Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła, bo to było tak…

2 czerwca br. w Tuchowie odbył się XIV Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego im. Ksawerego Stefańczyka. Do konkursu przystąpiło 6 orkiestr z powiatu tarnowskiego: Filipowic (pod batutą Dominika Malika), Rzepiennika Strzyżewskiego (pod batutą Stanisława Zięby), Siemiechowa (pod batutą Zenona Pajora), Szerzyn (pod batutą Ireneusza Fotygi), Woli Rzędzińskiej (pod batutą Józefa Bałuta) i Żurowej (pod batutą Michała Króla).

Orkiestry i gości na przeglądzie witała Sanktuaryjna Orkiestra Dęta. Przegląd rozpoczął się od musztry paradnej. Każda z orkiestr zaprezentowała się w marszu, który rozpoczynał się przy ul. Sobieskiego, a kończył na tuchowskim rynku, gdzie meldunek o gotowości do przesłuchań konkursowych złożył prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie – druh Mieczysław Kras, a przyjął go wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie – druh Andrzej Jarocha.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek powitała orkiestry oraz szacownych gości przybyłych na przegląd, a wśród nich: posła na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, członka Zarządu Głównego ZOSP RP, zarazem wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie – druha Andrzeja Jarochę, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, zarazem wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego w Tarnowie – druha Grzegorza Gotfryda, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Komendanta Gminnego w Tuchowie – druha Łukasza Giemzę, członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie – druha Wojciecha Koguta, starostę tarnowskiego Romana Łucarza, radnych powiatu tarnowskiego, zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie – brygadiera Piotra Wójcika, sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie – druha Mariana Nowaka, przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie – druha Andrzeja Witka, członka Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, a zarazem skarbnika Tarnowa – druha Sławomira Kolasińskiego, prezesa Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie – druha Mieczysława Krasa, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie Stanisława Obrzuta i radnych Rady Miejskiej, zastępcę burmistrza – Wiktora Chrzanowskiego, członków jury przeglądu: mjr. Dariusza Bylinę, chor. Tomasza Stroniasa, dr.hab. Włodzimierza Siedlika, redaktora czasopisma „Strażak” – Lecha Pyzika. Następnie głos zabrał starosta tarnowski Roman Łucarz, który życzył wszystkim orkiestrom powodzenia na przesłuchaniach konkursowych i pięknych wykonań przygotowanych i zaaranżowanych utworów muzycznych. Starosta wspólnie z druhem Andrzejem Jarochą otworzyli przegląd., po czym wszystkie orkiestry z rynku do amfiteatru poprowadziła Sanktuaryjna Orkiestra Dęta.

W amfiteatrze każda z orkiestr wykonywała po trzy utwory muzyczne, a uwieńczeniem przesłuchań był gościnny występ zespołu „Atria” działającego przy Domu Kultury w Tuchowie. Po obejrzeniu musztry paradnej orkiestr oraz wysłuchaniu utworów jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:
I miejsce dla Orkiestry Dętej OSP z Żurowej,
II miejsce ex aeguo dla Orkiestry Dętej OSP z Siemiechowa i Orkiestry Dętej OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego,
III miejsce dla Orkiestry Dętej OSP z Filipowic,

– wyróżnienie dla Orkiestry Dętej OSP z Szerzyn,
– honorowy dyplom za udział dla Orkiestry Dętej OSP z Woli Rzędzińskiej,
– wyróżnienie za najlepszą paradę marszową dla Orkiestry Dętej OSP z Siemiechowa oraz Orkiestry Dętej OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego,
– wyróżnienie za najlepszy dobór repertuaru dla Orkiestry z Dętej OSP z Siemiechowa, wyróżnienie za najlepsze wykonanie marsza dla Orkiestry Dętej OSP z Żurowej,
– wyróżnienie za najlepsze wykonanie partii solowej dla Aleksandra Borowca z Orkiestry Dętej OSP z Żurowej, Andrzeja Króla z Orkiestry Dętej OSP z Filipowic, Grzegorza Łazarka z Orkiestry Dętej OSP z Siemiechowa,
– wyróżnienie dla najlepszego kapelmistrza dla Stanisława Zięby z Orkiestry Dętej OSP z Rzepiennika Strzyżewskiego.

Ceremonii uhonorowania nagrodami i wyróżnieniami dokonali: burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, która wręczyła puchary, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma wręczył każdej orkiestrze czek na kwotę 2000 zł, a członek Zarządu Głównego ZOSP RP – druh Andrzej Jarocha – dyplomy. Na zakończenie wszystkim orkiestrom podziękowali burmistrz Magdalena Marszałek, wicestarosta Jacek Hudyma, a druh Andrzej Jarocha przekazał pani burmistrz maskotkę strażaka, dziękując tym samym za zorganizowanie tego przeglądu w Tuchowie i życzliwość dla tego strażackiego i muzycznego wydarzenia. Jury oraz uczestnicy przeglądu podkreślili na koniec, że był on piękną prezentacją muzycznego dziedzictwa kulturowego, wskazywał też na wspaniałą pracę i działalność orkiestr w zakresie edukacji muzycznej i kulturowej dzieci i młodzieży. Na pytanie, czy „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, mogli sobie odpowiedzieć i się przekonać ci, którzy na przeglądzie byli.

Patronat nad przeglądem objęli starosta tarnowski Roman Łucarz i burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek.

Organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie i Dom Kultury w Tuchowie.

XIV Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Powiatu Tarnowskiego im. Ksawerego Stefańczyka zorganizowano przy wsparciu finansowym Powiatu Tarnowskiego.

Skip to content