Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Absolutorium i wotum zaufania dla Burmistrza Tuchowa

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tuchowie w dniu 24 maja 2022 r. przeprowadzono debatę nad raportem o stanie gminy za 2021 r., a także głosowano nad udzieleniem wotum zaufania Burmistrzowi Tuchowa.

Miło nam poinformować, że burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek uzyskała wotum zaufania i absolutorium Rady Miejskiej w Tuchowie. Głosowanie było poprzedzone przedstawieniem dokumentów niezbędnych do udzielenia absolutorium, m.in.: sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawienia informacji o stanie Gminy Tuchów za 2021 rok, opinii RIO i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Tuchowie, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i wspierali mnie w realizacji zadań gminy. Szczególnie dziękuję wszystkim współpracownikom z Urzędu Miejskiego, Słowa podziękowania za współpracę kieruję do radnych, sołtysów, dyrektorów i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych. To nasza wspólna praca przyniosła efekty w postaci zrealizowanych inwestycji, przedsięwzięć i zadań. Wszystkim dziękuję za współpracę – podkreśliła Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.

Skip to content