wziąć udział kilka grup z danej szkoły.
2. Grupy rajdowe prowadzą nauczyciele – opiekunowie.
3. Zgłoszenia na rajd z wykazem uczestników i nauczycieli – opiekunów muszą być potwierdzone przez dyrekcję szkoły i przesłane (doręczone) do 25 września organizatorom. Zgłoszenia przyjmuje p. Ryszard Flądro – Dom Kultury – Tuchów – ul. Chopina 10.
Bardzo prosimy, aby najpóźniej do 20 września (poniedziałek) zgłosić telefonicznie do Domu Kultury w Tuchowie orientacyjną ilość znaczków dla uczestników rajdu, tel. 014-652-54-36.
4. Opłata za udział w rajdzie wynosi 4,00zł od osoby i będzie przeznaczona na ciepły posiłek i znaczek pamiątkowy.
5. Każda grupa winna winna posiadać apteczkę, a uczestnicy ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, prowiant, kubek na napoje.
6. Obowiązek ubezpieczenia ciąży na jednostce zgłaszającej.
7. W razie wyjątkowo niesprzyjającej pogody lub innych nieprzewidzianych wcześniej przeszkód niezależnych od organizatorów, termin rajdu może ulec zmianie, o czym organizatorzy powiadomią telefonicznie.
8. Zakończenie rajdu przewiduje się o godz. 14:00.
9. Powrót uczestników rajdu do miejsca zamieszkania – we własnym zakresie.

Zachęcamy do uczestnictwa w rajdzie również turystów indywidualnych, mieszkańców miasta i gminy Tuchów.

Organizatorami rajdu są:
Towarzystwo Miłośników Tuchowa
Terenowe Koło PTTK nr 76 w Tuchowie

W razie pytań prosimy telefonować na podane numery 691-856-577, 014-652-54-36

Skip to content