Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Tuchowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Tuchowa oraz miejscowości Siedliska. Na realizację tych zadań przeznaczona została kwota 20 000 zł.

Oferty należy składać do 8 sierpnia 2012 roku do godz. 15:00 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Tuchowie.
Ostateczny wybór ofert nastąpi 14 sierpnia 2012 roku.

Zarządzenie Burmistrza – [pobierz]

Skip to content